???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2020 m. kovo mėn.

  • 2020 m. kovą prekių eksportuota už 2,52 mlrd. EUR, importuota – už 2,56 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,48 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 41,6 mln. EUR.

  • Per mėnesį (kovą, palyginti su vasariu) eksportas padidėjo 9,6 proc., importas – 5,1 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs javų (2,3 karto), farmacijos produktų (47,7 proc.), plastikų ir jų gaminių (15,7 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs įvairių chemijos produktų (2 kartus.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (12,4 proc.), farmacijos produktų (24 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 10,1 proc., importas – 6,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 10 proc., be mineralinių produktų – 11,4 proc.

  • Dėl COVID‑19 2020 m. kovą, palyginti su vasariu, iš Kinijos daugiau importuota apsauginių kaukių (už 2,4 mln. EUR), diagnostinių reagentų (už 2,8 mln. EUR), vienkartinių medicininių pirštinių iš latekso (už 1,2 mln. EUR) ir kt. Bendras importas iš Kinijos padidėjo 18,7 proc.
    2020 m. kovą, palyginti su vasariu, 6,9 karto išaugo lietuviškos kilmės dezinfekcijos priemonių eksportas.

  • Per metus (2020 m. kovą, palyginti su 2019 m. kovu) eksportas sumažėjo 1,3 proc., importas –4,7 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (30,4 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 10 proc.), antžeminio transporto priemonių (21,4 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs antžeminio transporto priemonių (33,9 proc.), žalios naftos (7,6 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 12 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 3,4 proc., importas sumažėjo 0,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 1,2 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 4,9 proc.

  • 2020 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 0,5 proc., importas – 3,3 proc. Eksporto sumažėjimą lėmė kritęs naftos produktų (30,3 proc.), trąšų (16,4 proc.) eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs gamtinių dujų (55,5 proc.) (kiekis sumažėjo 15,3 proc.), antžeminio transporto priemonių (17,1 proc.), organinių chemijos produktų (20,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 3,7 proc., importas – 1,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 2,9 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 2,6 proc.

  • 2020 m. sausio–kovo mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,4 proc.), Latviją (9,3 proc.), Vokietiją (8,4 proc.) ir Lenkiją (7,3 proc.), o importavo iš Rusijos (12,7 proc.), Vokietijos (12,1 proc.), Lenkijos (12,1 proc.), Latvijos (7,3 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,6 proc.), Lenkiją (8 proc.), Latviją (6,9 proc.), Švediją (6,8 proc.) ir Jungtines Valstijas (6,2 proc.).

  • 2020 m. sausio–kovo mėn. Lietuva daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (15 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,3 proc.) bei mineralinių produktų (9,3 proc.); daugiausia importavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (17,6 proc.), mineralinių produktų (15,9 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13,7 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (12,7 proc.), įvairių pramonės dirbinių (12,3 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (10,6 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9,3 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas 2020 m. sausio–kovo mėn.
Mln. eurų

 

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas, mln. EUR

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Iš viso

7 052,6

7 086,1

–0,5

4 199,0

4 324,7

–2,9

7 348,0

7 601,8

–3,3

–295,4

–515,7

sausis

2 229,8

2 271,1

–1,8

1 371,9

1 458,6

–5,9

2 345,6

2 394,0

–2,0

–115,8

–122,9

vasaris

2 300,5

2 259,9

1,8

1 346,1

1 366,8

–1,5

2 438,5

2 518,4

–3,2

–138,0

–258,4

kovas

2 522,3

2 555,0

–1,3

1 481,1

1 499,4

–1,2

2 563,9

2 689,5

–4,7

–41,6

–134,4

 

2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2020 m. sausio–kovo mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

7 052,6

100,0

–0,5

7 348,0

100,0

–3,3

Investicinės prekės

852,2

12,1

4,2

1 063,3

14,5

–7,3

Tarpinio vartojimo prekės

3 687,3

52,3

–3,8

4 098,0

55,8

–6,0

Vartojimo prekės

2 147,9

30,5

5,2

1 883,6

25,6

6,5

Benzinas

193,4

2,7

–19,1

4,8

0,1

–51,6

Lengvieji automobiliai

141,3

2,0

14,0

275,7

3,8

–8,8

Kita

30,6

0,4

7,1

22,6

0,3

39,9

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres1 2020 m. sausio–kovo mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

7 052,6

100,0

59,5

–0,5

Iš viso

7 348,0

100,0

–3,3

ES 272

3 963,4

56,2

66,8

–0,6

ES 272

4 952,6

67,4

–0,3

Euro zona

2 709,7

38,4

64,1

3,1

Euro zona

3 417,8

46,5

–1,6

Rusija

945,4

13,4

9,6

4,4

Rusija

935,4

12,7

–18,7

Latvija

653,7

9,3

44,3

6,8

Vokietija

890,3

12,1

3,3

Vokietija

589,3

8,4

75,3

4,2

Lenkija

885,8

12,1

3,3

Lenkija

516,2

7,3

65,4

–17,9

Latvija

535,5

7,3

–2,7

Švedija

322,9

4,6

88,8

–8,2

Nyderlandai

413,7

5,6

–2,6

Estija

314,9

4,5

38,0

2,1

Italija

365,1

5,0

7,6

Nyderlandai

295,7

4,2

82,0

1,7

Švedija

267,2

3,6

–2,8

Ukraina

285,7

4,1

68,2

29,3

Kinija

258,5

3,5

5,6

Baltarusija

282,0

4,0

11,0

3,6

Prancūzija

239,2

3,3

2,8

Jungtinės Valstijos

272,1

3,9

95,1

4,2

Estija

231,3

3,1

–0,9

Jungtinė Karalystė

250,3

3,5

79,4

–18,3

Jungtinė Karalystė

189,6

2,6

–7,6

Norvegija

203,4

2,9

88,9

–1,8

Belgija

187,3

2,5

–11,3

Danija

184,9

2,6

81,4

–3,8

Suomija

184,8

2,5

–7,5

Prancūzija

168,9

2,4

74,7

–13,3

Baltarusija

179,5

2,4

–8,1

Italija

155,6

2,2

77,6

–2,5

Kazachstanas

175,5

2,4

44,2

Kitos šalys

1 611,6

22,7

70,0

Kitos šalys

1 409,3

19,3

______________________
1 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis ir Jungtine Karalyste – šalis siuntėja, prekiaujant su kitomis ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

2 Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–kovo mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

7 052,6

100,0

59,5

–0,5

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

1 054,7

15,0

27,0

3,0

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

583,6

8,3

17,6

4,8

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

869,4

12,3

44,7

2,6

30

Farmacijos produktai

231,5

3,3

8,2

22,5

V

Mineraliniai produktai

653,1

9,3

90,1

–28,5

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

644,6

9,1

90,3

–28,8

2710

Naftos produktai

557,7

7,9

95,6

–30,3

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

599,9

8,5

74,3

14,4

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

191,1

2,7

99,6

23,9

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

599,5

8,5

86,5

–1,1

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

560,7

8,0

90,4

–0,7

II

Augaliniai produktai

490,0

6,9

61,8

33,2

10

Javai

209,0

3,0

88,6

47,3

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

460,5

6,5

72,1

–5,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

432,4

6,1

75,7

–5,4

 

Kita

2 325,5

33,0

57,5

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–kovo mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

4 199,0

100,0

–2,9

V

Mineraliniai produktai

588,3

14,0

–27,0

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

581,9

13,9

–27,4

2710

Naftos produktai

532,9

12,7

–28,8

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

518,2

12,3

–1,7

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

507,1

12,1

–1,0

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

445,6

10,6

16,2

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

190,3

4,5

23,8

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

388,9

9,3

–4,1

31

Trąšos

163,3

3,9

–23,3

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

331,9

7,9

–9,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

327,4

7,8

–9,3

II

Augaliniai produktai

303,0

7,2

41,2

10

Javai

185,2

4,4

51,1

 

Kita

1 623,1

38,7

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–kovo mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

7 348,0

100,0

–3,3

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

1 291,0

17,6

4,2

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

732,0

10,0

4,9

V

Mineraliniai produktai

1 165,7

15,9

–21,5

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 109,7

15,1

–21,3

2709

Žalia nafta

817,5

11,1

–9,7

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 009,0

13,7

4,1

30

Farmacijos produktai

346,5

4,7

13,2

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

644,9

8,8

–18,9

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

606,8

8,3

–17,1

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

518,0

7,0

1,2

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

171,4

2,3

–6,0

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

424,1

5,8

7,6

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

107,7

1,5

4,7

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

414,0

5,6

0,5

39

Plastikai ir jų gaminiai

343,6

4,7

0,8

 

Kita

1 881,3

25,6

 

 

 

Eksporto ir importo dinamika 2016–2020 m.

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. EUR


7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas,

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2019-03

2 555,0

13,1

1 499,4

9,7

58,7

2 689,5

6,8

−134,4

2019-04

2 435,5

−4,7

1 485,7

−0,9

61,0

2 667,8

−0,8

−232,2

2019-05

2 494,1

2,4

1 538,7

3,6

61,7

2 942,2

10,3

−448,2

2019-06

2 378,2

−4,6

1 437,3

−6,6

60,4

2 487,6

−15,5

−109,3

2019-07

2 474,8

4,1

1 456,0

1,3

58,8

2 856,6

14,8

−381,8

2019-08

2 492,0

0,7

1 510,7

3,8

60,6

2 621,9

−8,2

−129,9

2019-09

2 562,8

2,8

1 581,5

4,7

61,7

2 613,8

−0,3

−51,0

2019-10

2 769,7

8,1

1 635,2

3,4

59,0

2 854,7

9,2

−85,0

2019-11

2 575,3

−7,0

1 534,5

−6,2

59,6

2 658,8

−6,9

−83,6

2019-12

2 330,4

−9,5

1 287,4

−16,1

55,2

2 511,8

−5,5

−181,4

2020-01

2 229,8

−4,3

1 371,9

6,6

61,5

2 345,6

−6,6

−115,8

2020-02

2 300,5

3,2

1 346,1

−1,9

58,5

2 438,5

4,0

−138,0

2020-03

2 522,3

9,6

1 481,1

10,0

58,7

2 563,9

5,1

−41,6

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.

Patikslinti 2020 m. sausio, vasario mėn. duomenys.


2020 m. balandžio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2020 m. birželio 9 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Zita Kuzmickaitė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.