???warnOperationFailedBecauseWarning???

Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

2020 m. balandį ekonominių vertinimų rodiklis sumažėjo 27 procentiniais punktais

Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2020 m. balandį, palyginti su kovu, sumažėjo 27 procentiniais punktais ir sudarė minus 26 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Balandžio mėn. ekonominių vertinimų rodiklis buvo mažiausias per dešimtmetį, mažesnis jis buvo tik 2009 m. Tam įtakos turėjo susidariusi situacija dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos: 38 proc. respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą apribojo karantinas. Labiausiai karantino įtaką pajuto prekyba (52 proc.) ir paslaugų sektorius (42 proc.), mažiau – pramonė (24 proc.) ir statyba (36 proc.). Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 46, prekybos – 27, pramonės ir statybos – 19, vartotojų* – 16 procentinių punktų.

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2019 m. balandžiu, sumažėjo 37 procentiniais punktais. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 66, prekybos – 32, statybos – 27, pramonės – 24, vartotojų – 21 procentiniu punktu.

Duomenys buvo renkami balandžio 1–23 dienomis.


Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

     Procentais

* Daugiau – informaciniame pranešime Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai.


Pramonės pasitikėjimo rodiklis

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad balandį, palyginti su kovu, pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 19 procentinių punktų. Tam įtakos turėjo dėl koronaviruso pandemijos sumažėjusi pramonės įmonių produkcijos paklausa, padidėjusios atsargos bei pesimistiška gamybos prognozė.

Balandį beveik trečdalis (32 proc.) įmonių vadovų teigė, kad gaminamos produkcijos paklausa per praėjusius 3 mėn. sumažėjo, 18 proc. – kad padidėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 23 ir 20 proc.). Nors dauguma (84 proc.) įmonių vadovų gaminamos produkcijos atsargas vertino kaip pakankamas, tačiau 11 proc. teigė, kad jos – per didelės (kovą – atitinkamai 86 ir 8 proc.). Kaip ir praėjusį mėnesį, 25 proc. įmonių vadovų nurodė, kad produkcijos gamyba per praėjusius 3 mėn. sumažėjo, tačiau nuo 25 iki 28 proc. padaugėjo teigiančių, kad ji padidėjo.

Įmonių, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėn., dalis sumažėjo nuo 29 iki 19 proc., o prognozuojančių mažėjimą – padidėjo nuo 12 iki 41 proc. Labiausiai gamybos mažėjimą prognozavo drabužių siuvimo, o didėjimą – gėrimų gamybos įmonės. Pesimistinė ir gaminių eksporto prognozė: 40 proc. įmonių prognozavo eksporto mažėjimą, 12 proc. – augimą (prieš mėnesį – atitinkamai 17 ir 22 proc.). Nors dauguma (74 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, tačiau 17 proc. – planavo mažinti (prieš mėnesį atitinkamai – 80 ir 5 proc.).


Statybos pasitikėjimo rodiklis

Statybos pasitikėjimo rodiklis balandį, palyginti su kovu, sumažėjo 19 procentinių punktų, o palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu – 27 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo dėl susiklosčiusios Covid-19 situacijos blogai vertinama statybos įmonių užsakymų paklausa bei pesimistiška darbuotojų skaičiaus prognozė artimiausiems mėnesiams.

Balandį statybos darbų paklausą 49 proc. įmonių vadovų vertino kaip pakankamą, tačiau nuo 40 iki 51 proc. padaugėjo įmonių vadovų, teigiančių, kad statybos darbų paklausa nepakankama.

Statybos darbų apimties tendencijos pablogėjo: 44 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų sumažėjo, 10 proc. – nurodė, kad padaugėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 34 ir 10 proc.).

Balandį 56 proc. apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, tačiau prognozuojančių jį mažinti dalis padidėjo nuo 12 iki 29 proc. Daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 12 proc. apklaustų įmonių vadovų, 42 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės (prieš mėnesį – atitinkamai 25 ir 18 proc.). Dauguma (69 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 14 proc. – kad didės.


Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad balandį, palyginti su kovu, prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 27 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo dėl paskelbto karantino pablogėjusi prekybos įmonių verslo padėtis ir pesimistiškesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams.

Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėn. jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 11 iki 8 proc., o kad ji pablogėjo – padidėjo nuo 6 iki 40 proc.

Beveik pusė (48 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 11 iki 46 proc. padaugėjo manančiųjų, kad ji pablogės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 11 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 44 proc.

Beveik trys ketvirtadaliai (71 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 24 proc. – nurodė, kad darbuotojų skaičius mažės. 87 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 3 proc. – kad didės.


Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad balandį, palyginti su kovu, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje pablogėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 46 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo dėl Covid-19 įvesto karantino pablogėjusi paslaugų įmonių verslo padėtis, sumažėjusi teikiamų paslaugų paklausa bei pesimistiška jos prognozė artimiausiems mėnesiams.

Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pagerėjo, dalis sumažėjo nuo 23 iki 14 proc., o kad ji pablogėjo – padidėjo nuo 6 iki 43 proc. Įmonių vadovų, teigiančių, kad teikiamų paslaugų paklausa per pastaruosius mėnesius padidėjo, dalis sumažėjo nuo 21 iki 16 proc., o kad ji sumažėjo – padidėjo nuo 14 iki 49 proc.

Blogesnė ir teikiamų paslaugų paklausos prognozė: 12 proc. respondentų per artimiausius 3 mėn. numatė paklausos didėjimą, 58 proc. – mažėjimą (kovą – atitinkamai 24 ir 17 proc.). Beveik du trečdaliai (65 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 26 proc. – nurodė, kad darbuotojų skaičius mažės. Dauguma (73 proc.) respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 6 proc. – kad didės.Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.
Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.


2020 m. gegužės mėn. verslo tendencijų tyrimo rezultatus ir ekonominių vertinimų rodiklį skelbsime gegužės 29 d.


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Jurgita Lavrovienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4932
El. p. jurgita.lavroviene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: