???warnOperationFailedBecauseWarning???

Statybos įmonių darbai

Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį statybos darbų atlikta 12,3 proc. daugiau

  • 2020 m. pirmąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 596,9 mln. EUR to meto kainomis, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 12,3 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį (nepašalinus – 39,5 proc. mažiau).

  • Per ketvirtį pastatų statybos darbų atlikta 9,3 proc. daugiau, inžinerinių statinių statybos darbų – 15,9 proc. daugiau (nepašalinus – atitinkamai 27 proc. ir 54,4 proc. mažiau).

  • 2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, atliktų statybos darbų, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padaugėjo 9,6 proc. (nepašalinus – 10 proc.).

  • Didžiausia statybos darbų dalis teko negyvenamųjų pastatų statybai. Ji sudarė 43 proc. visų šalyje atliktų darbų. Negyvenamosios statybos darbų atlikta už 256,4 mln. EUR, t. y. 1,8 proc. mažiau nei prieš metus (nepašalinus – 1,2 proc.).

  • Inžinerinių statinių statybos darbų dalis sudarė 33,8 proc. visų šalyje atliktų darbų – jų atlikta už 201,6 mln. EUR, tai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, yra 18,2 proc. daugiau nei 2019 m. pirmąjį ketvirtį (nepašalinus – 19,5 proc.).

  • Gyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 23,2 proc. – jų atlikta už 138,8 mln. EUR, tai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, yra 22,7 proc. daugiau nei 2019 m. pirmąjį ketvirtį (nepašalinus – 21,5 proc.).


Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis 2015 m. kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

 

2020 m. I ketvirtį, palyginti su

2019 m. IV ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. IV ketvirčiu

2019 m. I ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. I ketvirčiu

Šalyje

12,3

–39,5

9,6

10,0

Pastatai

9,3

–27,0

5,6

5,6

gyvenamieji

3,0

–30,0

22,7

21,5

negyvenamieji

13,0

–25,2

–1,8

–1,2

Inžineriniai statiniai

15,9

–54,4

18,2

19,5

 

Šalyje atliktų statybos darbų indeksai
2015 m. ketvirčio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.


 

  • 2020 m. pirmąjį ketvirtį užsienyje atlikta statybos darbų už 93 mln. EUR, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, 5,8 proc. mažiau nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį ir 5 proc. daugiau nei 2019 m. pirmąjį ketvirtį (nepašalinus – atitinkamai 21,9 proc. mažiau ir 21,1 proc. daugiau).


Visi palyginamieji rodikliai apskaičiuojami 2015 m. palyginamosiomis kainomis, naudojant statybos sąnaudų elementų kainų indeksą.


2020 m. antrojo ketvirčio statybos įmonių atliktų darbų rodikliai bus skelbiami 2020 m. rugpjūčio 14 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Tatjana Kučeiko
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4643
El. p. tatjana.kuceiko@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: