???warnOperationFailedBecauseWarning???

Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta

Per balandį dėl Covid-19 įvesto karantino mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 9,3 proc., maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta – 44,1 proc., o užsakomasis pardavimas paštu arba internetu padidėjo 29,8 proc. palyginamosiomis kainomis.

  • Išankstiniais duomenimis, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) 2020 m. balandį sudarė 845 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2020 m. kovu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis sumažėjo 9,3 proc.

  • Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis sumažėjo 7,4 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių –7,8 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta – 15,8 proc.

  • 2020 m. balandį, palyginti su 2019 m. balandžiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) palyginamosiomis kainomis sumažėjo 17,9 proc. Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis sumažėjo 12,2 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – 19,4 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta – 25,2 proc.


1 pav. Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos (be PVM) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2015 m. mėnesio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.


2 pav. Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos (be PVM) pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai

 

  • Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) 2020 m. balandį sudarė 21,2 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2020 m. kovu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis sumažėjo 44,1 proc.

  • 2020 m. balandį, palyginti su 2019 m. balandžiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis sumažėjo 68,4 proc.


3 pav. Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvartos (be PVM) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2015 m. mėnesio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.


4 pav. Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvartos (be PVM) pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai

 

Apyvartos (be PVM) pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, procentais

Ekonominės veiklos rūšys (EVRK 2 red.)

2020 m. balandžio mėn., palyginti su

2020 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2019 m. sausio–balandžio mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2020 m. kovo mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. balandžio mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

47 skyrius. Mažmeninė prekyba

–9,3

–17,9

–3,4

Mažmeninė prekyba, neįskaitant automobilių degalų

–7,6

–15,7

–1,7

Maisto prekės, alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

–7,4

–12,2

–0,6

Nespecializuotose parduotuvėse

–7,4

–12,2

–0,6

Specializuotose parduotuvėse

–12,3

–15,7

1,5

Ne maisto prekės

–7,8

–19,4

–2,9

Specializuotose parduotuvėse

 

 

 

Tekstilė, drabužiai ir avalynė

–42,9

–71,5

–26,6

Garso ir vaizdo įranga, įrašai, metalo dirbiniai, dažai ir stiklas, elektriniai buitiniai prietaisai, baldai ir apšvietimo įranga

–5,9

–22,8

–6,6

Informacijos ir ryšių technologijų įranga, kultūros ir poilsio prekės, laikrodžiai, juvelyriniai dirbiniai bei kitos naujos prekės

–21,1

–28,9

–2,3

Farmacijos, medicinos ir kosmetikos prekės

–14,4

–11,6

1,6

Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu

29,8

67,3

36,4

Nespecializuotose parduotuvėse

7,1

–30,0

–17,3

Automobilių degalų mažmeninė prekyba

–15,8

–25,2

–9,4

56 skyrius. Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

–44,1

–68,4

–26,1

 

2020 m. gegužės mėn. mažmeninės prekybos bei maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvartos pokyčius skelbsime 2020 m. birželio 26 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.



Kontaktinė informacija :

Alina Ramaškevičienė
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4994
El. p. alina.ramaskeviciene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: