???warnOperationFailedBecauseWarning???

Gyventojų materialinis nepriteklius

2019 m. kas vienuoliktas gyventojas susidūrė su dideliu materialiniu nepritekliumi

  • 2019 m. gyventojų, susiduriančių su dideliu materialiniu nepritekliumi, dalis mieste buvo 9,7 proc., kaime – 8,7 proc. Didelio materialinio nepritekliaus lygis mieste 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 1,4, kaime – 2,5 procentinio punkto. Didžiuosiuose miestuose 7,3 proc. asmenų susidūrė su dideliu materialiniu nepritekliumi, kituose miestuose – 13,6 proc.; 2018 m. – atitinkamai 8,6 ir 15,1 proc.

  • Pagal amžių su materialiniu nepritekliumi dažniausiai susidūrė 65 metų amžiaus ir vyresni asmenys, rečiausiai – vaikai iki 18 metų ir 25–49 metų amžiaus asmenys. Materialinio nepritekliaus lygis, palyginti su 2018 m., skirtingose amžiaus grupėse keitėsi nevienodai: sumažėjo visose amžiaus grupėse, tačiau vaikų ir jaunimo grupėse labiausiai.

  • Didelio materialinio nepritekliaus lygis taip pat sumažėjo visose amžiaus grupėse, ypač – 18–24 metų amžiaus grupėje.


1 pav. Materialinio nepritekliaus lygis pagal amžių
Procentais

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

2 pav. Didelio materialinio nepritekliaus lygis pagal amžių
Procentais

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

1 lentelė. Materialinis nepriteklius pagal namų ūkio sudėtį
Procentais

 

Materialinio nepritekliaus lygis

Didelio materialinio nepritekliaus lygis

2018

2019

2018

2019

Visi gyventojai

23,1

20,9

11,1

9,4

Namų ūkiai be vaikų

26,2

24,7

13,4

11,6

Iš jų vienas gyvenantis asmuo

38,8

34,9

20,7

15,7

Namų ūkiai su vaikais

19,9

16,6

8,8

7,1

Iš jų vienas suaugęs asmuo su vaikais

34,3

27,8

19,1

17,7

 

  • Namų ūkiai be vaikų su materialiniu nepritekliumi susidūrė dažniau, nei šeimos su vaikais. Dažniausiai materialinis nepriteklius vargino vienus gyvenančius asmenis. Materialinio nepritekliaus lygis 2019 m. vieno gyvenančio asmens namų ūkiuose siekė 34,9 proc. ir, palyginti su 2018 m., sumažėjo 3,9 proc. punkto, didelio materialinio nepritekliaus lygis siekė 15,7 proc. ir sumažėjo 5 proc. punktais. Tarp namų ūkių su vaikais dažniausiai su materialiniu nepritekliumi susidūrė vieno suaugusio asmens su vaikais namų ūkiai. Didelio materialinio nepritekliaus lygis šiuose namų ūkiuose 2019 m. buvo 17,7 proc. o per metus jis sumažėjo 1,4 proc. punkto.


2019 m. beveik pusė gyventojų būtų negalėję apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų

  • Namų ūkiuose, nurodžiusiuose, kad negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų (310 EUR), 2019 m. gyveno beveik pusė (46,7 %) gyventojų, dėl lėšų stokos negalėjo valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto bent kas antrą dieną – 11,6 proc. Namų ūkiuose, neturinčiuose galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose, 2019 m. gyveno 38,8 proc. asmenų.


2 lentelė. Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais nepritekliais, dalis
Procentais

 

2018

2019

Namų ūkis dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų

10,3

8,2

Namų ūkis neturi galimybės praleisti bent savaitės atostogų ne namuose

40,7

38,8

Namų ūkis negali sau leisti pakankamai šildyti būsto

28,0

26,8

Namų ūkis negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto

14,5

11,6

Namų ūkis negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų

48,8

46,7

Namų ūkis dėl lėšų stokos neturi automobilio

8,5

8,4

 

  • Su visais išvardytais nepritekliais 2019 m., palyginti su 2018 m., buvo susiduriama rečiau.

  • Kaimo gyventojai daug rečiau nei miestiečiai skundėsi negalintys tinkamai apšildyti būsto, truputį rečiau – negalintys laiku sumokėti būsto nuomos, paskolų ar kredito įmokų. Kiti išvardyti nepritekliai kaime buvo patiriami dažniau nei mieste. Namų ūkiuose, kurie neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose, 2019 m. gyveno 33,3 proc. miesto ir 59 proc. kaimo gyventojų, negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų – atitinkamai 45,9 ir 60,5 proc.


Duomenys apie gyventojų materialinį nepriteklių surinkti 2019 m. sausio–balandžio mėn. atlikus pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinį tyrimą ir apklausus 5 130 namų ūkių, atrinktų atsitiktinės imties būdu, naudojantis Gyventojų registru.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

 Kontaktinė informacija :

Regina Deveikytė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4919
El. p. regina.deveikyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: