???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje

 

Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per 2020 m. antrąjį ketvirtį padidėjo 1,3 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2020 m. antrąjį ketvirtį sudarė 1 398,5 EUR ir, palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 1,3 proc.: viešajame sektoriuje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 1 514,6 EUR ir buvo 6,5 proc. didesnis, privačiajame – 1 343,9 EUR ir buvo 1,4 proc. mažesnis.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2020 m. antrąjį ketvirtį labiausiai išaugo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (11,2 proc.) bei žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (10,2 proc.) veiklose, o sumažėjo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų bei administracinės ir aptarnavimo veiklose (atitinkamai 10,3 ir 2,8 proc.).

 • Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 889,2 EUR ir, palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 1,1 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 955,5 EUR ir buvo 5,8 proc. didesnis, privačiajame – 858 EUR ir buvo 1,2 proc. mažesnis.

 • Realusis darbo užmokestis 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 1,2 proc.: viešajame sektoriuje padidėjo 5,9 proc., privačiajame sektoriuje sumažėjo 1,1 proc.

 • Darbo užmokesčio padidėjimui 2020 m. antrąjį ketvirtį įtakos turėjo išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos, sezoniniai svyravimai, padidintas darbo užmokestis gydymo įstaigų darbuotojams, kovojantiems su COVID-19 infekcija, išmokėtos priemokos ekstremalios situacijos suvaldyme dalyvavusiems pareigūnams ir darbuotojams, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.


1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 ir realiojo darbo užmokesčio indeksai šalies ūkyje ketvirčiais

Created with Highcharts 6.1.4EURProcentai100,3102,3102,1101,9101,21 289,01 317,61 358,61 381,01 398,5817,8834,3857,9879,2889,2Realiojo darbo užmokesčio indeksas, ankstesnis ketvirtis – 100 procentųBruto darbo užmokestisNeto darbo užmokestis2019K2‍2019K3‍2019K4‍2019K1‍2020K2‍04008001 2001 600100102104106108

______________________
1 Be individualiųjų įmonių.


Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 8,5 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 8,5 proc.: viešajame sektoriuje – 13 proc., privačiajame – 6,1 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus padidėjo daugumos ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose: nuo 0,4 proc. (nekilnojamojo turto operacijų) iki 17,9 proc. (žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo). Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos rūšių įmonėse – 10,3 proc.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 8,7 proc.: viešajame sektoriuje – 12,8 proc., privačiajame – 6,6 proc.

 • Realusis darbo užmokestis 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 7,8 proc.: viešajame sektoriuje – 11,9 proc., privačiajame – 5,8 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2020 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, padidintas darbo užmokestis gydymo įstaigų darbuotojams, kovojantiems su COVID-19 infekcija, išmokėtos priemokos ekstremalios situacijos suvaldyme dalyvavusiems pareigūnams ir darbuotojams bei kitos priežastys.


2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis pagal sektorius ketvirčiais
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius2016K1‍2016K2‍2016K3‍2016K4‍2017K1‍2017K2‍2017K3‍2017K4‍2018K1‍2018K2‍2018K3‍2018K4‍2019K1‍2019K2‍2019K3‍2019K4‍2020K1‍2020K2‍‍0481216

–––––––––––––––––––––––––
2 Be individualiųjų įmonių, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis3 šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis
EUR

Created with Highcharts 6.1.42019 m. II ketv.2020 m. II ketv.Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2019 m. II ketv. – 1 289 EURBruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2020 m. II ketv. – 1 398,5 EURJKDOMQBCEHGPFALNSRI05001 0001 5002 0002 5003 000

________________________
3 Be individualiųjų įmonių.


4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio4 pokytis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis
2020 m. II ketvirtis, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkyje padidėjo: 1,3 proc.-10,3-2,8-2,3-2,3-2,2-2,2-1,3-1,1-0,7-0,50,60,71,91,92,63,24,010,211,2INLRCSJMGKEFAPHBOQD-12-10-8-6-4-202468101214

_______________________
4 Be individualiųjų įmonių.


Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu5, procentais

Created with Highcharts 6.1.42019 m. II ketv.2020 m. II ketv.2019 ir 2020 m. II ketv. šalies ūkyje padidėjo 8,5 proc.ILSMRCNAEGBKPJFDOHQ-15-10-505101520

________________________
5 Be individualiųjų įmonių, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

 

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

 

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis6 pagal sektorius ir lytį 2020 m. antrąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

1 398,5

1 486,2

1 309,8

889,2

939,2

838,5

Viešasis sektorius

1 514,6

1 680,2

1 431,7

955,5

1 050,0

908,2

Privatusis sektorius

1 343,9

1 433,9

1 218,3

858,0

909,4

786,3

________________________
6
Be individualiųjų įmonių.


2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio7 indeksai pagal sektorius ir lytį 2020 m. antrąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

2019 m. antrasis ketvirtis – 100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,3

100,7

101,9

108,5

108,5

108,4

Viešasis sektorius

106,5

106,8

106,3

113,0

112,1

113,7

Privatusis sektorius

98,6

98,9

98,1

106,1

107,4

104,0

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,1

100,7

101,6

108,7

108,7

108,7

Viešasis sektorius

105,8

106,2

105,6

112,8

111,9

113,4

Privatusis sektorius

98,8

99,0

98,3

106,6

107,7

104,8

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,2

100,8

101,7

107,8

107,8

107,8

Viešasis sektorius

105,9

106,3

105,7

111,9

111,0

112,5

Privatusis sektorius

98,9

99,1

98,4

105,8

106,8

104,0

________________________
7 Be individualiųjų įmonių.


2020 m. antrąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje sumažėjo 1,2 proc.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju, šalies ūkyje sumažėjo 25,4 tūkst. (2 proc.): viešajame sektoriuje 1,6 tūkst. (0,4 proc.), o privačiajame sektoriuje  23,8 tūkst. (2,6 proc.).

 • Per metus vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje sumažėjo 14,7 tūkst. (1,2 proc.): viešajame sektoriuje  3,8 tūkst. (1 proc.), o privačiajame sektoriuje  10,9 tūkst. (1,2 proc.).


2020 m. trečiojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius skelbsime lapkričio 26 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.
 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.
 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: