???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vietinio ir išvykstamojo turizmo statistika


2019 m. ketvirtąjį ketvirtį Lietuvos gyventojai po savo šalį keliavo daugiau

 • Šalies gyventojų kelionių su nakvyne skaičius po Lietuvą 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2018 m. ketvirčiu, padidėjo 17,4 proc. ir sudarė 586,2 tūkst. kelionių, vienadienių kelionių skaičius padidėjo 3,6 proc. ir sudarė 3,2 mln. kelionių.

 • 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį šalies gyventojo kelionė Lietuvoje vidutiniškai truko 2,2 nakvynės.

 • Po Lietuvą keliavę gyventojai išleido 46,7 mln. EUR. Per vieną asmeninę kelionę šalies gyventojai vidutiniškai išleido 78 EUR, per verslo kelionę – 87 EUR.


1 pav. Asmeninių kelionių vidutinė trukmė pagal tikslus 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį

Created with Highcharts 6.1.4Nakvynės8,18,12,22,21,91,91,91,91,71,71,71,7Sveikatinimas ir SPA procedūrosLaisvalaikis. poilsis ir atostogosKiti tikslaiDraugų ir giminių lankymasApsipirkimasPoilsio nuosavo būsto lankymas00.511.522.533.544.555.566.577.588.59

 

2 pav. Asmeninės kelionės pagal tikslus 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį

Created with Highcharts 6.1.4Laisvalaikis, poilsis ir atostogos44 proc.Laisvalaikis, poilsis ir atostogos44 proc.Draugų ir giminių lankymas33 proc.Draugų ir giminių lankymas33 proc.Sveikatinimas ir SPA procedūros10 proc.Sveikatinimas ir SPA procedūros10 proc.Apsipirkimas3 proc.Apsipirkimas3 proc.Poilsio nuosavo būsto lankymas2 proc.Poilsio nuosavo būsto lankymas2 proc.Kiti tikslai8 proc.Kiti tikslai8 proc.

 

 • 49 proc. vietinių turistų nakvojo viešbučiuose ar poilsio namuose, pas gimines ir draugus – 22 proc., nuomojamame būste privačiame sektoriuje – 8, sanatorijose ir sveikatinimo įstaigose – 6, poilsio nuosavame būste – 4, kitur – 11 proc.

 • Populiariausia transporto priemonė buvo lengvasis automobilis – juo keliavo 79 proc. šalies gyventojų. Autobusu keliavo 16 proc. turistų, traukiniu – 3 proc., kita transporto priemone – 2 proc.

 • 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį po Lietuvą keliavę šalies gyventojai savo keliones vertino labai gerai (48 proc.) ir gerai (51 proc.), patenkinamai (1 proc.).

 • Kaip pagrindines priežastis, dėl kurių nevyko į keliones po šalį, Lietuvos gyventojai įvardijo didelį užimtumą (34 proc.), nepakankamas pajamas (20 proc.), nenorą keliauti (16 proc.), sveikatos problemas (11 proc.), šeiminius įsipareigojimus (5 proc.) ir kitas priežastis (14 proc.).

 • Iš vienadienių kelionių 30 proc. kelionių buvo skirta draugams ar giminėms lankyti, apsipirkti – 24 proc., poilsiui ir laisvalaikiui – 17, verslo tikslams – 8, sveikatinimo tikslams – 5, poilsiui nuosavame būste – 4, kitiems tikslams – 12 proc.


1 lentelė. Vietinių turistų su viena ir daugiau nakvynių, jų kelionių ir nakvynių skaičius

 

2018 m. ketvirčiai

2019 m. ketvirčiai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Vietinių turistų skaičius, tūkst.

362,3

686,8

806,7

399,0

331,8

733,0

780,3

445,7

Vietinių turistų kelionių skaičius, tūkst.

494,9

739,5

907,1

499,4

533,1

782,5

925,2

586,2

Vietinių turistų nakvynių skaičius, tūkst.

1 106,1

1 705,4

3 004,5

1 152,0

1 085,1

1 921,7

3 030,3

1295,5

Vietinių turistų išlaidos, mln. EUR

34,6

45,2

77,6

41,6

33,1

49,7

78,5

46,7

Vietinių turistų vidutinės vienos kelionės išlaidos, EUR

69,9

61,1

85,5

83,2

62,1

63,5

84,9

79,7

Vietinių turistų vidutinės dienos išlaidos, EUR

30,7

24,8

25,5

36,1

30,5

25,8

25,9

36,1

 

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį Lietuvos gyventojų į užsienį keliavo daugiau

 • Į užsienį 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį keliavo 382 tūkst. šalies gyventojų, arba 4,8 proc. daugiau nei per tą patį 2018 m. laikotarpį, vidutinė kelionės užsienyje trukmė buvo 6,3 nakvynės.

 • 50,8 proc. keliavusiųjų nakvojo pas gimines ir draugus ar privačiajame apgyvendinimo sektoriuje, 46,2 proc. – viešbučiuose ir moteliuose.

 • 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį po užsienio šalis keliavę turistai iš Lietuvos išleido 237,5 mln. EUR, tai 4,3 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį kelionėje užsienyje vienas Lietuvos gyventojas vidutiniškai išleido 449 EUR.

 • Kelionių į užsienį skaičius 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 6 proc. Lietuvos gyventojai buvo išvykę į 528,7 tūkst. kelionių. Kelionės su turizmo paslaugų rinkiniu, įsigytu turizmo paslaugas teikiančiose įmonėse, sudarė 18,9 proc. visų kelionių, arba 4,8 proc. daugiau nei 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį.

 • Asmeninės kelionės sudarė 74,7 proc. visų kelionių į užsienį, verslo kelionės – 25,3 proc.

 • Daugiausia keliauta į Baltarusiją (82,6 tūkst., arba 15,6 proc. visų kelionių), Jungtinę Karalystę (54,3 tūkst., arba 10,3 proc.), Latviją (52 tūkst., arba 9,8 proc.), Turkiją (31,7 tūkst., arba 6 proc.), Lenkiją (28,2 tūkst., arba 5,3 proc.) ir Egiptą (26,6 tūkst., arba 5 proc.).


3 pav. Didžiausi Lietuvos turistų kelionių srautai užsienyje
Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.483,383,352,652,649,549,525,925,925,825,826,126,182,682,654,354,352,052,031,731,728,228,226,626,62018 m. IV ketv.2019 m. IV ketv.BaltarusijaJungtinė KaralystėLatvijaTurkijaLenkijaEgiptas051015202530354045505560657075808590

 

2 lentelė. Lietuvos turistų, jų kelionių ir nakvynių skaičius užsienyje

 

2018 m. ketvirčiai

2019 m. ketvirčiai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Išvykusių turistų skaičius, tūkst.

272,8

507,4

608,7

364,3

296,2

523,8

622,7

382,0

Išvykusių turistų kelionių skaičius, tūkst.

393,9

616,2

735,3

498,9

400,1

668,1

750,4

528,7

Išvykusių turistų nakvynių skaičius, tūkst.

2 468,6

3 822,7

4 915,7

3 197,9

2 468,1

3 936,5

5 023,5

3 309,5

Išvykusių turistų išlaidos, mln. EUR

186,5

292,7

302,9

227,7

191,0

298,8

312,4

237,5

Išvykusių turistų vidutinės vienos kelionės išlaidos, EUR

473,3

475

411,9

456,3

477,5

447,2

416,3

449,2

Išvykusių turistų vidutinės dienos išlaidos, EUR

75,5

76,6

61,6

71,2

77,4

75,9

62,2

71,8

 

2020 m. pirmojo ketvirčio vietinio ir išvykstamojo turizmo išankstiniai rodikliai bus skelbiami 2020 m. birželio 19 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Audrius Taraila
Laikinai einantis Transporto ir turizmo statistikos skyriaus vedėjo pareigas
Tel. (8 5) 236 4616
El. p. Audrius.Taraila@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.