???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2020 m. vasario mėn.

  • 2020 m. vasarį prekių eksportuota už 2,29 mlrd. EUR, importuota – už 2,42 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,33 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 134,2 mln. EUR.

  • Per mėnesį (vasarį, palyginti su sausiu) eksportas padidėjo 2,9 proc., importas – 3,4 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs naftos produktų (29,7 proc.), javų (2,5 karto), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (13,1 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs antžeminio transporto priemonių (19,3 proc.), medžių, kitų augalų, gėlių (2,3 karto), trąšų (46,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 1,2 proc., importas – 4,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 2,7 proc., be mineralinių produktų – 6,6 proc.

  • Per metus (2020 m. vasarį, palyginti su 2019 m. vasariu) eksportas padidėjo 1,3 proc., importas sumažėjo 3,8 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs tauriųjų metalų arba metalų, plakiruotų tauriuoju metalu atliekų ir laužo (3,3 karto), antžeminio transporto priemonių (11,7 proc.), eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs gamtinių dujų (64 proc.), orlaivių ir jų dalių (77 proc.), antžeminio transporto priemonių (6,9 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 1,9 proc., importas – sumažėjo 0,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 2,4 proc., be mineralinių produktų – 2,5 proc.

  • 2020 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 0,4 proc., importas – 3 proc. Eksporto sumažėjimą lėmė kritęs naftos produktų (30,3 proc.), javų (34,5 proc.), trąšų (15,6 proc.) eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs gamtinių dujų (62,2 proc.), antžeminio transporto priemonių (7,2 proc.), organinių chemijos produktų (21,8 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 3,5 proc., importas – 1,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4,3 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 0,9 proc.

  • 2020 m. sausio–vasario mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (12,9 proc.), Latviją (9,4 proc.), Vokietiją (8,6 proc.) ir Lenkiją (7,8 proc.), o importavo iš Rusijos (13,4 proc.), Lenkijos (12,1 proc.), Vokietijos (11,7 proc.), Latvijos (7,6 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (11 proc.), Lenkiją (8,5 proc.), Latviją (7,3 proc.), Švediją (7,1 proc.) ir Jungtines Valstijas (5,8 proc.).

  • Prasidėjus viruso protrūkiui Kinijoje, didelių pokyčių prekyboje su Kinija neužfiksuota. 2020 m. vasarį, palyginti su sausiu, eksportas į Kiniją išaugo 43,5 proc. (daugiausia eksportuota javų – už 12,8 mln. EUR), importas iš Kinijos – sumažėjo 7,6 proc. 2020 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas į Kiniją padidėjo 29,8 proc., importas iš Kinijos – sumažėjo 1,2 proc. Tarp eksporto partnerių Kinija yra 22 vietoje, tarp importo – 8 vietoje.

  • 2020 m. sauso–vasario mėn. Lietuva daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,6 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,9 proc.) bei mineralinių produktų (9,2 proc.); daugiausia importavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (17,7 proc.), mineralinių produktų (16,4 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota įvairių pramonės dirbinių (13,4 proc.), naftos produktų (12,4 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (10,4 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas 2020 m. sausio–vasario mėn.
Mln. eurų

 

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas mln. EUR

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Iš viso

4 514,5

4 531,0

–0,4

2 704,2

2 825,3

–4,3

4 766,1

4 912,4

–3,0

–251,6

–381,3

sausis

2 225,4

2 271,1

–2,0

1 370,4

1 458,6

–6,0

2 342,8

2 394,0

–2,1

–117,4

–122,9

vasaris

2 289,1

2 259,9

1,3

1 333,8

1 366,8

–2,4

2 423,2

2 518,4

–3,8

–134,2

–258,4

 

2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2020 m. sausio–vasario mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

4 514,5

100,0

–0,4

4 766,1

100,0

–3,0

Investicinės prekės

527,2

11,7

4,4

693,9

14,6

–4,8

Tarpinio vartojimo prekės

2 343,6

51,9

–5,0

2 667,9

56,0

–6,5

Vartojimo prekės

1 411,0

31,3

6,6

1 196,2

25,1

5,0

Benzinas

112,5

2,5

–16,5

3,2

0,1

1,9

Lengvieji automobiliai

102,6

2,3

26,9

196,7

4,1

12,2

Kita

17,6

0,4

–12,4

8,2

0,2

–36,2

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres1 2020 m. sausio–vasario mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

4 514,5

100,0

59,9

–0,4

Iš viso

4 766,1

100,0

–3,0

ES 272

2 618,3

58,0

67,6

3,2

ES 272

3 204,0

67,2

1,5

Euro zona

1 773,0

39,3

65,0

6,0

Euro zona

2 224,6

46,7

–0,2

Rusija

584,4

12,9

10,6

6,0

Rusija

636,6

13,4

–21,1

Latvija

424,1

9,4

46,3

9,8

Lenkija

578,6

12,1

11,1

Vokietija

390,4

8,6

76,5

6,8

Vokietija

559,1

11,7

2,9

Lenkija

353,8

7,8

65,0

–8,9

Latvija

363,7

7,6

2,2

Švedija

216,1

4,8

88,9

–7,6

Nyderlandai

280,6

5,9

2,3

Ukraina

192,3

4,3

71,4

47,2

Italija

230,2

4,8

15,0

Estija

185,9

4,1

36,2

–4,4

Švedija

165,6

3,5

–11,7

Nyderlandai

184,2

4,1

82,1

14,8

Kinija

164,7

3,5

–1,2

Baltarusija

178,3

3,9

11,1

9,7

Prancūzija

157,3

3,3

2,6

Jungtinė Karalystė

167,8

3,7

78,9

–18,0

Estija

152,2

3,2

1,2

Jungtinės Valstijos

164,8

3,6

94,6

4,1

Suomija

123,4

2,6

–10,6

Norvegija

129,1

2,9

87,5

–3,0

Belgija

118,9

2,5

–6,4

Prancūzija

126,0

2,8

75,4

–4,0

Jungtinė Karalystė

116,8

2,5

–8,3

Danija

124,0

2,7

81,6

1,3

Baltarusija

111,6

2,3

–14,3

Italija

110,5

2,4

77,8

1,3

Čekija

96,8

2,0

18,3

Kitos šalys

982,8

22,0

67,8

Kitos šalys

910,0

19,1

_______________________
1
 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis ir Jungtine Karalyste – šalis siuntėja, prekiaujant su kitomis ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

2 Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–vasario mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

4 514,5

100,0

59,9

–0,4

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

660,1

14,6

29,1

4,1

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

355,0

7,9

18,6

5,1

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

537,4

11,9

45,2

1,6

30

Farmacijos produktai

138,6

3,1

7,3

15,7

V

Mineraliniai produktai

413,7

9,2

90,6

–27,1

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

408,3

9,0

90,8

–27,2

2710

Naftos produktai

347,7

7,7

96,7

–30,3

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

412,4

9,1

87,8

3,6

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

387,7

8,6

91,4

4,2

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

380,8

8,4

73,7

12,3

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

116,2

2,6

99,4

18,9

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

296,1

6,6

72,0

–6,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

277,3

6,1

75,8

–6,8

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

285,4

6,3

52,6

4,7

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

118,4

2,6

63,7

4,8

 

Kita

1 528,6

33,9

58,1

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–vasario mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

2 704,2

100,0

–4,3

V

Mineraliniai produktai

374,7

13,9

–27,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

370,7

13,7

–27,6

2710

Naftos produktai

336,1

12,4

–30,5

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

362,1

13,4

3,4

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

354,4

13,1

4,2

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

280,8

10,4

13,0

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

115,5

4,3

18,7

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

242,8

9,0

–5,0

31

Trąšos

106,5

3,9

–22,0

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

213,2

7,9

–11,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

210,1

7,8

–11,4

I

Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai

195,9

7,2

3,6

04

Pienas ir pieno produktai, paukščių kiaušiniai, natūralus medus

91,5

3,4

7,7

 

Kita

1 034,7

38,2

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–vasario mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

4 766,1

100,0

–3,0

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

843,6

17,7

7,6

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

470,9

9,9

10,8

V

Mineraliniai produktai

783,8

16,4

–21,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

745,6

15,6

–21,8

2709

Žalia nafta

545,8

11,5

–10,7

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

620,5

13,0

–0,3

30

Farmacijos produktai

213,9

4,5

6,4

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

441,6

9,3

–11,9

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

411,7

8,6

–7,2

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

331,2

6,9

1,0

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

109,2

2,3

–9,0

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

268,9

5,6

5,2

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

68,1

1,4

–3,5

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

268,8

5,6

2,7

39

Plastikai ir jų gaminiai

223,8

4,7

2,3

 

Kita

1 207,7

25,5

 

Eksporto ir importo dinamika 2016–2020 m.

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. EUR


7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas,

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2019-02

2 259,9

−0,5

1 366,8

−6,3

60,5

2 518,4

5,2

−258,4

2019-03

2 555,0

13,1

1 499,4

9,7

58,7

2 689,5

6,8

−134,4

2019-04

2 435,5

−4,7

1 485,7

−0,9

61,0

2 667,8

−0,8

−232,2

2019-05

2 494,1

2,4

1 538,7

3,6

61,7

2 942,2

10,3

−448,2

2019-06

2 378,2

−4,6

1 437,3

−6,6

60,4

2 487,6

−15,5

−109,3

2019-07

2 474,8

4,1

1 456,0

1,3

58,8

2 856,6

14,8

−381,8

2019-08

2 492,0

0,7

1 510,7

3,8

60,6

2 621,9

−8,2

−129,9

2019-09

2 562,8

2,8

1 581,5

4,7

61,7

2 613,8

−0,3

−51,0

2019-10

2 769,7

8,1

1 635,2

3,4

59,0

2 854,7

9,2

−85,0

2019-11

2 575,3

−7,0

1 534,5

−6,2

59,6

2 658,8

−6,9

−83,6

2019-12

2 330,4

−9,5

1 287,4

−16,1

55,2

2 511,8

−5,5

−181,4

2020-01

2 225,4

−4,5

1 370,4

6,4

61,6

2 342,8

−6,7

−117,4

2020-02

2 289,1

2,9

1 333,8

−2,7

58,3

2 423,2

3,4

−134,2

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.

Patikslinti 2020 m. sausio mėn. duomenys.


2020 m. kovo mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2020 m. gegužės 8 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Irina Plačienė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4959
El. p. irina.placiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.