???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis regionuose, apskrityse ir savivaldybėse

 

2020 m. antrąjį ketvirtį bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų buvo 284 EUR

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2020 m. antrąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1 556,9 EUR ir, palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 0,9 proc. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis buvo 1 273,4 EUR ir per ketvirtį išaugo 1,5 proc. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp šių regionų 2020 m. antrąjį ketvirtį sudarė 284 EUR.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per ketvirtį padidėjo visose apskrityse, išskyrus Alytaus, kurioje 0,9 proc. sumažėjo. 

 • 2020 m. antrąjį ketvirtį didžiausią – 1 556,9 EUR – bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai – 1 111,4 EUR – uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose apskrityse (nuo 0,8 iki 2,6 proc.), išskyrus Alytaus apskritį, kurioje 0,7 proc. sumažėjo.

 • Darbo užmokesčio padidėjimui 2020 m. antrąjį ketvirtį įtakos turėjo išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos, sezoniniai svyravimai, padidintas darbo užmokestis gydymo įstaigų darbuotojams, kovojantiems su COVID-19 infekcija, išmokėtos priemokos pareigūnams ir kitiems darbuotojams, dalyvavusiems suvaldant ekstremalią situaciją, bei kitos priežastys.


1 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal regionus ir apskritis 2020 m. antrąjį ketvirtį
Eurai

Created with Highcharts 6.1.41 2731 5571 3721 3291 2231 2001 1971 1631 1391 1281 111Darbo užmokestisDarbo užmokestis šalies ūkyjeVidurio ir vakarų LietuvosregionasSostinės regionas / VilniausapskritisKauno apskritisKlaipėdos apskritisTelšių apskritisŠiaulių apskritisPanevėžio apskritisUtenos apskritisMarijampolės apskritisAlytaus apskritisTauragės apskritis03006009001 2001 5001 800

_________________________________
Be individualiųjų įmonių.


2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis pagal regionus ir apskritis 2020 m. antrąjį ketvirtį
Procentai

Created with Highcharts 6.1.48,38,311,510,89,89,38,98,48,37,34,90,91,52,92,22,61,81,52,12,10,9-0,9Pokytis, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiuPokytis, palyginti su ankstesniu ketvirčiuPokytis šalies ūkyje, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiuPokytis šalies ūkyje, palyginti su ankstesniu ketvirčiuSostinės regionas / VilniausapskritisVidurio ir vakarų LietuvosregionasŠiaulių apskritisTauragės apskritisTelšių apskritisUtenos apskritisMarijampolės apskritisKlaipėdos apskritisPanevėžio apskritisKauno apskritisAlytaus apskritis-4-202468101214

_________________________
Be individualiųjų įmonių.

 

Per metus darbo užmokestis išaugo visose apskrityse

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus (2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu) padidėjo visose apskrityse, labiausiai – 11,5 proc. – Šiaulių apskrityje. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus augo nuo 4,9 iki 10,8 proc.

 • Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose padidėjo po 8,3 proc.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse – nuo 5,8 iki 11,6 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2020 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, padidintas darbo užmokestis gydymo įstaigų darbuotojams, kovojantiems su COVID-19 infekcija, išmokėtos priemokos pareigūnams ir kitiems darbuotojams, dalyvavusiems suvaldant ekstremalią situaciją, bei kitos priežastys.


Bruto darbo užmokestis 2020 m. antrąjį ketvirtį augo daugelyje savivaldybių

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo 46 savivaldybėse, Ignalinos ir Varėnos rajonų savivaldybėse – nepakito, o likusiose (12) savivaldybėse sumažėjo nuo 0,3 iki 11 proc.

 • 2020 m. antrąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį – 1 608,5 EUR – gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 210 EUR viršijo šalies vidurkį.

 • Mažiausiai (964 EUR) uždirbo Druskininkų savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 644,5 EUR mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybės.

 • Per metus (2020 m. antrąjį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo visose savivaldybėse nuo 0,4 iki 13,8 proc., išskyrus Druskininkų, kurioje 6,3 proc. sumažėjo.


Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. antrąjį ketvirtį sumažėjo visose apskrityse

 • Vidutinis darbuotojų skaičius per ketvirtį sumažėjo visose apskrityse – nuo 1,3 proc. (Utenos) iki 4 proc. (Tauragės). Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo po 2 proc.

 • Per ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 51 savivaldybėje (nuo 0,3 proc. Zarasų ir Pakruojo rajonų iki 7,5 proc. Jurbarko rajono), o likusiose (8) – padidėjo nuo 0,1 proc. (Šiaulių rajono) iki 8,8 proc. (Neringos). Kelmės rajono savivaldybėje vidutinis darbuotojų skaičius beveik nepakito.

 • Per metus (2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu) vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo visose apskrityse, išskyrus Vilniaus, kurioje 0,3 proc. išaugo.

 • Per metus vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo daugelyje (44) savivaldybių nuo 0,1 iki 6,3 proc., likusiose (15) – padidėjo nuo 0,1 proc. (Šalčininkų ir Širvintų rajonų) iki 18,8 proc. (Neringos). Šiaulių rajono savivaldybėje vidutinis darbuotojų skaičius liko nepakitęs.


2020 m. trečiojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius regionuose, apskrityse ir savivaldybėse skelbsime 2020 m. gruodžio 3 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

______________________

Priedas


1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal apskritis 2020 m. antrąjį ketvirtį

 

Bruto,
EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto,
EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

1 398,5

1,3

8,5

889,2

1,1

8,7

1 245 638

2,0

1,2

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

1 556,9

0,9

8,3

979,6

0,8

8,4

542 470

–2,0

0,3

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

1 273,4

1,5

8,3

817,7

1,4

8,7

703 167

–2,0

–2,3

Alytaus apskritis

1 128,2

0,9

4,9

734,9

0,7

5,8

36 911

1,9

2,8

Kauno apskritis

1 371,6

0,9

7,3

873,8

0,8

7,7

251 683

2,1

2,7

Klaipėdos apskritis

1 329,0

2,1

8,4

849,5

1,9

8,7

126 420

1,9

0,9

Marijampolės apskritis

1 138,9

1,5

8,9

740,9

1,3

9,3

36 703

1,9

1,5

Panevėžio apskritis

1 196,7

2,1

8,3

773,9

1,9

8,7

64 451

1,9

3,9

Šiaulių apskritis

1 199,8

2,9

11,5

775,7

2,6

11,6

88 388

2,1

1,9

Tauragės apskritis

1 111,4

2,2

10,8

725,3

1,9

11,0

22 119

4,0

4,2

Telšių apskritis

1 223,0

2,6

9,8

789,0

2,3

10,0

42 652

1,8

0,1

Utenos apskritis

1 163,3

1,8

9,3

754,9

1,6

9,6

33 838

1,3

3,0

 

2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal savivaldybes 2020 m. antrąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

Savivaldybės vieta pagal bruto darbo užmokestį2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

1 398,5

1,3

8,5

889,2

1,1

8,7

1 245 638

2,0

1,2

Akmenės r. sav.

1 255,3

4,4

12,5

807,4

3,8

12,5

4 377

0,2

–1,4

13

Alytaus m sav.

1 220,6

1,5

7,5

787,6

1,4

8,0

18 150

–2,0

–4,5

18

Alytaus r. sav.

1 171,6

2,0

10,4

759,6

1,8

10,6

4 533

–1,0

3,1

24

Anykščių r. sav.

1 112,1

4,9

12,0

725,6

4,3

12,1

4 786

–1,3

–6,3

39

Birštono sav.

1 071,2

–7,7

2,4

702,3

–6,8

3,5

1 548

–1,5

–0,8

46

Biržų r. sav.

1 103,5

4,9

10,1

720,8

4,2

10,4

4 849

–1,6

–1,8

42

Druskininkų sav.

963,9

–11,0

–6,3

641,0

–9,6

–4,1

7442

–1,9

–0,4

60

Elektrėnų sav.

1 278,0

–0,3

9,5

820,4

–0,2

9,7

9 346

–1,8

–0,1

9

Ignalinos r. sav.

1 055,4

0,0

8,6

693,2

0,0

9,0

2 526

–0,5

–6,3

51

Jonavos r. sav.

1 291,0

2,3

7,0

827,8

2,0

7,5

11 166

–2,9

–3,7

8

Joniškio r. sav.

1 135,9

5,0

9,6

739,2

4,3

9,9

4 544

–0,5

–0,4

31

Jurbarko r. sav.

1 120,2

3,3

12,1

730,3

2,9

12,1

5 821

–7,5

–5,6

36

Kaišiadorių r. sav.

1 231,3

0,6

8,4

793,7

0,5

8,8

8 276

–1,1

–1,6

16

Kalvarijos sav.

1 018,0

0,2

12,7

671,9

0,2

12,8

1 632

–3,7

–5,0

56

Kauno m. sav.

1 418,6

1,7

7,3

900,6

1,5

7,6

172 796

–2,2

–4,4

3

Kauno r. sav.

1 315,5

–1,9

8,3

841,8

–1,7

8,6

31 905

–2,0

6,2

6

Kazlų Rūdos sav.

1 173,1

–1,5

1,4

760,5

–1,3

2,5

3 003

–1,8

2,3

23

Kėdainių r. sav.

1 355,0

–3,2

8,4

864,3

–2,9

8,6

13 370

–1,0

–2,1

4

Kelmės r. sav.

1 145,6

5,1

13,8

744,8

4,4

13,7

4 675

0,0

0,4

29

Klaipėdos m. sav.

1 430,4

3,0

8,1

907,4

2,7

8,3

78 462

–2,5

–0,5

2

Klaipėdos r. sav.

1 267,6

1,5

11,3

814,5

1,4

11,3

19 618

–2,6

–1,0

11

Kretingos r. sav.

1 109,2

2,8

11,3

724,0

2,4

11,4

8 934

–3,2

–5,8

40

Kupiškio r. sav.

1 113,4

3,9

12,0

726,4

3,4

12,1

3 564

–1,5

0,5

37

Lazdijų r. sav.

1 071,0

3,8

9,1

702,2

3,3

9,5

2 713

–1,5

–5,3

47

Marijampolės sav.

1 185,6

1,9

9,7

767,6

1,7

9,9

20 298

–2,2

–1,4

21

Mažeikių r. sav.

1 296,9

2,8

10,4

831,2

2,5

10,5

18 315

–2,1

–0,4

7

Molėtų r. sav.

1 067,1

0,6

8,4

699,9

0,5

8,9

3 550

0,7

1,1

48

Neringos sav.

1 147,5

–2,1

3,4

745,8

–1,9

4,3

1 517

8,8

18,8

28

Pagėgių sav.

1 129,4

4,6

13,0

735,5

4,0

12,9

1 658

–0,9

–1,8

32

Pakruojo r. sav.

1 210,8

7,1

11,0

782,0

6,2

11,1

4 718

–0,3

–4,0

19

Palangos m. sav.

1 027,5

–2,7

5,3

677,3

–2,4

6,2

5 956

4,7

0,8

55

Panevėžio m. sav.

1 258,7

1,4

7,2

809,3

1,2

7,7

35 467

–2,3

–5,6

12

Panevėžio r. sav.

1 105,3

1,5

8,3

721,8

1,3

8,8

8 171

–1,2

–0,4

41

Pasvalio r. sav.

1 123,6

4,5

10,3

732,2

3,9

10,6

5 095

–1,2

–4,8

35

Plungės r. sav.

1 180,3

2,1

8,9

764,6

1,9

9,2

10 671

–1,5

3,0

22

Prienų r. sav.

1 081,8

1,8

8,8

708,3

1,6

9,3

5 109

–1,9

–0,4

45

Radviliškio r. sav.

1 038,4

0,2

6,3

683,5

0,2

7,1

7 208

–1,4

–2,8

54

Raseinių r. sav.

1 113,2

0,7

8,0

726,3

0,6

8,5

7 514

–1,1

–0,5

38

Rietavo sav.

1 191,1

1,0

6,8

770,8

0,9

7,4

1 718

–1,9

0,5

20

Rokiškio r. sav.

1 149,5

2,7

11,6

747,0

2,4

11,7

7 307

–1,6

–1,7

27

Skuodo r. sav.

1 054,8

3,1

9,8

693,0

2,7

10,2

2 334

–1,4

–1,4

52

Šakių r. sav.

1 092,0

1,3

6,3

714,2

1,1

7,0

5 831

–0,9

–1,7

44

Šalčininkų r. sav.

1 013,6

–1,3

9,9

669,4

–1,1

10,3

6 143

–1,9

0,1

57

Šiaulių m. sav.

1 251,0

2,9

12,5

804,9

2,5

12,4

53 939

–3,2

–2,3

14

Šiaulių r. sav.

1 060,8

0,7

10,0

696,3

0,6

10,3

8 927

0,1

0,0

50

Šilalės r. sav.

1 064,7

2,2

7,4

698,6

1,9

8,0

4 383

–3,8

–4,2

49

Šilutės r. sav.

1 125,0

0,6

5,8

733,0

0,5

6,5

9 599

0,4

–2,6

33

Širvintų r. sav.

1 161,5

3,5

9,2

753,8

3,1

9,5

3 072

0,6

0,1

25

Švenčionių r. sav.

1 101,7

1,4

5,9

719,7

1,2

6,6

6 328

0,9

0,3

43

Tauragės r. sav.

1 124,0

1,2

11,1

732,4

1,0

11,3

10 258

–2,6

–3,8

34

Telšių r. sav.

1 151,3

3,2

9,9

748,0

2,8

10,2

11 948

–1,5

–2,4

26

Trakų r. sav.

1 317,7

2,7

0,4

843,1

2,4

1,4

7 957

–3,2

–4,2

5

Ukmergės r. sav.

1 136,4

–1,5

2,4

739,5

–1,3

3,5

9 234

–2,0

–3,0

30

Utenos r. sav.

1 226,0

4,6

13,8

790,7

4,1

13,5

12 879

–2,0

–3,6

17

Varėnos r. sav.

1 007,3

0,0

5,3

665,8

0,0

6,3

4 073

–2,3

–3,9

58

Vilkaviškio r. sav.

1 050,1

2,9

11,9

690,2

2,5

12,0

5 939

–1,3

–2,6

53

Vilniaus m. sav.

1 608,5

1,1

8,4

1 009,1

1,0

8,6

469 246

–2,0

0,4

1

Vilniaus r. sav.

1 274,2

–0,9

9,0

818,2

–0,8

9,3

31 146

–2,4

1,3

10

Visagino sav.

1 238,8

–2,8

1,9

798,0

–2,5

2,8

7 180

–1,7

–0,8

15

Zarasų r. sav.

980,1

0,7

6,7

650,3

0,6

7,5

2 917

–0,3

–2,4

59

_________________________
Be individualiųjų įmonių.
Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.Kontaktinė informacija :

Dalia Ilekytė
Darbo statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4859
El. p. dalia.ilekyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: