???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis

  • 2020 m. pirmąjį ketvirtį BVP to meto kainomis siekė 11,1 mlrd. EUR. Palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, realiojo BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė −0,3 proc.

  • Vertinant gamybos metodu, 2020 m. pirmąjį ketvirtį neigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo apdirbamosios gamybos (−0,22 proc.), didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo, maitinimo (−0,16 proc.) ir nekilnojamo turto operacijų (−0,13 proc.) įmonių veiklos rezultatai. Teigiamą įtaką darė statybos įmonių veiklos rezultatai (0,31 proc.).

  • Vertinant BVP išlaidų metodu, nustatyta, kad 2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos sumažėjo 0,2 proc., valdžios sektoriaus išlaidos padidėjo 0,1 proc. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas sumažėjo 1,6 proc. Prekių ir paslaugų eksportas bei importas sumažėjo – atitinkamai 2,8 ir 1,3 proc.


Bendrojo vidaus produkto realus kitimas

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Mln. EUR______________________________
2020 m. I ketv. – antrasis įvertis.


2020 m. pirmojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, palyginti su atitinkamu 2019 m. ketvirčiu, sudarė 2,4 proc.

Anksčiau skelbtas 2020 m. pirmojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju, buvo neigiamas ir sudarė −0,2 proc.

BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.


2020 m. antrojo ketvirčio BVP pirmąjį įvertį skelbsime 2020 m. liepos 30 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Nadežda Fursova
Metodologijos ir kokybės skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4618
El. p. nadezda.fursova@stat.gov.lt

Gailutė Juškienė
Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4837
El. p. gailute.juskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: