???warnOperationFailedBecauseWarning???

Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai

  • Eksportuotų prekių kainos 2020 m. sausį, palyginti su 2019 m. gruodžiu, sumažėjo 0,6 proc., importuotų prekių – 0,8 proc.

  • Iš eksportuotų prekių labiausiai – 20,3 proc. – atpigo elektra. Tabako gaminiai atpigo 9,6 proc., variklinės transporto priemonės – 8,9 proc., bet pabrango plataus vartojimo elektroninė įranga – 19,9 proc., žuvis ir kiti žuvininkystės produktai – 10,3, elektros varikliai, generatoriai, transformatoriai ir elektros skirstomoji bei valdymo įranga – 8,1 proc.

  • Iš importuotų prekių daugiausia – 11,4 proc. – atpigo gamtinės dujos. Niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai atpigo 10,5 proc., žalia nafta – 8,1 proc., bet pabrango kiti nemetalo mineraliniai gaminiai – 11,4 proc., žemės ūkio vienmečiai augalai – 7,8, žuvis ir kiti žuvininkystės produktai – 7,6 proc.

  • Per mėnesį iš euro zonos importuotų prekių kainos padidėjo1,1 proc., ne iš euro zonos – sumažėjo 0,4 proc.
     

1 pav. Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai

  • Per metus (2020 m. sausį, palyginti su 2019 m. sausiu) eksportuotų prekių kainos sumažėjo 0,1 proc., importuotų prekių – 0,4 proc.

  • Per metus iš euro zonos importuotų prekių kainos beveik nepasikeitė, ne iš euro zonos – sumažėjo 0,7 proc.
     

2 pav. Eksportuotų ir importuotų prekių metiniai kainų pokyčiai 2015–2020 m. sausio mėn.
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai

Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai 2020 m. sausio mėn.
Procentais

CPA 2.1 sekcijų,
skyrių ir grupių
kodai

Produktai pagal veiklos rūšį

Eksportuotų ir importuotų prekių lyginamosios dalys

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–) 2020 m. sausio mėn., palyginti su

2019 m. gruodžio mėn.

2019 m. sausio mėn.

 

Eksportuotos prekės

100,0

–0,6

–0,1

A

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai

5,5

3,3

–0,6

01

Žemės ūkio, medžioklės produktai ir susijusios paslaugos

5,0

3,4

–0,7

B–E

Pramonės produktai

94,1

–0,8

–0,2

B

Kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

0,6

1,8

3,7

06

Žalia nafta ir gamtinės dujos

0,3

0,8

8,0

C

Pagaminti produktai

91,3

–0,8

0,2

10

Maisto produktai

9,8

0,4

–0,5

19

Rafinuoti naftos produktai

12,4

–3,2

6,0

20

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai

11,0

–3,1

–3,4

28

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga

7,2

1,6

–0,6

29

Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės

6,0

–2,8

–0,5

31

Baldai

6,5

0,0

2,3

D

Elektra, dujos, garas ir oro kondicionavimas

0,5

–20,3

–45,0

E

Vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos

1,7

6,7

–6,9

J

Informacijos ir ryšių paslaugos

0,4

4,5

7,1

 

Importuotos prekės

100,0

–0,8

–0,4

A

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai

3,6

6,6

8,4

01

Žemės ūkio, medžioklės produktai ir susijusios paslaugos

2,7

6,5

9,5

B–E

Pramonės produktai

96,3

–1,1

–0,7

B

Kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

15,7

–8,4

–0,9

06

Žalia nafta ir gamtinės dujos

14,8

–8,4

0,3

C

Pagaminti produktai

77,7

0,8

0,0

10

Maisto produktai

7,4

0,6

3,4

19

Koksas ir rafinuoti naftos produktai

1,9

–1,8

2,7

20

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai

10,2

0,3

–3,8

26

Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai

6,4

–1,2

–2,6

28

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga

8,0

0,8

1,3

29

Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės

9,4

3,5

3,6

D

Elektra, dujos, garas ir oro kondicionavimas

2,1

E

Vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos

0,8

–2,6

2,7

J

Informacijos ir ryšių paslaugos

0,1

–0,2

4,2

 

Iš euro zonos importuotos prekės

100,0

1,1

0,0

 

Ne iš euro zonos importuotos prekės

100,0

–0,4

–0,7

_____________________
• – konfidencialūs duomenys.


2020 m. EKI tyrimas apima 373 pagal CPA 2.1 kodus atrinktas produktų kategorijas, IKI tyrimas – 668 pagal CPA 2.1 kodus atrinktas produktų kategorijas. Kainų statistiniams tyrimams atrinktos 844 reprezentatyviosios eksportuotos prekės ir 3 638 reprezentatyviosios importuotos prekės. Kiekvieną mėnesį 404 įmonės pateikia eksportuotų prekių kainas ir 1 022 įmonės – importuotų prekių kainas.


Detalesnė informacija apie didžiausią įtaką bendram eksportuotų ar importuotų prekių kainų pokyčiui turėjusius produktus pagal veiklos rūšį pateikiama lentelėje Įtaka eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiams per mėnesį (XLSX).


Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčius 2020 m. vasario mėn. skelbsime balandžio 17 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Margarita Jakubelskienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 1415
El. p. margarita.jakubelskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.