???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. balandį sumažėjo 16 procentinių punktų

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. balandį buvo minus 16 ir, palyginti su kovu, sumažėjo 16 procentinių punktų, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimą, palyginti su kovu, lėmė neigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai, o didžiausios įtakos turėjo dėl susiklosčiusios Covid-19 situacijos pesimistiškesnės šalies ekonominės padėties prognozės.


1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai
Balansas

 

2020 m. balandžio mėn.

2020 m. kovo mėn.

2019 m. balandžio mėn.

2013 m. sausio–2020 m. balandžio mėn. vidurkis

Didžiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Mažiausias nuo 2013 m. sausio mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

−16

0

5

−2,6

8
(2019-06)

−16
(2020-04)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per praėjusius 12 mėn.

−1

5

2

−9,5

5
(2020-03)

−23
(2016-05)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

−12

2

10

0,6

10
(2019-04)

−12
(2014-09)
(2020-04)

Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

−48

−12

10

−0,7

14
(2019-06)

−48
(2020-04)

Kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

−5

3

−1

−0,7

7
(2018-11)

−9
(2013-02)

 

 • Balandį 73 proc. gyventojų teigė, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. blogės, 8 proc. tikėjosi, kad ji gerės (kovą – atitinkamai 37 ir 20 proc.).

 • Namų ūkio finansinės padėties prognozės, palyginti su kovu, taip pat buvo pesimistiškesnės: gyventojų, besitikinčių savo namų ūkio finansinės padėties gerėjimo dalis sumažėjo nuo 20 iki 13 proc., manančiųjų, kad padėtis blogės, dalis padidėjo 18 procentinių punktų (nuo 15 iki 33 proc.).

 • Balandį namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino šiek tiek blogiau nei kovą: 22 proc. gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, 21 proc. – kad ji pablogėjo (kovą – atitinkamai 28 ir 17 proc.).

 • Balandį 26 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 24 proc. – mažiau (kovą – atitinkamai 27 ir 18 proc.).


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime balandį skyrėsi 1 procentiniu punktu: mieste jis sudarė minus 17, kaime – minus 16. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 17, o kaime – 14 procentinių punktų.

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimą ir mieste, ir kaime balandį lėmė pesimistiškesnės šalies ekonominės ir namų ūkio finansinės padėties prognozės. Miesto gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis blogės, dalis padidėjo nuo 38 iki 74 proc., kaimo – nuo 36 iki 73 proc. Namų ūkio finansinės padėties blogėjimą per artimiausius 12 mėn. prognozavo 33 proc. miesto ir 34 proc. kaimo gyventojų (kovą – atitinkamai 16 ir 14 proc.).


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu

 • Per metus (2020 m. balandį, palyginti su 2019 m. balandžiu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 21 procentiniu punktu. Tai lėmė neigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai. Ypač pasikeitė gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties perspektyvas. Palyginti su 2019 m. balandžiu, gyventojų, besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo, dalis sumažėjo 28 procentiniais punktais (nuo 36 iki 8 proc.), manančiųjų, kad padėtis pablogės – dalis padidėjo 59 procentiniais punktais (nuo 14 iki 73 proc.).

 • Gyventojų, besitikinčių, kad namų ūkio finansinė padėtis per ateinančius 12 mėn. gerės, dalis per metus sumažėjo nuo 27 iki 13 proc., manančiųjų, kad ji blogės – dalis padidėjo nuo 9 iki 33 proc.

 • Gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo per praėjusius 12 mėn., palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, dalis sumažėjo nuo 26 iki 22 proc. Kaip ir prieš metus, 21 proc. gyventojų teigė, kad ji pablogėjo.

 • Gyventojų nuomonė apie numatomas išlaidas tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika pasikeitė nedaug: 26 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. šiems pirkiniams ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 24 proc. – mažiau (prieš metus atitinkamai – 24 ir 19 proc.).


Pokyčių per praėjusius 12 mėn. ir dabartinės padėties vertinimas

 • Šalies ekonominės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. balandį gyventojai vertino blogiau nei kovą: 34 proc. gyventojų teigė, kad per praėjusius 12 mėn. ji pagerėjo, 33 proc. – kad pablogėjo (kovą – atitinkamai 35 ir 21 proc.).

 • Vertindami esamą savo šeimos finansinę padėtį, 53 proc. gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo, 8 proc. – teigė, kad gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų (kovą – atitinkamai 50 ir 6 proc.).

 • Nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. tikėjosi 43 proc. gyventojų, 19 proc. teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti (kovą – atitinkamai 45 ir 16 proc.).

 • Labiausiai pesimistinės nuotaikos juntamos vertinant bedarbių skaičiaus kitimą. Dėl susiklosčiusios Covid-19 situacijos, gyventojų, prognozuojančių bedarbių skaičiaus didėjimą, dalis išaugo dvigubai – nuo 42 iki 85 proc., iš jų prognozuojančių didelį bedarbių skaičiaus augimą – nuo 4 iki 39 proc.

 

Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en.

 

Duomenys surinkti balandžio 1–20 dienomis apklausus 603 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktus respondentus. Dėl šalyje įvesto karantino, respondentų, dalyvavusių apklausoje, skaičius yra dvigubai mažesnis nei įprastai.

 

Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.


Vartotojų nuomonių tyrimo gegužės rezultatus skelbsime 2020 m. gegužės 27 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.


________________

Priedas

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2014–2020 m.
Balansas

Created with Highcharts 6.1.4ES 27Lietuva2014M012014M022014M032014M042014M052014M062014M072014M082014M092014M102014M112014M122015M012015M022015M032015M042015M052015M062015M072015M082015M092015M102015M112015M122016M012016M022016M032016M042016M052016M062016M072016M082016M092016M102016M112016M122017M012017M022017M032017M042017M052017M062017M072017M082017M092017M102017M112017M122018M012018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M022019M032019M042019M052019M062019M072019M082019M092019M102019M112019M122020M012020M022020M032020M04-20-15-10-50510

1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis
Balansas

 

2019

2020

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

Visi gyventojai

5

6

8

6

7

4

1

3

1

3

4

0

–16

Moterys

4

6

7

5

5

3

1

2

0

2

2

–1

–19

Vyrai

7

6

9

8

8

5

1

6

2

4

5

0

–14

Miesto gyventojai

5

7

9

6

7

4

2

4

2

3

3

0

–17

Kaimo gyventojai

6

5

6

7

6

4

0

2

-2

3

5

–2

–16

 

2 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinę padėtį, palyginti su prieš 12 mėn. buvusia padėtimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerėjo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

truputį pagerėjo

25

27

25

26

25

24

21

23

20

22

23

27

21

nepasikeitė

52

53

57

53

56

54

57

56

56

57

58

54

56

truputį pablogėjo

18

15

15

16

14

16

16

16

18

15

14

15

17

labai pablogėjo

3

4

2

3

3

4

4

2

4

4

3

2

4

Balansas

2

3

4

3

4

1

–1

2

–1

2

3

5

–1

 

3 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

Namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

0

truputį pagerės

26

23

25

25

23

26

23

25

22

24

22

20

13

išliks nepakitusi

57

58

60

58

57

55

57

56

56

53

58

55

44

truputį pablogės

8

9

7

9

10

9

10

10

12

10

10

14

29

labai pablogės

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

4

Balansas

10

7

9

8

7

8

6

7

3

6

6

2

–12

 

4 lentelė. Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

Šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

truputį pagerės

35

35

39

36

34

33

27

27

26

30

28

20

8

išliks nepakitusi

44

44

44

43

45

43

44

43

42

42

45

38

14

truputį pablogės

13

11

11

12

12

16

22

21

23

19

18

30

43

labai pablogės

1

2

1

2

1

1

2

2

4

2

2

7

30

Balansas

10

11

14

11

10

8

1

1

–2

4

4

12

–48

 

5 lentelė. Gyventojų ketinimai išleisti pinigų didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai ir pan.) per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

Pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams per artimiau­sius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėju­sius 12 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daug didesnė

4

5

4

4

5

5

5

4

6

6

5

5

5

Truputį didesnė

20

21

24

22

23

21

19

23

19

19

20

22

21

Tokia pati

50

51

52

50

48

48

49

49

48

47

50

49

42

Truputį mažesnė

9

7

8

8

7

7

8

8

8

8

7

10

9

Daug mažesnė

10

9

8

8

8

11

11

8

10

11

9

8

15

Balansas

–1

3

4

3

6

1

–1

3

2

0

3

3

–5Kontaktinė informacija :

Vida Stoškutė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4952
El. p. vida.stoskute@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.