???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis regionuose, apskrityse ir savivaldybėse


2020 m. pirmąjį ketvirtį bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų buvo 289 EUR

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2020 m. pirmąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1 542,8 EUR ir, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 2,2 proc. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis buvo 1 254,1 EUR ir per ketvirtį išaugo 1 proc. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp šių regionų 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 288,7 EUR.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per ketvirtį padidėjo visose apskrityse, išskyrus Klaipėdos, kurioje 0,4 proc. sumažėjo. Alytaus apskrityje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis liko nepakitęs. 

 • 2020 m. pirmąjį ketvirtį didžiausią – 1 542,8 EUR – bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai – 1 087,3 EUR – uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose apskrityse – nuo 0,7 iki 5,1 proc.

 • Darbo užmokesčio padidėjimui 2020 m. pirmąjį ketvirtį įtakos turėjo padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, padidinta minimalioji mėnesinė alga, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.


1 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal regionus ir apskritis 2020 m. pirmąjį ketvirtį
Eurai

Created with Highcharts 6.1.41 2541 5431 3601 3021 1921 1721 1661 1431 1381 1221 087Darbo užmokestisDarbo užmokestis šalies ūkyjeVidurio ir vakarų LietuvosregionasSostinės regionas / VilniausapskritisKauno apskritisKlaipėdos apskritisTelšių apskritisPanevėžio apskritisŠiaulių apskritisUtenos apskritisAlytaus apskritisMarijampolės apskritisTauragės apskritis03006009001 2001 5001 800

_________________________________
Be individualiųjų įmonių.


2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis pagal regionus ir apskritis 2020 m. pirmąjį ketvirtį
Procentai

Created with Highcharts 6.1.49,49,111,710,110,010,09,69,18,77,87,42,21,03,84,13,22,82,8-0,40,30,00,1Pokytis palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiuPokytis palyginti su ankstesniu ketvirčiuPokytis šalies ūkyje palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiuPokytis šalies ūkyje palyginti su ankstesniu ketvirčiuSostinės regionas / VilniausapskritisVidurio ir vakarų LietuvosregionasŠiaulių apskritisTauragės apskritisUtenos apskritisMarijampolės apskritisTelšių apskritisKlaipėdos apskritisKauno apskritisAlytaus apskritisPanevėžio apskritis-202468101214

_________________________
Be individualiųjų įmonių.


Per metus darbo užmokestis išaugo visose apskrityse

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus (2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu) padidėjo visose apskrityse, labiausiai – 11,7 proc. – Šiaulių apskrityje. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 7,4 iki 10,1 proc.

 • Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Sostinės regione išaugo 9,4 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 9,1 proc.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse – nuo 7,9 iki 11,7 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2020 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis ir kitos priežastys.


2020 m. pirmąjį ketvirtį bruto darbo užmokestis augo daugelyje savivaldybių

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo 47 savivaldybėse, Švenčionių rajono savivaldybėje nepakito, o likusiose (12) sumažėjo nuo 0,2 iki 8,4 proc.

 • 2020 m. pirmąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį – 1 591,4 EUR – gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 210,4 EUR viršijo šalies vidurkį.

 • Mažiausiai (973,3 EUR) uždirbo Zarasų rajono savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 1,6 karto mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybėje (atotrūkis tarp Vilniaus m. ir Zarasų r. savivaldybių sudarė 618,1 EUR).

 • Per metus (2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo visose savivaldybėse – nuo 2,1 proc. Kazlų Rūdos iki 14,4 proc. Vilniaus rajono savivaldybėje.


Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. pirmąjį ketvirtį augo visose apskrityse

 • Vidutinis darbuotojų skaičius per ketvirtį išaugo visose apskrityse nuo 0,1 iki 1,7 proc.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje 2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, Sostinės regione išaugo 1,6 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione padidėjo 0,9 proc.

 • Per ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius išaugo daugelyje (40) savivaldybių nuo 0,1 (Radviliškio r., Utenos r. ir Ukmergės r.) iki 21,6 proc. (Neringos), devyniolikoje savivaldybių sumažėjo nuo 0,1 iki 2,3 proc. Prienų rajono savivaldybėje vidutinis darbuotojų skaičius nepakito.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius per metus padidėjo septyniose apskrityse – nuo 0,1 iki 3 proc., Utenos ir Panevėžio apskrityse sumažėjo atitinkamai 1 ir 1,4 proc., Kauno apskrityje – nepakito.

 • Per metus (2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu) vidutinis darbuotojų skaičius Sostinės regione išaugo 3 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione padidėjo 0,6 proc.

 • Per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo daugelyje (32) savivaldybių nuo 0,1 iki 23,7 proc., likusiose sumažėjo nedaug arba liko nepakitęs


2020 m. antrojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius regionuose, apskrityse ir savivaldybėse skelbsime 2020 m. rugsėjo 3 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

__________________

Priedas


1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal apskritis 2020 m. pirmąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

1 381,0

1,6

9,4

879,2

2,5

9,5

1 271 002

1,2

1,6

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

1 542,8

2,2

9,4

971,6

2,9

9,4

553 362

1,6

3,0

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

1 254,1

1,0

9,1

806,7

2,0

9,4

717 639

0,9

0,6

Alytaus apskritis

1 138,0

0,0

7,8

740,4

1,3

8,3

37 613

0,7

0,3

Kauno apskritis

1 360,0

0,3

8,7

867,2

1,2

8,9

256 975

0,6

0,0

Klaipėdos apskritis

1 301,8

–0,4

9,1

834,0

0,7

9,3

128 885

1,7

2,5

Marijampolės apskritis

1 122,1

2,8

10,0

731,4

3,9

10,3

37 401

0,6

1,5

Panevėžio apskritis

1 172,0

0,1

7,4

759,8

1,3

7,9

65 716

0,1

–1,4

Šiaulių apskritis

1 166,0

3,8

11,7

756,4

4,7

11,7

90 285

1,1

1,1

Tauragės apskritis

1 087,3

4,1

10,1

711,5

5,1

10,4

23 052

0,6

0,1

Telšių apskritis

1 191,6

2,8

9,6

771,0

3,7

9,8

43 423

1,7

2,2

Utenos apskritis

1 143,1

3,2

10,0

743,3

4,1

10,2

34 290

0,1

–1,0

 

2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal savivaldybes 2020 m. pirmąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

Savivaldybės vieta pagal bruto darbo užmokestį2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

1 381,0

1,6

9,4

879,2

2,5

9,5

1 271 002

1,2

1,6

Akmenės r. sav.

1 202,9

–1,8

12,0

777,5

–0,5

12,0

4 370

0,9

1,9

16

Alytaus m sav.

1 202,3

0,6

8,9

777,1

1,7

9,2

18 519

–0,4

–1,8

17

Alytaus r. sav.

1 148,4

–5,3

9,0

746,4

–3,6

9,4

4 581

6,8

4,1

26

Anykščių r. sav.

1 059,8

3,1

8,7

695,8

4,2

9,2

4 849

–1,3

–3,9

47

Birštono sav.

1 160,4

2,4

11,2

753,2

3,4

11,3

1 571

1,6

2,7

23

Biržų r. sav.

1 052,4

0,8

8,0

691,6

2,2

8,6

4 926

1,1

–0,1

51

Druskininkų sav.

1 083,4

1,6

7,0

709,2

2,8

7,7

7 589

1,7

5,2

38

Elektrėnų sav.

1 281,5

7,3

13,8

822,4

7,8

13,5

9 516

0,5

2,7

8

Ignalinos r. sav.

1 055,0

3,7

12,1

693,1

4,8

12,2

2 539

–2,3

–4,2

49

Jonavos r. sav.

1 262,4

–5,7

6,1

811,4

–4,1

6,7

11 498

–0,3

–0,4

10

Joniškio r. sav.

1 081,8

2,3

7,2

708,4

3,4

7,8

4 565

–0,5

0,0

39

Jurbarko r. sav.

1 084,7

5,9

10,6

710,0

6,7

10,8

6 290

0,4

3,7

37

Kaišiadorių r. sav.

1 224,4

1,8

13,3

789,8

2,9

13,2

8 371

–0,3

–1,6

14

Kalvarijos sav.

1 015,9

5,8

12,7

670,7

6,7

12,8

1 694

3,4

–0,4

58

Kauno m. sav.

1 395,3

–0,8

7,9

887,3

0,2

8,2

176 681

–0,3

–1,8

3

Kauno r. sav.

1 340,5

3,8

12,5

856,1

4,5

12,4

32 545

7,0

10,3

5

Kazlų Rūdos sav.

1 190,6

2,3

2,1

770,5

3,3

3,2

3 059

3,5

7,4

18

Kėdainių r. sav.

1 399,9

10,9

11,3

890,0

10,9

11,3

13 503

–0,4

0,2

2

Kelmės r. sav.

1 090,2

3,3

13,3

713,1

4,3

13,2

4 673

2,3

1,4

34

Klaipėdos m. sav.

1 388,5

–1,4

8,0

883,4

–0,3

8,2

80 497

1,8

3,1

4

Klaipėdos r. sav.

1 248,5

3,1

11,8

803,5

3,9

11,8

20 143

2,3

2,5

12

Kretingos r. sav.

1 079,3

3,0

11,8

706,9

4,1

11,9

9 232

–1,3

–2,6

41

Kupiškio r. sav.

1 072,0

3,2

9,1

702,8

4,3

9,5

3 619

3,3

4,0

44

Lazdijų r. sav.

1 031,6

–0,2

5,1

679,7

1,3

6,0

2 753

–0,8

–2,0

54

Marijampolės sav.

1 163,3

4,0

11,4

754,9

4,9

11,5

20 748

0,5

2,2

22

Mažeikių r. sav.

1 261,4

4,2

9,5

810,9

5,0

9,7

18 711

1,9

1,6

11

Molėtų r. sav.

1 060,8

2,2

12,8

696,3

3,4

12,7

3 527

1,3

2,8

46

Neringos sav.

1 172,3

–8,4

5,1

760,0

–6,5

5,8

1 394

21,6

23,7

20

Pagėgių sav.

1 080,2

3,9

10,0

707,4

4,8

10,3

1 673

0,9

–3,5

40

Pakruojo r. sav.

1 130,4

–2,6

7,7

736,1

–1,0

8,2

4 733

–0,2

–2,4

27

Palangos m. sav.

1 056,0

1,5

10,6

693,6

2,8

10,9

5 688

1,4

5,8

48

Panevėžio m. sav.

1 241,5

–0,7

6,9

799,5

0,5

7,4

36 318

–0,4

–3,0

13

Panevėžio r. sav.

1 089,2

0,4

8,0

712,5

1,7

8,5

8 271

1,7

1,5

35

Pasvalio r. sav.

1 075,7

3,6

7,1

704,9

4,6

7,8

5 156

–1,4

–2,0

43

Plungės r. sav.

1 155,8

1,4

9,3

750,6

2,5

9,6

10 834

2,7

5,9

24

Prienų r. sav.

1 062,6

2,2

9,1

697,4

3,4

9,6

5 208

0,0

2,5

45

Radviliškio r. sav.

1 036,1

2,9

9,3

682,2

4,1

9,7

7 311

0,1

0,0

53

Raseinių r. sav.

1 105,7

0,7

8,5

722,0

1,9

8,9

7 598

0,4

0,8

33

Rietavo sav.

1 179,0

4,6

7,4

763,9

5,4

7,9

1 752

3,3

3,8

19

Rokiškio r. sav.

1 118,9

0,6

9,8

729,5

1,9

10,1

7 426

–0,7

0,1

29

Skuodo r. sav.

1 023,4

1,3

12,2

675,0

2,7

12,3

2 368

3,1

–1,1

56

Šakių r. sav.

1 078,3

–2,3

7,3

706,3

–0,7

7,9

5 881

0,2

0,6

42

Šalčininkų r. sav.

1 026,7

6,5

11,2

676,9

7,3

11,4

6 259

1,4

2,0

55

Šiaulių m. sav.

1 216,0

5,6

12,7

785,0

6,2

12,6

55 709

1,2

1,6

15

Šiaulių r. sav.

1 053,3

1,4

10,5

692,1

2,7

10,8

8 922

2,8

1,1

50

Šilalės r. sav.

1 041,5

2,4

9,3

685,3

3,6

9,7

4 557

–1,9

–0,6

52

Šilutės r. sav.

1 118,6

–0,7

9,4

729,4

0,7

9,7

9 563

0,8

–1,4

30

Širvintų r. sav.

1 122,2

0,7

8,3

731,4

1,9

8,8

3 054

2,3

2,0

28

Švenčionių r. sav.

1 086,3

0,0

8,5

710,9

1,4

8,9

6 273

–0,1

0,1

36

Tauragės r. sav.

1 110,6

3,8

10,3

724,8

4,8

10,5

10 532

1,8

–1,1

32

Telšių r. sav.

1 115,4

1,1

10,0

727,5

2,3

10,3

12 126

0,4

0,0

31

Trakų r. sav.

1 282,5

–3,2

3,1

823,0

–1,8

3,9

8 217

0,6

–0,1

7

Ukmergės r. sav.

1 153,9

1,1

7,8

749,5

2,3

8,3

9 426

0,1

–0,1

25

Utenos r. sav.

1 172,0

2,7

10,7

759,8

3,7

10,8

13 144

0,1

–0,9

21

Varėnos r. sav.

1 007,5

1,2

5,4

665,9

2,6

6,4

4 171

–1,8

–1,4

59

Vilkaviškio r. sav.

1 020,4

3,0

10,0

673,3

4,2

10,4

6 017

–0,5

–2,5

57

Vilniaus m. sav.

1 591,4

2,1

9,1

999,3

2,7

9,2

478 718

1,6

3,0

1

Vilniaus r. sav.

1 285,6

5,1

14,4

824,7

5,7

14,1

31 899

2,9

4,8

6

Visagino sav.

1 274,2

4,1

8,1

818,2

4,8

8,5

7 306

1,3

0,0

9

Zarasų r. sav.

973,3

2,3

8,4

646,4

3,6

9,0

2 925

–0,1

–0,2

60

_________________________
Be individualiųjų įmonių.
Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.Kontaktinė informacija :

Dalia Ilekytė
Darbo statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4859
El. p. dalia.ilekyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: