???warnOperationFailedBecauseWarning???

Birželio mėn. išankstinis infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI)

 

  • Išankstinis metinės (2020 m. birželį, palyginti su 2019 m. birželiu) infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal SVKI, sudaro 0,8 proc. Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų, sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų kainų padidėjimas bei transporto prekių ir paslaugų, būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro prekių ir paslaugų kainų sumažėjimas.


1 pav. Metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI, ir jos birželio mėn. išankstinis įvertis

Created with Highcharts 6.1.4Procentai2,42,42,52,52,52,52,02,01,51,51,71,72,72,73,03,02,82,81,71,70,90,90,20,20,80,82019M062019M072019M082019M092019M102019M112019M122020M012020M022020M032020M042020M052020M06*01234

__________________
* Išankstinis įvertis.

 

  • Išankstinis mėnesinis (2020 m. birželį, palyginti su geguže) vartotojų kainų pokytis, apskaičiuotas pagal SVKI, sudaro 0,4 proc.


2 pav. Mėnesinis kainų pokytis, apskaičiuotas pagal SVKI, ir jo birželio mėn. išankstinis įvertis

Created with Highcharts 6.1.4Procentai-0,3-0,3-0,3-0,3-0,4-0,40,90,90,10,10,00,00,50,50,20,20,00,0-0,1-0,10,20,2-0,5-0,50,40,42019M062019M072019M082019M092019M102019M112019M122020M012020M022020M032020M042020M052020M06*-1012

__________________
* Išankstinis įvertis.

 

Dėl karantino metu nustatytų apribojimų kainų registravimui nesurinkta apie 0,7 proc. kainų, kurios taikant matematinius metodus bus įvertintos. Skelbiant galutinę birželio mėn. statistinę informaciją bus pažymėta, kurių vartojimo prekių ir paslaugų grupių kainų indeksai ir pokyčiai yra mažesnio patikimumo.


2020 m. liepos mėn. išankstinį infliacijos, apskaičiuotos pagal SVKI, įvertį skelbsime liepos 30 d.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Virginija Jasionienė
Kainų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4712
El. p. virginija.jasioniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: