???warnOperationFailedBecauseWarning???

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis

 

2019 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis sudarė 12,4 proc.

  • 2019 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje1, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės įmonių, sudarė 12,4 proc. ir, palyginti su 2018 m., sumažėjo 0,6 procentinio punkto.

  • Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis buvo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse – 36,3 proc., informacijos ir ryšių – 30,2 proc., žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo – 26,8 proc. Transporto ir saugojimo bei statybos įmonėse moterų vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis viršijo vyrų, todėl atotrūkis buvo neigiamas ir sudarė atitinkamai –10,7 ir –2,9 proc.

  • Darbo užmokesčio atotrūkiui įtakos turėjo ne teisinio, o socialinio ir ekonominio pobūdžio veiksniai – vyrų ir moterų skaičiaus pasiskirstymas pagal ekonomines veiklos rūšis, jų profesija, išsilavinimas, amžius, darbo stažas ir kitos priežastys.

___________________
[1] Įmonėse, turinčiose 10 ir daugiau darbuotojų.


1 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.
Procentais

Created with Highcharts 6.1.412,412,413,313,336,336,330,230,226,826,824,624,623,023,017,217,214,814,814,714,714,314,313,913,912,112,111,611,69,19,14,24,23,43,42,62,6-2,9-2,9-10,7-10,7B–SB–S (–O)KJQCGMSNLIREDOBPFH-20-1001020304050


1 lentelė. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal ekonominės veiklos rūšis 2015–2019 m.
Procentais

 

2015

2016

2017

2018

2019

B–S Šalies ūkis

13,0

13,4

14,2

13,0

12,4

B–S(−O) Šalies ūkis, išskyrus viešąjį valdymą ir gynybą; privalomąjį socialinį draudimą

14,2

14,4

15,2

14,0

13,3

B–N Verslas

18,0

17,8

15,4

14,7

15,0

B Kasyba ir karjerų eksploatavimas

5,2

5,6

5,8

5,0

3,4

C Apdirbamoji gamyba

26,2

26,0

24,2

24,8

24,6

D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

9,3

9,3

8,6

6,6

9,1

E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

15,8

14,7

14,8

12,0

11,6

F Statyba

3,0

1,6

0,2

–3,2

–2,9

G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

24,0

24,4

21,0

20,8

23,0

H Transportas ir saugojimas

–6,8

–6,3

–8,2

–10,1

–10,7

I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

13,9

13,4

11,3

14,1

13,9

J Informacija ir ryšiai

29,5

29,9

28,2

27,8

30,2

K Finansinė ir draudimo veikla

38,5

38,3

38,1

37,3

36,3

L Nekilnojamojo turto operacijos

14,5

13,9

12,9

13,9

14,3

M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

17,4

16,0

16,8

18,0

17,2

N Administracinė ir aptarnavimo veikla

14,1

14,3

13,2

12,6

14,7

O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

2,0

3,6

4,1

3,7

4,2

P Švietimas

2,5

2,8

1,0

2,0

2,6

Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

34,3

29,6

28,0

26,9

26,8

R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

12,5

12,1

10,2

11,7

12,1

S Kita aptarnavimo veikla

20,0

18,9

15,1

15,9

14,8

 

2019 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis mažėjo visose amžiaus grupėse

  • 2019 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bei viešojo valdymo ir gyny­bos; privalomojo socia­linio draudi­mo įmonių ir įstaigų, mažėjo visose amžiaus grupėse, nuo 0,8 (25–34 metų amžiaus darbuotojų grupėje) iki 3,3 procentinio punkto (vyresnių nei 65 metų amžiaus darbuotojų grupėje).

  • Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis buvo 35–44 metų amžiaus darbuotojų (16,9 proc.) grupėje, o mažiausias (9,5 proc.) 55–64 metų amžiaus darbuotojų grupėje.

  • Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bei viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socia­linio draudi­mo įmonių ir įstaigų, 2019 m. sudarė 13,3 proc.: viešajame sektoriuje – 14 proc., privačiajame – 14,4 proc., ir, palyginti su 2018 m., šalies ūkyje sumažėjo 0,7 procentinio punkto: viešajame sektoriuje – 0,1, o privačiajame padidėjo 0,2 procentinio punkto.


2 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal darbuotojų amžių 2018–2019 m.
Procentais

Created with Highcharts 6.1.4Darbuotojų amžius, metais14,014,012,312,313,713,719,119,111,411,410,810,813,113,113,313,311,311,312,912,916,916,99,89,89,59,59,89,820182019B–S(−O)< 2525–34‍‍35–44‌45–54‌55–64‌≥ 650510152025

2 lentelė. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal sektorius ir darbuotojų amžių 2015–2019 m.
Procentais

 

B–S

B–S(−O)

iš jo pagal

sektorius

darbuotojų amžių, metais

viešąjį

privatųjį

25

25–34

35–44

45–54

55–64

≥ 65

2015

13,0

14,2

14,4

17,5

13,9

16,7

20,3

11,4

11,4

14,2

2016

13,4

14,4

13,7

17,6

14,1

17,3

20,0

11,2

10,3

13,8

2017

14,2

15,2

14,2

15,7

12,5

15,0

20,6

13,3

12,6

14,6

2018

13,0

14,0

14,1

14,2

12,3

13,7

19,1

11,4

10,8

13,1

2019

12,4

13,3

14,0

14,4

11,3

12,9

16,9

9,8

9,5

9,8

 

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis2 Europos Sąjungoje (ES) 2018 m. sudarė 14,8* proc.

  • Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis2 Europos Sąjungoje (ES) 2018 m. sudarė 14,8* proc. ir, palyginti su 2017 m., sumažėjo 0,1 procentinio punkto.

  • Mažiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2018 m. buvo Rumunijoje (3proc.), Liuksemburge (4,6* proc.) bei Italijoje (5* proc.), o didžiausias – Estijoje (22,7* proc.) ir Vokietijoje (20,9* proc.).


3 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis ES šalyse3 2018 m.
Procentais

Created with Highcharts 6.1.43,04,65,06,08,78,810,511,211,712,212,513,513,714,014,014,114,414,514,815,516,216,319,419,620,120,922,7RumunijaᵉLiuksemburgas*Italija*Belgija*SlovėnijaLenkijaKroatijaVengrijaMaltaŠvedijaGraikijaBulgarijaKiprasIspanija*LietuvaLatvija*Airija*DanijaNyderlandaiPrancūzija*PortugalijaSuomija*SlovakijaAustrija*ČekijaVokietija*Estija*0510152025

___________________
Pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse, turinčiose 10 ir daugiau darbuotojų, išskyrus viešąjį valdymą ir gyny­bą; privalomąjį socia­linį draudi­mą (B–S (–O), EVRK 2 red.).
3 Airija ir Italija – 2017 m. duomenys.
Graikija – 2014 m. duomenys.
* Išankstiniai duomenys.
e Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) įvertis.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: