???warnOperationFailedBecauseWarning???

Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

2020 m. gegužę ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 2 procentiniais punktais

Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2020 m. gegužę, palyginti su balandžiu, padidėjo 2 procentiniais punktais ir sudarė minus 24 proc.

Nors ekonominių vertinimų rodiklis geresnis nei balandžio mėn., tačiau jam didelės įtakos turi susidariusi situacija dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos: 36,8 proc. (prieš mėnesį – 38,4 proc.) respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą apribojo karantinas. Labiausiai karantino įtaką jautė prekybos (47,2 proc., prieš mėnesį – 52,5 proc.) ir paslaugų sektorius (42,1 proc., prieš mėnesį – 41,5 proc.), mažiau – pramonės (24 proc., prieš mėnesį – 24,5 proc.) ir statybos (32,5 proc., prieš mėnesį – 35,9 proc.). Pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 7, vartotojų*– 5, prekybos – 4, statybos – 1 procentiniu punktu. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 5 procentiniais punktais.

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2019 m. geguže, sumažėjo 33 procentiniais punktais. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 66, prekybos – 30, statybos – 27, pramonės – 15, vartotojų – 17 procentinių punktų.

Duomenys buvo renkami gegužės 1–22 dienomis.

 

Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

    Procentais

* Daugiau – informaciniame pranešime Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai.

 

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad gegužę, palyginti su balandžiu, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 7 procentiniais punktais. Dėl dabartinės situacijos respondentai blogiau vertino gaminamos produkcijos paklausą, tačiau optimistiškiau produkcijos gamybos augimą.

Įmonių, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėnesius, dalis padidėjo nuo 19 iki 30 proc., o prognozuojančių mažėjimą – sumažėjo nuo 41 iki 28 proc. Šiek tiek pagerėjo ir gaminių eksporto prognozė: 18 proc. įmonių prognozavo eksporto didėjimą, 30 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 12 ir 40 proc.). Dauguma (72 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 17 proc. – planavo mažinti, 11 proc. – didinti.

Pramonės produkcijos gamyba bei paklausa gegužę, palyginti su balandžiu, sumažėjo: 39 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba sumažėjo, 18 proc. – kad padidėjo (prieš mėnesį atitinkamai – 25 ir 28 proc.). Daugiau nei pusė (51 proc.) įmonių vadovų teigė, kad gaminamos produkcijos paklausa per praėjusius 3 mėnesius sumažėjo, 16 proc. – kad padidėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 32 ir 18 proc.).

 

Statybos pasitikėjimo rodiklis

Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad gegužę, palyginti su balandžiu, verslo tendencijos statyboje šiek tiek pagerėjo. Statybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė darbuotojų skaičiaus prognozė.

Gegužę daugiau nei pusė (53 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, tačiau nuo 15 iki 21 proc. padaugėjo manančiųjų, kad darbuotojų skaičius didės. Statybos darbų užsakymų prognozė geresnė nei prieš mėnesį: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 22 proc. apklaustų įmonių vadovų, 40 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės (prieš mėnesį – atitinkamai 12 ir 42 proc.). Dauguma (72 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 13 proc. – kad didės.

Statybos darbų apimties tendencijos pagerėjo: 18 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 43 proc. – nurodė, kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 10 ir 44 proc.). Tačiau, panašiai kaip ir praėjusį mėnesį, dėl Covid-19 pandemijos statybos darbų paklausą įmonių vadovai vertino blogai: nors 44 proc. ją vertino kaip pakankamą, tačiau 56 proc. – teigė, kad statybos darbų paklausa nepakankama (prieš mėnesį – atitinkamai 49 ir 51 proc.).

 

Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad gegužę, palyginti su balandžiu, prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 4 procentiniais punktais. Dėl šalyje paskelbto karantino respondentai blogiau vertino įmonės verslo padėties pasikeitimus per praėjusius 3 mėnesius, tačiau verslo perspektyvas vertino optimistiškiau.

Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėnesius jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 8 iki 4 proc., o kad ji pablogėjo – padidėjo nuo 40 iki 55 proc.

Daugiau nei pusė (55 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 6 iki 20 proc. padaugėjo manančiųjų, kad ji pagerės bei nuo 46 iki 25 proc. sumažėjo teigiančiųjų, kad ji pablogės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 7 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 33 proc.

Didžioji dalis (72 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 18 proc. – nurodė, kad darbuotojų skaičius mažės. 89 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 3 proc. – kad didės.

 

Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad gegužę, po staigaus kritimo balandį, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje ir toliau blogėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 5 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo dėl koronaviruso pandemijos pablogėjusi paslaugų įmonių verslo padėtis bei sumažėjusi teikiamų paslaugų paklausa.

Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pagerėjo, dalis sumažėjo nuo 14 iki 10 proc., o kad ji pablogėjo – padidėjo nuo 43 iki 54 proc. Įmonių vadovų, teigiančių, kad teikiamų paslaugų paklausa per pastaruosius mėnesius padidėjo, dalis sumažėjo nuo 16 iki 10 proc., o kad ji sumažėjo – padidėjo nuo 49 iki 61 proc.

Tačiau teikiamų paslaugų paklausos prognozė optimistiškesnė nei balandį: 20 proc. respondentų per artimiausius 3 mėnesius numatė paklausos didėjimą, 47 proc. – mažėjimą (balandį – atitinkamai 12 ir 58 proc.). Beveik du trečdaliai (64 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 25 proc. – nurodė, kad darbuotojų skaičius mažės. Dauguma (82 proc.) respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 6 proc. – kad didės.

 Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos nterneto svetainėje.

 

2020 m. birželio mėn. verslo tendencijų tyrimo rezultatus ir ekonominių vertinimų rodiklį skelbsime birželio 30 d.

 

Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Jurgita Lavrovienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4932
El. p. jurgita.lavroviene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: