???warnOperationFailedBecauseWarning???

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai

  • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2020 m. birželį, palyginti su geguže, padidėjo 2,7 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – sumažėjo 0,1 proc. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų kainų padidėjimas bei medienos ir medienos gaminių kainų sumažėjimas.

  • Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 1,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – sumažėjo 0,4 proc. Labiausiai – 28 proc. – pabrango žalios naftos gavybos produktai. Daugiausia – 1,1 proc. – atpigo mediena ir medienos gaminiai. Maisto produktai atpigo 1 proc. Ypač atpigo džiūvėsiai ir sausainiai, ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai – 11,1 proc., perdirbta ir konservuota paukštiena – 8,4, perdirbta ir konservuota mėsa – 6,6, perdirbti ir konservuoti vaisai, uogos ir daržovės – 6,3 proc., o pabrango valgomieji ledai – 38,7 proc., grūdų malimo produktai – 4,5, užgardai ir pagardai – 4,4, cukrus – 4,2 proc.

  • Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 3,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,2 proc.

  • Euro zonos ir ne euro zonos rinkose parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo – po 3,5 proc.


1 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai

______________________________
Gegužės mėn. – patikslinti duomenys.

Birželio mėn. – išankstiniai duomenys.
 

  • Per metus (2020 m. birželį, palyginti su 2019 m. birželiu) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos sumažėjo 11,4 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 3,4 proc.

  • Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 7,7 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 3,1 proc.

  • Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 13,8 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 3,6 proc.

  • Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 13 proc., ne euro zonos rinkoje – 14,4 proc.


2 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos metiniai kainų pokyčiai 2015–2020 m. birželio mėn.
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai

______________________________
Gegužės mėn. – patikslinti duomenys.

Birželio mėn. – išankstiniai duomenys.
 

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai 2020 m. birželio mėn.
Procentais

Ekonominės veiklos rūšys

Pramonės produkcijos lyginamieji svoriai

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–)
2020 m. birželio mėn., palyginti su

2020 m. gegužės mėn.

2019 m.

gruodžio mėn.

birželio mėn.

Visa parduota pramonės produkcija

100,0

2,7

–11,0

–11,4

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,9

6,0

1,7

0,3

Apdirbamoji gamyba

92,0

2,9

–11,9

–12,3

Rafinuotų naftos produktų gamyba

21,3

23,7

–41,8

–41,4

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

6,4

–0,6

–1,1

–1,7

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,7

–0,1

0,2

0,8

Visa parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

78,7

–0,1

–2,6

–3,4

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

70,7

–0,1

–2,9

–3,6

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

–1,5

–8,3

–7,7

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

1,6

0,4

–0,9

–1,8

Apdirbamoji gamyba

81,8

2,0

–10,0

–9,1

Rafinuotų naftos produktų gamyba

15,5

22,9

–39,9

–34,7

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

15,5

–0,6

–1,1

–1,7

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

1,1

0,2

2,6

3,5

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

84,5

–0,4

–2,5

–3,1

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

66,3

–0,4

–3,0

–3,6

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

3,5

–12,8

–13,8

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,5

19,0

7,3

4,7

Apdirbamoji gamyba

99,1

3,4

–13,0

–14,0

Rafinuotų naftos produktų gamyba

25,3

24,0

–42,6

–43,7

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

-

-

-

-

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,4

–0,6

–4,1

–4,2

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

74,7

0,2

–2,7

–3,6

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

73,8

0,1

–2,8

–3,7

Euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

3,5

–12,1

–13,0

Ne euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

3,5

–13,3

–14,4

______________________________
- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.


Detalesnė informacija apie didžiausią įtaką bendram gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiui turėjusias ekonominės veiklos rūšis pateikiama lentelėje Įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams per mėnesį (XLSX).


Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius 2020 m. liepos mėn. skelbsime rugpjūčio 11 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Regina Burneikienė
Kainų statistikos skyriaus specialistė
Tel. (8 5) 236 4732
El. p. regina.burneikiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: