???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis

  • 2020 m. pirmąjį ketvirtį šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 11,3 mlrd. EUR.

  • Palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė −0,2 proc.

  • Vertinant gamybos metodu, 2020 m. pirmąjį ketvirtį neigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo pramonės (−0,21 proc.), nekilnojamo turto (−0,13 proc.) ir didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo, maitinimo (−0,12 proc.) įmonių veiklos rezultatai.

  • Nustatant ketvirčio BVP pirmąjį įvertį, taikomi ekonometriniai metodai. Šiame etape vertinimai atlikti remiantis turima pradine informacija ir atsižvelgiant į karantino įvedimą bei tam tikrų verslų veiklos sustabdymą. Tikėtina, kad dėl COVID-19 įtakos valstybė prarado apie 1,5 proc. BVP to meto kainomis.


Bendrojo vidaus produkto realus kitimas

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Mln. EUR__________________________
2020 m. I ketv. – pirmasis įvertis.


BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.


2020 m. pirmojo ketvirčio BVP antrąjį įvertį skelbsime 2020 m. birželio 1 d. Galimos didesnės BVP įverčio ir įtakų revizijos, atspindinčios šalies ekonominę situaciją.


Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Nadežda Fursova
Metodologijos ir kokybės skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4618
El. p. nadezda.fursova@stat.gov.lt

Gailutė Juškienė
Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4837
El. p. gailute.juskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: