???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis regionuose, apskrityse ir savivaldybėse

 

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų buvo 268 EUR

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1 509,4 EUR ir, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 3,4 proc. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis buvo 1 241,5 EUR ir per ketvirtį išaugo 2,7 proc. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp šių regionų 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 267,9 EUR.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per ketvirtį padidėjo visose apskrityse – nuo 0,7 proc. Tauragės iki 4,1 proc. Klaipėdos apskrityje.

 • 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį didžiausią – 1 509,4 EUR – bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai – 1 044 EUR – uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose apskrityse – nuo 0,6 iki 3,7 proc.

 • Darbo užmokesčio padidėjimui 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį įtakos turėjo sezoniškumas, išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos ir kitos priežastys.


1 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal regionus ir apskritis 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį
Eurai

Created with Highcharts 6.1.41 2421 5091 3571 3061 1711 1601 1381 1241 1081 0911 044Darbo užmokestis, EURDarbo užmokestis šalies ūkyjeVidurio ir vakarų LietuvosregionasSostinės regionas / VilniausapskritisKauno apskritisKlaipėdos apskritisPanevėžio apskritisTelšių apskritisAlytaus apskritisŠiaulių apskritisUtenos apskritisMarijampolės apskritisTauragės apskritis03006009001 2001 5001 800

__________________________
Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.


2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis3 pagal regionus ir apskritis 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį
Procentai

Created with Highcharts 6.1.48,98,09,38,07,87,67,67,36,45,24,13,42,73,14,12,10,82,81,71,90,71,4Pokytis, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, %Pokytis, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, %Pokytis šalies ūkyje, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, %Pokytis šalies ūkyje, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, %Sostinės regionas / VilniausapskritisVidurio ir vakarų LietuvosregionasKauno apskritisKlaipėdos apskritisPanevėžio apskritisMarijampolės apskritisAlytaus apskritisŠiaulių apskritisUtenos apskritisTauragės apskritisTelšių apskritis024681012

_________________________
Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.
Pokytis, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


Per metus darbo užmokestis išaugo visose apskrityse

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, per metus (2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu) padidėjo visose apskrityse, labiausiai – 9,3 proc. – Kauno apskrityje. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 4,1 iki 8,9 proc.

 • Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, Sostinės regione išaugo 8,9 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 8 proc.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse – nuo 9,5 iki 14,7 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai: padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis bei kitos priežastys.

 

Bruto darbo užmokestis 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį augo daugelyje savivaldybių

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo 48 savivaldybėse, Druskininkų savivaldybėje nepakito, o likusiose (11) sumažėjo nuo 0,2 iki 3 proc.

 • 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį – 1 559,4 EUR – gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 200,8 EUR viršijo šalies vidurkį.

 • Mažiausiai (951,8 EUR) uždirbo Zarasų rajono savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 1,6 karto mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybėje (atotrūkis sudarė 607,6 EUR).

 • Per metus (2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo visose savivaldybėse – nuo 3 proc. Telšių rajono iki 13,8 proc. Klaipėdos rajono savivaldybėje, išskyrus Kazlų Rūdos savivaldybę, kurioje sumažėjo 7,1 proc.

 

Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį augo Vilniaus ir Kauno apskrityse

 • Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, Sostinės regione padidėjo 0,1 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione sumažėjo 0,6 proc.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius per ketvirtį išaugo Kauno ir Vilniaus apskrityse (po 0,1 proc.), kitose apskrityse nedaug sumažėjo.

 • Per ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius išaugo trečdalyje savivaldybių nuo 0,1 iki 2,3 proc., kitose sumažėjo nuo 0,1 iki 26,1 proc. (Neringos sav.). Kauno rajono savivaldybėje vidutinis darbuotojų skaičius beveik nepakito.

 • Per metus (2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu) vidutinis darbuotojų skaičius Sostinės regione padidėjo 3,4 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione išaugo 0,5 proc.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius per metus padidėjo penkiose apskrityse – nuo 0,3 iki 3,5 proc., kitose – sumažėjo nuo 0,2 iki 2,1 proc.

 • Per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo daugelyje savivaldybių, labiausiai – 8,6 proc. – Kretingos rajono savivaldybėje, likusiose sumažėjo nuo 0,1 iki 12,3 proc.

 

2020 m. pirmojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius regionuose, apskrityse ir savivaldybėse skelbsime 2020 m. birželio 3 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

_________________________________

Priedas

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal apskritis 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

1 358,6

3,1

8,6

857,9

2,8

14,1

1 256 362

0,3

1,7

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

1 509,4

3,4

8,9

944,6

3,1

14,7

544 833

0,1

3,4

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

1 241,5

2,7

8,0

790,5

2,5

13,3

711 529

0,6

0,5

Alytaus apskritis

1 137,6

2,8

7,6

730,8

2,5

12,6

37 358

1,3

0,3

Kauno apskritis

1 356,6

3,1

9,3

856,7

2,8

14,7

255 515

0,1

0,3

Klaipėdos apskritis

1 306,4

4,1

8,0

827,9

3,7

13,5

126 681

1,5

3,5

Marijampolės apskritis

1 091,2

0,8

7,6

704,1

0,7

12,5

37 169

0,1

1,7

Panevėžio apskritis

1 170,7

2,1

7,8

749,8

1,9

12,9

65 673

1,7

2,1

Šiaulių apskritis

1 123,6

1,7

7,3

722,7

1,5

12,3

89 269

0,5

0,2

Tauragės apskritis

1 044,0

0,7

5,2

677,0

0,6

10,2

22 916

0,6

1,2

Telšių apskritis

1 159,7

1,4

4,1

743,5

1,2

9,5

42 678

0,3

1,0

Utenos apskritis

1 108,1

1,9

6,4

713,8

1,7

11,5

34 268

1,4

–1,2

 

2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal savivaldybes 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

Savivaldybės vieta pagal bruto darbo užmokestį3

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

1 358,6

3,1

8,6

857,9

2,8

14,1

1 256 362

–0,3

1,7

Akmenės r. sav.

1 225,3

7,2

11,1

781,2

6,5

16,0

4330

–1,4

2,0

10

Alytaus m sav.

1 195,4

2,8

7,0

764,0

2,5

12,3

18 590

–1,2

–2,7

17

Alytaus r. sav.

1 213,2

9,1

13,7

774,2

8,1

18,4

4 288

–2,5

0,9

13

Anykščių r. sav.

1 027,5

1,0

4,3

667,5

0,9

9,3

4 915

–3,1

–1,3

50

Birštono sav.

1 132,9

6,1

8,4

728,1

5,4

13,3

1 546

–2,7

6,0

25

Biržų r. sav.

1 044,0

1,8

9,8

677,0

1,6

14,3

4 874

–1,5

–1,1

41

Druskininkų sav.

1 066,3

0,0

7,1

689,8

0,0

11,9

7 460

–1,4

4,6

37

Elektrėnų sav.

1 193,9

0,2

6,7

763,1

0,1

12,0

9 470

0,5

4,0

18

Ignalinos r. sav.

1 017,0

2,4

6,9

661,4

2,1

11,6

2 599

–3,7

0,7

52

Jonavos r. sav.

1 338,3

5,7

12,1

846,1

5,1

17,3

11 531

–0,2

–0,4

4

Joniškio r. sav.

1 057,6

1,8

3,9

684,8

1,6

9,0

4 590

–0,2

–1,3

38

Jurbarko r. sav.

1 024,0

0,5

5,0

665,5

0,5

10,0

6 264

0,5

3,5

51

Kaišiadorių r. sav.

1 202,2

3,2

12,3

767,9

2,9

17,1

8 399

0,6

–0,8

16

Kalvarijos sav.

960,1

0,2

10,8

628,7

0,1

14,8

1 639

–3,6

–2,6

59

Kauno m. sav.

1 406,6

3,6

9,1

885,4

3,2

14,7

177 284

0,2

0,0

3

Kauno r. sav.

1 290,9

1,4

10,8

818,9

1,3

15,9

30 413

0,0

0,2

6

Kazlų Rūdos sav.

1 164,2

1,5

7,1

746,1

1,3

0,9

2 955

0,4

6,0

19

Kėdainių r. sav.

1 262,7

0,6

5,4

802,7

0,5

10,9

13 562

–1,1

0,9

8

Kelmės r. sav.

1 055,4

1,3

10,8

683,5

1,2

15,2

4 568

–2,2

–2,7

39

Klaipėdos m. sav.

1 408,4

3,8

6,7

886,5

3,4

12,4

79 110

0,1

4,0

2

Klaipėdos r. sav.

1 211,4

4,1

13,8

773,2

3,7

18,4

19 682

–1,5

3,8

14

Kretingos r. sav.

1 047,7

1,6

6,5

679,1

1,5

11,4

9 352

0,2

8,6

40

Kupiškio r. sav.

1 038,3

0,8

3,6

673,7

0,7

8,7

3 502

–2,2

0,6

47

Lazdijų r. sav.

1 033,7

4,0

6,1

671,0

3,6

11,0

2 774

–1,0

0,8

49

Marijampolės sav.

1 118,6

0,4

9,8

719,8

0,4

14,5

20 654

0,8

3,6

28

Mažeikių r. sav.

1 210,2

0,7

3,7

772,5

0,7

9,2

18 359

0,1

–0,1

15

Molėtų r. sav.

1 037,6

3,0

11,5

673,3

2,6

15,8

3 481

–1,8

2,7

48

Neringos sav.

1 279,5

17,4

10,2

812,4

15,5

15,4

1 146

–26,1

–12,3

7

Pagėgių sav.

1 040,1

2,4

8,0

674,7

2,1

12,7

1 658

–0,5

–6,2

43

Pakruojo r. sav.

1 160,0

1,5

6,0

743,7

1,3

11,2

4 744

–2,4

–2,9

20

Palangos m. sav.

1 040,2

6,4

7,9

674,8

5,7

12,6

5 610

–14,5

6,2

42

Panevėžio m. sav.

1 250,6

1,9

8,8

795,8

1,7

14,0

36 457

–2,4

–3,7

9

Panevėžio r. sav.

1 084,5

4,9

6,9

700,3

4,3

11,8

8 134

–1,2

2,4

35

Pasvalio r. sav.

1 038,5

1,7

4,1

673,8

1,5

9,2

5 227

–1,5

–2,3

46

Plungės r. sav.

1 140,4

2,4

6,4

732,4

2,1

11,5

10 548

0,5

4,5

24

Prienų r. sav.

1 039,5

2,1

7,6

674,3

1,9

12,3

5 210

0,2

4,6

44

Radviliškio r. sav.

1 006,5

1,0

7,3

655,4

0,9

11,9

7 307

–1,7

0,3

55

Raseinių r. sav.

1 098,5

1,6

10,3

708,3

1,4

14,9

7 570

0,3

3,5

33

Rietavo sav.

1 127,2

3,0

3,7

724,8

2,7

9,1

1 696

–0,8

5,4

26

Rokiškio r. sav.

1 112,2

3,8

8,4

716,2

3,4

13,3

7 478

0,6

–0,2

30

Skuodo r. sav.

1 010,0

1,6

10,5

657,4

1,4

14,8

2 297

–1,4

–5,9

54

Šakių r. sav.

1 103,2

2,3

9,8

711,0

2,1

14,5

5 872

–1,1

1,7

32

Šalčininkų r. sav.

964,1

1,7

4,0

631,0

1,4

8,8

6 171

0,7

5,2

58

Šiaulių m. sav.

1 151,8

1,5

7,1

738,9

1,4

12,2

55 051

0,4

0,1

21

Šiaulių r. sav.

1 039,1

2,1

7,1

674,1

1,9

11,9

8 680

–2,7

0,2

45

Šilalės r. sav.

1 016,7

0,7

5,6

661,2

0,6

10,5

4646

2,3

–1,6

53

Šilutės r. sav.

1 126,6

2,9

8,7

724,4

2,5

13,6

9 483

–3,2

–2,3

27

Širvintų r. sav.

1 114,8

0,1

7,8

717,7

0,1

12,8

2 985

–2,6

–0,4

29

Švenčionių r. sav.

1 086,3

4,0

7,6

701,3

3,6

12,5

6 282

–1,7

0,8

34

Tauragės r. sav.

1 070,0

1,4

4,7

691,9

1,3

9,8

10 349

–2,5

–2,9

36

Telšių r. sav.

1 103,5

2,1

3,0

711,1

1,8

8,3

12 074

–1,4

–0,9

31

Trakų r. sav.

1 324,9

1,7

4,4

838,5

1,6

10,1

8 172

–2,1

3,5

5

Ukmergės r. sav.

1 140,9

0,7

8,6

732,7

0,6

13,6

9 413

–0,9

1,0

23

Utenos r. sav.

1 140,9

3,1

6,7

732,7

2,8

11,8

13 131

–1,0

–1,6

22

Varėnos r. sav.

995,1

0,9

7,6

648,8

0,7

12,2

4 246

–0,6

0,1

56

Vilkaviškio r. sav.

990,7

4,9

4,7

646,3

4,3

9,5

6 049

–1,3

–4,7

57

Vilniaus m. sav.

1 559,4

3,7

9,1

973,3

3,4

15,0

471 332

0,1

3,5

1

Vilniaus r. sav.

1 223,7

1,0

7,6

780,3

0,9

12,9

31 007

0,1

3,2

12

Visagino sav.

1 224,3

0,7

5,4

780,6

0,6

10,8

7 214

–0,1

–3,4

11

Zarasų r. sav.

951,8

2,1

7,2

623,9

1,8

11,7

2 928

–0,8

–0,1

60

_________________________
Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.
Pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.
Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.Kontaktinė informacija :

Dalia Ilekytė
Darbo statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4859
El. p. daalia.ilekyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: