???warnOperationFailedBecauseWarning???

Statybos įmonių darbai

2020 m. antrąjį ketvirtį statybos darbų atlikta 15,1 proc. mažiau
 

  • 2020 m. antrąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 814,1 mln. EUR to meto kainomis, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 15,1 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei 2020 m. pirmąjį ketvirtį (nepašalinus – 36,9 proc. daugiau).

  • Per ketvirtį pastatų statybos darbų atlikta 17,7 proc. mažiau, inžinerinių statinių statybos darbų – 11,9 proc. mažiau (nepašalinus – atitinkamai 4,5 proc. ir 99,1 proc. daugiau).

  • 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, atliktų statybos darbų, pašalinus bei nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos, sumažėjo 7,3 proc.

  • Inžinerinių statinių statybos darbai sudarė 49,2 proc. visų šalyje atliktų darbų. Inžinerinių statinių statybos darbų atlikta už 400,3 mln. EUR, t. y., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 3,2 proc. mažiau nei prieš metus (nepašalinus – 3,3 proc.).

  • Negyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 32,7 proc. visų šalyje atliktų darbų – jų atlikta už 266,2 mln. EUR, tai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 13,3 proc. mažiau nei 2019 m. antrąjį ketvirtį (nepašalinus – 13,5 proc.).

  • Gyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 18,1 proc. – jų atlikta už 147,6 mln. EUR, tai, pašalinus bei nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos, 6,4 proc. mažiau nei 2019 m. antrąjį ketvirtį .

  • 2020 m. pirmąjį pusmetį statybos darbų šalyje atlikta už 1,4 mlrd. EUR. Palyginti su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, jų atlikta 0,9 proc. mažiau (nepašalinus – 1 proc.).

 

Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis 2015 m. kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

 

2020 m. II ketvirtį, palyginti su

2020 m. I pusmetis, palyginti su

2020 m. I ketvirčiu pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2020 m. I ketvirčiu

2019 m. II ketvirčiu pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. II ketvirčiu

2019 m. I pusmečiu pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. I pusmečiu

Šalyje

–15,1

36,9

–7,3

–7,3

–0,9

–1,0

Pastatai

–17,7

4,5

–11,0

–11,2

–3,6

–2,8

gyvenamieji

–21,7

6,0

–6,4

–6,4

6,0

5,1

negyvenamieji

 –15,6

3,7

–13,3

–13,5

–8,1

–7,9

Inžineriniai statiniai

11,9

99,1

–3,2

–3,3

3,0

2,9

 

Šalyje atliktų statybos darbų indeksai
2015 m. ketvirčio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

  • 2020 m. antrąjį ketvirtį užsienyje atlikta statybos darbų už 86,1 mln. EUR, tai, pašalinus bei nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, 7,4 proc. mažiau nei 2020 m. pirmąjį ketvirtį ir 6,1 proc. mažiau nei 2019 m. antrąjį ketvirtį (nepašalinus – 1,6 proc. mažiau).

  • 2020 m. pirmąjį pusmetį užsienyje atlikta statybos darbų už 179,1 mln. EUR. Palyginti su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, jų atlikta 0,8 proc. mažiau (nepašalinus – 8,9 proc. daugiau).

 

Visi palyginamieji rodikliai apskaičiuojami 2015 m. palyginamosiomis kainomis, naudojant statybos sąnaudų elementų kainų indeksą.

 

2020 m. trečiojo ketvirčio statybos įmonių atliktų darbų rodikliai bus skelbiami 2020 m. lapkričio 13 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Tatjana Kučeiko
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4643
El. p. tatjana.kuceiko@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: