???warnOperationFailedBecauseWarning???

Nepriteklių perėjimas iš kartos į kartą

 

Gerą namų ūkio finansinę padėtį suaugę vaikai perima rečiau nei blogą

Siekdamas išmatuoti atskirų gyvenimo lygį lemiančių veiksnių perdavimo iš kartos į kartą laipsnį, Lietuvos statistikos departamentas, atlikdamas 2019 m. pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimą, papildomai apklausė 25–59 metų amžiaus gyventojus, kokiomis sąlygomis jie gyveno paauglystėje, būdami maždaug 14 metų.

  • Namų ūkio bloga finansinė padėtis gerokai dažniau pereina vaikams, kai šie suauga negu gera finansinė padėtis. 39 proc. asmenų, kurių namų ūkio finansinė padėtis jų paauglystės metais buvo bloga ar labai bloga, nurodė, kad jų namų ūkis verčiasi sunkiai ar labai sunkiai. Tarp asmenų, nurodžiusių, kad namų ūkio finansinė padėtis jų paauglystės metais buvo gera ar labai gera, tik kas septintas (14 proc.) vertėsi lengvai ar labai lengvai.

  • 7 proc. 25–59 metų amžiaus asmenų savo namų ūkio finansinę padėtį, kai jiems buvo apie 14 metų, apibūdino kaip blogą ar labai blogą, 29,5 proc. – gerą ar labai gerą. Daugiau kaip pusė (51,3 proc.) asmenų, kurių namų ūkis 2019 m. vertėsi lengvai ar labai lengvai, prisiminė namų ūkio, kuriame gyveno paauglystės metais, finansinę padėtį buvus gerą ar labai gerą. Tarp 2019 m. besivertusiųjų sunkiai ar labai sunkiai tokių buvo 14,5 proc.


1 lentelė. 25–59 metų amžiaus asmenų namų ūkio finansinė padėtis 2019 m. ir kai jiems buvo apie 14 metų
Procentais

 

Namų ūkio finansinė padėtis praeityje, kai respondentui buvo apie 14 metų

Labai bloga

Bloga

Vidutinė

Gera

Labai gera

2559 metų amžiaus asmenys

1,4

5,6

63,4

26,6

2,9

Iš jų pagal tai, kaip jų namų ūkis vertėsi 2019 m.

 

 

 

 

 

labai sunkiai, sunkiai

4,6

12,4

68,5

13,3

1,2

su kai kuriais sunkumais ar gana lengvai

0,9

4,3

64,4

27,6

2,8

lengvai, labai lengvai

0,6

3,8

44,2

44,5

6,8

 

  • Didelį materialinį nepriteklių 2019 m. šalyje patyrė 8,7 proc. 25–59 metų amžiaus gyventojų. Iš jų 18 proc. paauglystėje gyveno namų ūkyje, kurio finansinė padėtis buvo bloga ar labai bloga. Tarp 2019 m. nesusidūrusių su dideliu materialiniu nepritekliumi asmenų namų ūkio finansinę padėtį paauglystėje kaip blogą ar labai blogą prisiminė 6 proc.


2 lentelė. 25–59 metų amžiaus asmenų materialinė padėtis 2019 m. ir namų ūkio finansinė padėtis, kai jiems buvo apie 14 metų
Procentais

 

Namų ūkio finansinė padėtis praeityje, kai respondentui buvo apie 14 metų

Labai bloga

Bloga

Gana bloga

Gana gera

Gera

Labai gera

2559 metų amžiaus asmenys

1,4

5,6

16,4

47,0

26,6

2,9

2019 m. susidūrė su dideliu materialiniu nepritekliumi

3,7

14,3

29,4

36,7

13,7

2,1

2019 m. nesusidūrė su dideliu materialiniu nepritekliumi

1,2

4,8

15,3

48,0

27,8

2,9

 

  • 80,1 proc. apklaustų asmenų paauglystėje gyveno su abiem tėvais, su vienu iš tėvų gyveno 16,4 proc. apklaustųjų, 3,5 proc. – giminaičių ar kitoje šeimoje, šeimynoje ar globos įstaigoje. Asmenys, paauglystės metais gyvenę su abiem tėvais ir 2019 m. susidūrę su dideliu materialiniu nepritekliumi, sudarė 7,3 proc., t. y. dukart mažiau nei gyvenusieji tik su vienu iš tėvų. Su dideliu materialiniu nepritekliumi 2019 m. dažniausiai susidūrė asmenys, kurie paauglystės metais gyveno globos įstaigose – jie sudarė 39,5 proc. (apie jų gyvenimo sąlygas paauglystės metais duomenys nebuvo renkami).

  • Tarp asmenų, paauglystės metais gyvenusių namų ūkiuose, kuriuose buvo du dirbantys asmenys, 2019 m. su dideliu materialiniu nepritekliumi susidūrė 7 proc., kuriuose buvo tik vienas dirbantis asmuo – 13,6 proc.

  • Vaikai, kai jiems buvo apie 14 metų, galėjo nežinoti tikrosios namų ūkio finansinės padėties, todėl buvo klausiama apie galimybę patenkinti tokius poreikius, kaip savaitė atostogų ne namuose, mėsa ar žuvis bent kartą per dieną. Gerokai didesnė 25–59 metų amžiaus asmenų, 2019 m. susidūrusių su dideliu materialiniu nepritekliumi, dalis, palyginti su nesusidūrusiais su materialiniu nepritekliumi, paauglystėje dėl lėšų stokos negalėjo išvykti bent savaitei atostogų, bent kartą per dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto.


3 lentelė. 25–59 metų amžiaus asmenų materialinė padėtis 2019 m. ir kai jiems buvo apie 14 metų
Procentais

 

Kai respondentui buvo apie 14 metų:

Ar visi vaikai namų ūkyje praleido bent savaitę atostogų ne namuose?

Ar visi vaikai namų ūkyje bent kartą per dieną valgė mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto?

Taip

Ne, dėl finansinių priežasčių

Ne, dėl kitos priežasties

Taip

Ne, dėl finansinių priežasčių

Ne, dėl kitos priežasties

2559 m. amžiaus asmenys

51,7

24,2

24,1

89,7

9,0

1,3

2019 m. susidūrė su dideliu materialiniu nepritekliumi

31,0

47,0

22,1

74,6

24,6

0,8

2019 m. nesusidūrė su dideliu materialiniu nepritekliumi

53,5

22,2

24,3

91,0

7,6

1,3

 

Duomenys apie nepriteklių perėjimą iš kartos į kartą surinkti 2019 m. sausio–balandžio mėn. atliekant pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinį tyrimą ir apklausiant beveik 5 tūkst. 25–59 metų amžiaus asmenų.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Regina Deveikytė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4919
El. p. regina.deveikyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: