???warnOperationFailedBecauseWarning???

Nelaimingi atsitikimai darbe


INFORMACIJA APIE NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE, ĮVYKUSIUS PER 2019 METŲ I KETVIRTĮ
(2019-04-01 duomenimis)

Šių metų statistika.

Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 2020 m. I ketvirtį (išankstiniais duomenimis) buvo gauta 11 pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 30 pranešimų apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2019 m. per šį laikotarpį buvo gauta atitinkamai 9 ir 32 pranešimai, tai yra mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius padidėjo  2 atvejais (arba 22 proc.), o sunkių – sumažėjo 2 (arba 6 proc.). Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 100 000 darbuotojų) įvertis per 2020 m. I ketvirtį buvo 0,8, o sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – 2,3. Šių rodiklių įverčiai 2019 m. buvo atitinkamai 0,7 ir 2,5.

Pagal minėtus pranešimus šiais metais ištirti 4 mirtini ir 20 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe.

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – EVR).

Per 2020 m. I ketvirtį mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (išankstiniais duomenimis) įvyko: transporto, saugojimo (3 mirtini (iš jų 2 darbuotojai žuvo eismo įvykių metu) ir 6 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe), statybos (2 mirtini ir 4 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe), apdirbamosios gamybos (1 mirtinas ir 4 sunkūs), didmeninės ir mažmeninės prekybos (1 mirtinas ir 5 sunkūs), žemės ūkio (1 mirtinas ir 3 sunkūs), miškininkystės (1 mirtinas), administracinės ir aptarnavimo veiklos (1 mirtinas ir 1 sunkus), nekilnojamojo turto operacijų (1 mirtinas (darbuotojas žuvo eismo įvykio metu) ir 1 sunkus) EVR įmonėse. Po du sunkius nelaimingus atsikimus darbe užregistruota žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo bei vandens tiekimo, nuotekų valymo EVR įmonėse.

Palyginimas su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Mirtinų nelaimingų atsitikimų sumažėjo apdirbamosios gamybos (atitinkamai nuo 3 iki 1 mirtino) bei vandens tiekimo, nuotekų valymo (1 atveju) EVR įmonėse. Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius didėjo transporto ir saugojimo (atitinkamai nuo 1 iki 3 atvejų), miškininkystės (1 atveju), didmeninės ir mažmeninės prekybos (1 atveju)  ir nekilnojamojo turto operacijų (1 atveju) EVR. Statybos, žemės ūkio ir administracinės ir aptarnavimo veiklos EVR mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius nekito,

Sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius mažėjo statybos (nuo 7 iki 4 atvejų) ir administracinės ir aptarnavimo veiklos (nuo 4 iki 1 atvejo) bei viešojo valdymo ir gynybos, tačiau didėjo transporto ir saugojimo (nuo 3 iki 6 atvejų), žemės ūkio (3 atvejais), apdirbamosios gamybos (nuo 3 iki 4 atvejų) bei vandens tiekimo, nuotekų valymo (2 atvejais) EVR įmonėse.

Kur ir kodėl?

Be eismo įvykių, kurių metu 3 darbuotojai (arba 27 proc.) žuvo (2019 m. iš 9 įvykių eismo įvykių metu žuvo 2 darbuotojai), per 2020 m. I ketvirtį sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo (juos atliekant įvyko 2 mirtini ir 5 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe) ir statybos (juos atliekant įvyko 2 mirtini ir 3 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe) darbai buvo pavojingiausi nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti. Atliekant elektros įrenginių ir tinklų aptarnavimo, miško kirtimo, techninių priemonių, mechanizmų, darbo įrenginių aptarnavimo darbus, medienos apdorojimo bei žemės ūkio darbus įvyko po 1 mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe.

Kaip ir 2019 m., daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (10 atvejų, iš kurių 4 mirtini, arba 36 proc.) įvyko darbuotojui nukritus iš aukščio. Dar 3 darbuotojai darbo vietoje žuvo ant jų užkritus / užvirtus daiktams ar birioms medžiagoms, 1 buvo mirtinai traumuotas veikiančio įrenginio.

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad apie pusę mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių per 2020 m. I ketvirtį, sąlygojo darbdavio neįgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Apie ketvirtis nelaimingų atsitikimų darbe įvyko, kai atlikdami darbus darbuotojai nesilaikė vadovų duotų nurodymų ir taip  rizikavo savo sveikata ar gyvybe.

2020 m. I ketvirtį  įvykio darbe metu buvo sunkiai pakenkta vieno neblaivaus darbuotojo sveikata.

Aptariamuoju laikotarpiu sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe jauniems darbuotojams (iki 18 metų amžiaus) neįvyko.Kontaktinė informacija :

Saulius Balčiūnas
Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 213 9759
El. p. saulius.balciunas@vdi.lt
www.vdi.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: