???warnOperationFailedBecauseWarning???

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai

  • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2020 m. kovą, palyginti su vasariu, sumažėjo 7,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,2 proc. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų kainų sumažėjimas bei maisto produktų kainų padidėjimas.

  • Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 5,1 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,1 proc. Labiausiai – 34,9 proc. – atpigo rafinuoti naftos produktai. Daugiausia – 6,5 proc. – pabrango pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai ir farmaciniai preparatai. Maisto produktai pabrango 2,3 proc. Ypač pabrango perdirbta ir konservuota paukštiena – 15,9 proc., valgomieji ledai – 15,8, pašarai ūkio gyvuliams – 14,9 proc., o atpigo perdirbta kava ir arbata – 11,7 proc., krakmolas ir krakmolo produktai – 7,9, paruošti valgiai ir patiekalai – 5,6 proc.

  • Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 8,8 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,3 proc.

  • Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 7,9 proc., ne euro zonos rinkoje – 9,4 proc.


1 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai______________________________

Vasario mėn. – patikslinti duomenys.
Kovo mėn. – išankstiniai duomenys.
 

  • Per metus (2020 m. kovą, palyginti su 2019 m. kovu) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos sumažėjo 8,9 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1,1 proc.

  • Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 6,2 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,5 proc.

  • Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 10,7 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1,6 proc.

  • Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 7,1 proc., ne euro zonos rinkoje – 12,9 proc.


2 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos metiniai kainų pokyčiai 2015–2020 m. kovo mėn.
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai
______________________________
Vasario mėn. – patikslinti duomenys.

Kovo mėn. – išankstiniai duomenys.

 

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai 2020 m. kovo mėn.
Procentais

Ekonominės veiklos rūšys

Pramonės produkcijos lyginamieji svoriai

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–)
2020 m. kovo mėn., palyginti su

2020 m. vasario mėn.

2019 m.

gruodžio mėn.

kovo mėn.

Visa parduota pramonės produkcija

100,0

–7,3

–8,5

–8,9

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,9

–1,4

2,0

2,0

Apdirbamoji gamyba

92,0

–7,9

–9,6

–9,4

Rafinuotų naftos produktų gamyba

21,3

–35,4

–39,8

–38,6

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

6,4

–0,3

4,1

–2,8

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,7

0,3

2,6

1,8

Visa parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

78,7

–0,2

–0,1

–1,1

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

70,7

–0,2

–0,5

–0,9

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

–5,1

–5,7

–6,2

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

1,6

–2,2

1,6

2,2

Apdirbamoji gamyba

81,8

–6,2

–7,8

–7,0

Rafinuotų naftos produktų gamyba

15,5

–34,9

–40,2

–38,6

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

15,5

–0,3

4,1

–2,8

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

1,1

0,4

3,4

1,7

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

84,5

–0,1

0,7

–0,5

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

66,3

0,0

–0,2

0,3

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

–8,8

–10,5

–10,7

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,5

0,4

2,8

1,6

Apdirbamoji gamyba

99,1

–8,9

–10,6

–10,8

Rafinuotų naftos produktų gamyba

25,3

–35,6

–39,6

–38,6

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

-

-

-

-

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,4

0,0

1,2

2,4

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

74,7

–0,3

–0,7

–1,6

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

73,8

–0,3

–0,7

–1,6

Euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

–7,9

–9,4

–7,1

Ne euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

–9,4

–11,3

–12,9

______________________________
- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

 

Detalesnė informacija apie didžiausią įtaką bendram gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiui turėjusias ekonominės veiklos rūšis pateikiama lentelėje Įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams per mėnesį (XLSX).


Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius 2020 m. balandžio mėn. skelbsime gegužės 12 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Regina Burneikienė
Kainų statistikos skyriaus specialistė
Tel. (8 5) 236 4732
El. p. regina.burneikiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: