???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis

 

Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per 2019 metus padidėjo 8,8 proc.

 • 2019 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 1 296,4 EUR. Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, palyginti su 2018 m., padidėjo 8,8 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 1 370 EUR ir buvo 12,3 proc. didesnis, privačiajame – 1 264,5 EUR ir buvo 7,3 proc. didesnis.

 • Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 5,1 proc. (transporto ir saugojimo veikloje) iki 13,5 proc. (žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje).

 • Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 822,1 EUR ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 14,2 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 864,4 EUR ir buvo 17,6 proc. didesnis, privačiajame – 803,8 EUR ir buvo 12,7 proc. didesnis.

 • Realusis darbo užmokestis 2019 m., palyginti su 2018 m., šalies ūkyje padidėjo 11,6 proc.: viešajame sektoriuje 15 proc., privačiajame – 10,2 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai: padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, padidinta minimalioji mėnesinė alga, patikslinta nauja valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistema, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.


1 pav. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio1 pokytis šalies ūkyje 2015–2019 m.
Procentais

Created with Highcharts 6.1.4BrutoNetoRealusis20152016201720182019246810121416

__________________________
1 Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto. Darbo užmokesčio pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal sektorius 2015–2019 m.
Palyginti su ankstesniais metais, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius201520162017201820190246810121416

__________________________
Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto. Darbo užmokesčio pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


3 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.
EUR

Created with Highcharts 6.1.4BrutoNetoBruto darbo užmokestis šalies ūkyjeNeto darbo užmokestis šalies ūkyjeJKMDOBQCEPGFLAHNSRI05001 0001 5002 0002 500

__________________________
Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.

 

4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2018–2019 m.
Palyginti su ankstesniais metais, procentais

Created with Highcharts 6.1.420182019Šalies ūkyje 2018 m. padidėjo 10 proc.Šalies ūkyje 2019 m. padidėjo 8,8 proc.QPOJRKIMEDLCSAGNBFH035810131518

__________________________
Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto. Darbo užmokesčio pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


2019 m. vidutinis darbuotojų skaičius privačiajame sektoriuje padidėjo 25,2 tūkst., viešajame – sumažėjo 4,3 tūkst.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, 2019 m. sudarė 1 mln. 287,9 tūkst., iš jų viešajame sektoriuje – 367,2 tūkst. (28,5 proc. šalies ūkio darbuotojų), privačiajame – 920,7 tūkst. (71,5 proc.). Vidutinis darbuotojų skaičius, palyginti su 2018 m., šalies ūkyje padidėjo 20,9 tūkst. (1,6 proc.): privačiajame sektoriuje – 25,2 tūkst. (2,8 proc.), o viešajame – sumažėjo 4,3 tūkst. (1,2 proc.).

 • Vidutinis darbuotojų skaičius skirtingose ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose kito nevienodai. Labiausiai – 11,5 tūkst. vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo transporto veiklos įmonėse, o labiausiai sumažėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto bei švietimo įmonėse ir įstaigose (po 1,9 tūkst.).

 • 2019 m. ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius sudarė 225,1 tūkst., arba 17,5 proc. šalies ūkio darbuotojų, ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 4,4 tūkst. (2 proc.).


5 pav. Vidutinio darbuotojų skaičiaus pokytis pagal sektorius 2015–2019 m.
Palyginti su ankstesniais metais, procentais

Created with Highcharts 6.1.42,02,00,90,90,80,80,50,51,61,6-0,5-0,5-1,3-1,3-1,6-1,6-1,3-1,3-1,2-1,23,23,21,91,91,81,81,31,32,82,8Šalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius20152016201720182019-2-101234


6 pav. Vidutinio darbuotojų skaičiaus pokytis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.
Palyginti su ankstesniais metais, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkyje padidėjo 1,6 proc.9,17,15,84,63,72,01,91,81,81,60,3-0,1-0,5-0,6-0,7-0,9-1,4-2,4-4,7HJKNIBQCFMLSEROGPDA-10-5051015

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

 

2019 m. bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų buvo 274 EUR

 • Didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. buvo Sostinės regione – 1 452,6 EUR ir, palyginti su 2018 m., pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, padidėjo 8,9 proc. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis padidėjo 8,3 proc. ir sudarė 1 178,8 EUR. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp šių regionų 2019 m. sudarė 273,8 EUR.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2019 m., palyginti su ankstesniais metais, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, padidėjo visose apskrityse – nuo 6,5 proc. Telšių iki 9,6 proc. Kauno.

 • Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, padidėjo visose savivaldybėse – nuo 1,6 proc. Kazlų Rūdos iki 12,8 proc. Alytaus rajono.

 • Didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. buvo Vilniaus mieste ir siekė 1 501,5 EUR, o mažiausias – 922,1 EUR – Kalvarijos savivaldybėje. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp Vilniaus miesto ir Kalvarijos savivaldybės sudarė 579,4 EUR.

 • 19 savivaldybių vidutinis bruto darbo užmokestis nesiekė 1 000 EUR. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis viršijo šalies vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį, atitinkamai 205, 32 ir 26 EUR.


1 lentelė. Darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 ir jų pokytis pagal regionus ir apskritis 2019 m.

 

Darbuotojų skaičius, tūkst.

Darbuotojų skaičiaus pokytis, palyginti su ankstesniais metais, %

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR

Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pokytis2, palyginti su ankstesniais metais, %

vidutinis

vidutinis sąlyginis

vidutinio

vidutinio sąlyginio

bruto

neto

bruto

neto

realiojo

Šalies ūkis

1 287,9

1106,7

1,6

1,9

1 296,4

822,1

8,8

14,2

11,6

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

549,0

475,3

3,4

4,1

1 452,6

911,9

8,9

14,6

12,0

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

738,9

631,4

0,4

0,2

1 178,8

754,4

8,3

13,4

10,9

Alytaus apskritis

39,4

33,9

–0,7

–0,6

1 079,5

697,3

8,5

13,2

10,7

Kauno apskritis

260,3

223,1

–0,1

–0,2

1 284,7

815,3

9,6

14,9

12,3

Klaipėdos apskritis

131,8

111,6

3,3

2,9

1 225,5

781,3

7,2

12,5

10,0

Marijampolės apskritis

38,8

32,9

1,0

0,1

1 057,2

684,5

8,8

13,4

10,9

Panevėžio apskritis

69,6

59,9

–1,4

–1,7

1 117,2

719,0

8,2

13,1

10,6

Šiaulių apskritis

94,1

79,7

0,3

0,1

1 069,7

691,7

7,4

12,2

9,7

Tauragės apskritis

24,4

20,8

–1,5

–1,5

1 009,0

656,8

7,1

11,8

9,3

Telšių apskritis

44,4

38,2

0,3

1,0

1 122,9

722,3

6,5

11,6

9,1

Utenos apskritis

36,1

31,1

–1,2

–1,1

1 069,4

691,5

6,9

11,8

9,3

__________________________
Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.
Darbo užmokesčio pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


2 lentelė. Darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 ir jų pokytis pagal savivaldybes 2019 m.

 

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičiaus pokytis, palyginti su ankstesniais metais, %

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR

Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pokytis2, palyginti su ankstesniais metais, %

Savivaldybės vieta pagal bruto darbo užmokestį3

vidutinis

vidutinis sąlyginis

vidutinio

vidutinio sąlyginio

bruto

neto

bruto

neto

Šalies ūkis

1 287 920

1 106 731

1,6

1,9

1 296,4

822,1

8,8

14,2

Akmenės r. sav.

4 628

4 161

0,9

1,3

1 114,7

717,6

8,2

13,1

18

Alytaus m. sav.

19 646

17 194

–2,5

–2,4

1 131,2

727,1

7,2

12,3

15

Alytaus r. sav.

4 554

3 792

1,5

0,3

1 103,8

711,3

12,8

17,2

22

Anykščių r. sav.

5 267

4 423

0,4

1,7

1 002,2

652,9

7,5

12,1

41

Birštono sav.

1 580

1 343

5,6

3,5

1065,0

689,0

7,3

12,1

28

Biržų r. sav.

5 371

4 608

–1,1

–2,9

995,0

648,8

11,8

15,8

47

Druskininkų sav.

7 608

6 660

3,3

4,2

1 044,3

677,1

8,4

13,1

32

Elektrėnų sav.

9 588

8 214

4,3

2,5

1 162,6

745,2

7,6

12,7

12

Ignalinos r. sav.

2 793

2 266

1,1

0,8

975,9

637,8

8,1

12,5

51

Jonavos r. sav.

11 749

10 305

–1,3

–1,1

1 251,8

796,5

11,2

16,2

5

Joniškio r. sav.

4 845

4 232

–3,0

–1,0

1 025,6

666,4

7,5

12,2

38

Jurbarko r. sav.

6 549

5 611

3,0

2,1

997,9

650,5

9,8

14,1

42

Kaišiadorių r. sav.

8 867

7 714

–1,7

–1,0

1 130,4

726,6

9,7

14,5

16

Kalvarijos sav.

1 760

1 555

0,2

3,1

922,1

606,9

11,5

15,2

60

Kauno m. sav.

180 083

153 879

–0,1

–0,4

1 328,3

840,4

9,5

14,8

2

Kauno r. sav.

30 551

25 728

–0,6

–0,5

1 236,2

787,5

11,4

16,3

6

Kazlų Rūdos sav.

3 108

2 615

4,8

6,5

1 159,7

743,5

1,6

7,2

13

Kėdainių r. sav.

14 116

12 730

0,6

0,9

1 235,7

787,2

7,1

12,5

7

Kelmės r. sav.

5 094

4 186

–2,3

–4,0

996,9

649,9

10,4

14,6

43

Klaipėdos m. sav.

81 054

69 127

3,4

3,5

1 322,4

837,0

5,7

11,3

3

Klaipėdos r. sav.

20 154

16 862

4,8

3,3

1 146,8

736,1

11,1

15,8

14

Kretingos r. sav.

9 956

8 167

6,2

4,7

996,6

649,7

8,3

12,8

44

Kupiškio r. sav.

3 722

3 222

–0,1

0,2

995,8

649,2

9,2

13,5

46

Lazdijų r. sav.

3 163

2 577

0,1

0,6

963,5

630,7

11,0

15,0

53

Marijampolės sav.

21 292

17 904

2,1

0,3

1 094,3

705,9

9,8

14,4

23

Mažeikių r. sav.

18 974

16 493

–0,1

0,9

1 178,2

754,1

5,9

11,2

10

Molėtų r. sav.

3 679

2 987

0,6

–2,1

989,4

645,5

11,5

15,6

48

Neringos sav.

1 415

1 200

–8,2

–6,0

1 115,2

717,9

7,3

12,3

17

Pagėgių sav.

1 742

1 488

–4,7

–5,2

1 024,4

665,7

9,9

14,3

39

Pakruojo r. sav.

5 163

4 570

–0,4

–1,1

1 081,5

698,5

9,1

13,8

26

Palangos m. sav.

6 357

5 230

4,1

3,6

985,1

643,1

8,8

13,2

49

Panevėžio m. sav.

38 436

33 017

–2,3

–2,5

1 194,9

763,7

7,6

12,8

9

Panevėžio r. sav.

8 766

7 428

1,2

0,1

1 026,2

666,7

9,3

13,8

37

Pasvalio r. sav.

5 499

4 822

–0,8

0,4

1 021,1

663,8

6,5

11,3

40

Plungės r. sav.

10 790

9 125

2,4

2,7

1 105,1

712,1

9,2

14,0

21

Prienų r. sav.

5 344

4 538

2,8

3,6

995,9

649,3

10,6

14,8

45

Radviliškio r. sav.

7 953

6 712

–0,4

–0,6

950,0

622,9

6,7

11,2

56

Raseinių r. sav.

8 039

6 904

1,9

2,2

1 037,8

673,4

11,0

15,3

34

Rietavo sav.

1 854

1 572

4,7

5,7

1 088,6

702,6

9,8

14,4

25

Rokiškio r. sav.

7 838

6 792

–1,1

–1,0

1 047,6

679,0

9,5

14,1

31

Skuodo r. sav.

2 488

2 201

–3,8

–3,9

952,7

624,4

10,8

14,8

55

Šakių r. sav.

6 206

5 281

0,8

–1,8

1 041,3

675,4

12,0

16,2

33

Šalčininkų r. sav.

6 363

5 195

5,2

7,7

935,7

614,7

9,4

13,5

58

Šiaulių m. sav.

57 030

47 903

0,9

0,7

1 106,6

712,9

6,9

11,9

20

Šiaulių r. sav.

9 435

7 971

0,5

0,4

979,7

640,0

7,6

12,1

50

Šilalės r. sav.

4 890

4 303

–1,8

–0,1

975,0

637,3

7,3

11,8

52

Šilutės r. sav.

10 393

8 825

0,4

–1,0

1 054,0

682,7

9,5

14,1

30

Širvintų r. sav.

3 119

2 623

–0,1

–0,1

1 075,3

695,0

12,6

16,9

27

Švenčionių r. sav.

6 578

5 822

0,8

1,7

1 028,7

668,2

9,4

13,9

35

Tauragės r. sav.

11 177

9 414

–3,4

–3,6

1 028,6

668,1

5,2

10,2

36

Telšių r. sav.

12 775

11 037

–1,4

–0,7

1 059,7

686,0

4,7

9,8

29

Trakų r. sav.

8 619

7 365

3,7

8,0

1 264,1

803,5

7,8

13,1

4

Ukmergės r. sav.

9 785

8 327

0,4

–0,4

1 109,7

714,7

10,2

14,9

19

Utenos r. sav.

13 878

12 400

–2,0

–1,3

1 089,1

702,9

5,9

11,0

24

Varėnos r. sav.

4 430

3 710

–1,5

–2,1

958,4

627,7

9,7

13,9

54

Vilkaviškio r. sav.

6 385

5 591

–3,8

–2,0

942,8

618,7

4,8

9,5

57

Vilniaus m. sav.

473 578

411 153

3,5

4,3

1 501,5

940,0

8,9

14,7

1

Vilniaus r. sav.

31 405

26 589

3,7

2,7

1 177,2

753,6

8,1

13,2

11

Visagino sav.

7 377

6 456

–3,2

–2,9

1 205,8

770,0

6,1

11,4

8

Zarasų r. sav.

3 060

2 612

0,5

–0,5

924,9

608,4

9,5

13,5

59

__________________________
Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.
Darbo užmokesčio pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.
Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: