???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užimtumas ir nedarbas 2020 m. I ketv.

  • Dėl paskelbto privalomojo karantino, per paskutines dvi kovo mėn. savaites apie 7 proc. užimtų gyventojų nedirbo arba dirbo mažiau valandų nei įprastai, beveik 60 proc. jų sudarė moterys. Labiausiai karantinas paveikė statybos ir paslaugų sektorius, kuriuose šis lygis siekė atitinkamai 12 ir 8 proc.


2020 m. pirmąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 7,1 proc.

  • Nedarbo lygis 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 7,1 proc. ir, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 0,7 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu – 0,6 procentinio punkto. Vyrų nedarbo lygis 2020 m. pirmąjį ketvirtį buvo 8 proc., moterų – 6,2 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 15 proc., per ketvirtį jis padidėjo 0,7 procentinio punkto, per metus – 2,5 procentinio punkto. Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį padidėjo 0,3 procentinio punkto ir 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 2,4 proc., palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu, jis padidėjo 0,6 procentinio punkto.


1 pav. Nedarbo lygis 2019–2020 m. ketvirčiais
Procentai
Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

  • 2020 m. pirmąjį ketvirtį buvo 106,3 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 15,5 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius padidėjo 12,6 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 0,3 tūkst. Ilgalaikių bedarbių 2020 m. pirmąjį ketvirtį buvo 36 tūkst., arba 33,9 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius padidėjo 5,7 tūkst., per metus – 9 tūkst.


1 lentelė. Bedarbiai
Tūkstančiais

 

2020 m. I ketv.

2019 m.

Padidėjimas 2020 m. I ketv., palyginti su 2019 m.

I ketv.

IV ketv.

I ketv.

IV ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Iš viso

106,3

95,1

93,7

11,2

11,8

12,6

13,5

vyrai

60,3

50,9

54,0

9,4

18,5

6,3

11,8

moterys

46,0

44,2

39,7

1,8

4,0

6,3

15,8

Jaunimas (15–24 metų amžiaus)

15,5

13,3

15,2

2,2

16,5

0,3

2,5

 

2 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę
Tūkstančiais

 

2020 m. I ketv.

2019 m.

Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2020 m. I ketv., palyginti su 2019 m.

I ketv.

IV ketv.

I ketv.

IV ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Iš viso

106,3

95,1

93,7

11,2

11,8

12,6

13,5

iki 1 mėnesio

7,7

11,5

8,6

–3,8

–32,8

–0,9

–9,8

1–5 mėnesiai

47,0

42,2

37,0

4,8

11,2

10,0

26,9

6–11 mėnesių

15,6

14,4

17,7

1,2

8,2

–2,1

–12,1

1 metai ar ilgiau (ilgalaikiai bedarbiai)

36,0

27,0

30,3

9,0

33,5

5,7

18,7


15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2020 m. pirmąjį ketvirtį buvo 73 proc.

  • 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 73 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 0,2 procentinio punkto, per metus – padidėjo 0,5 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis buvo 2,1 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 74,1 ir 72 proc.). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 31,1 proc., per ketvirtį sumažėjo 1 procentiniu punktu, per metus – 0,9 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,3 procentinio punkto, ir 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 68,4 proc.


2 pav. Užimtumo lygis 2019–2020 m. ketvirčiais
Procentai
Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

  • 2020 m. pirmąjį ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 493 tūkst., palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 19,7 tūkst.

  • 2020 m. pirmąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 386 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 7 tūkst., per metus – 12,4 tūkst. Dirbo 88,2 tūkst. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų. Per ketvirtį dirbančio jaunimo skaičius sumažėjo 3,1 tūkst., per metus – 5,1 tūkst.

  • 2020 m. pirmąjį ketvirtį buvo 876,7 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,3 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai. 180 tūkst., arba 63,5 proc., jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 91,8 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.


3 lentelė. 15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas
Tūkstančiais

 

2020 m. I ketv.

2019 m.

Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2020 m. I ketv., palyginti su 2019 m.

I ketv.

IV ketv.

I ketv.

IV ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Darbo jėga

1 492,7

1 469,1

1 473,0

23,6

1,6

19,7

1,3

Užimti gyventojai

1 386,4

1 374,0

1 379,4

12,4

0,9

7,0

0,5

vyrai

692,3

677,4

679,2

14,9

2,2

13,1

1,9

moterys

694,1

696,6

700,1

–2,5

–0,4

–6,0

–0,9

Bedarbiai

106,3

95,1

93,7

11,2

11,8

12,6

13,5

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

876,7

900,5

894,5

–23,8

–2,6

–17,8

–2,0


Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.


Tyrimas atliktas, taikant imčių metodą. 2020 m. pirmąjį ketvirtį apklausta 10,6 tūkst., arba 0,4 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.


2020 m. antrojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2020 m. rugpjūčio 7 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Dainius Vyšniauskas
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4706
El. P. dainius.vysniauskas@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.