???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2020 m. liepos mėn.


 

  • 2020 m. liepą prekių eksportuota už 2,33 mlrd. EUR, importuota – už 2,50 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,34 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 170,9 mln. EUR.

  • Per mėnesį (liepą, palyginti su birželiu) eksportas padidėjo 5,8 proc., importas – 10,3 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (36,3 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 9,1 proc.), aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių (6,9 karto), antžeminio transporto priemonių (17,1 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (34,4 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 13,1 proc.), antžeminio transporto priemonių (13,3 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (10,6 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 4,4 proc., importas – 7,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 4,9 proc., be mineralinių produktų – 2,4 proc.

  • Per metus (2020 m. liepą, palyginti su 2019 m. liepa) eksportas sumažėjo 5,9 proc., importas –12,7 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (60,5 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 35,4 proc.), plastikų ir jų gaminių (15,2 proc.), antžeminio transporto priemonių (13 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (45,4 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 29 proc.), antžeminio transporto priemonių (22,7 proc.), farmacijos produktų (27,4 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 2,9 proc., importas – sumažėjo 6,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 7,9 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 5,6 proc.

  • 2020 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 8,2 proc., importas – 13,6 proc. Eksporto sumažėjimą lėmė kritęs naftos produktų (52,1 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 29,4 proc.), antžeminio transporto priemonių (19,3 proc.), plastikų ir jų gaminių (9,5 proc.) eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs žalios naftos (42 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 19,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (33,8 proc.), organinių chemijos produktų (29,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 1,8 proc., importas – 7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 11,6 proc., be mineralinių produktų – 2,1 proc.

  • 2020 m. sausio–liepos mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,6 proc.), Latviją (9,4 proc.), Vokietiją (8,3 proc.) ir Lenkiją (6,7 proc.), o importavo iš Lenkijos (12,8 proc.), Vokietijos (12,2 proc.), Rusijos (9,8 proc.), Latvijos (7,6 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,6 proc.), Lenkiją (7,3 proc.), Švediją (7,2 proc.), Latviją (6,9 proc.) ir Nyderlandus (6 proc.).

  • 2020 m. sausio–liepos mėn. Lietuva daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (15,7 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,9 proc.) bei paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9,1 proc.); daugiausia importavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (19 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13,8 proc.), mineralinių produktų (13,3 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota įvairių pramonės dirbinių (12,8 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (11,6 proc.), naftos produktų (9,9 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,5 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas 2020 m. sausio–liepos mėn.

 

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas, mln. EUR

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Iš viso

15 494,7

16 874,6

–8,2

9 060,4

10 247,5

–11,6

16 078,0

18 614,9

–13,6

–583,2

–1 740,3

sausis

2 229,8

2 269,8

–1,8

1 371,9

1 458,0

–5,9

2 345,6

2 399,3

–2,2

–115,8

–129,5

vasaris

2 302,7

2 258,8

1,9

1 348,9

1 366,7

–1,3

2 443,1

2 492,1

–2,0

–140,5

–233,2

kovas

2 537,9

2 552,9

–0,6

1 500,9

1 498,2

0,2

2 591,0

2 697,8

–4,0

–53,0

–144,9

I ketvirtis

7 070,4

7 081,5

–0,2

4 221,7

4 322,9

–2,3

7 379,7

7 589,2

–2,8

–309,3

–507,7

balandis

1 916,2

2 436,3

–21,3

1 115,0

1 487,4

–25,0

1 957,0

2 676,2

–26,9

–40,8

–239,9

gegužė

1 968,4

2 498,0

–21,2

1 102,9

1 542,0

–28,5

1 964,5

2 972,8

–33,9

3,9

–474,9

birželis

2 205,7

2 379,0

–7,3

1 279,1

1 438,7

–11,1

2 271,8

2 506,2

–9,4

–66,1

–127,3

II ketvirtis

6 090,3

7 313,2

–16,7

3 497,0

4 468,1

–21,7

6 193,3

8 155,3

–24,1

–103,0

–842,1

liepa

2 334,0

2 479,9

–5,9

1 341,7

1 456,5

–7,9

2 504,9

2 870,4

–12,7

–170,9

–390,5

 

2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2020 m. sausio–liepos mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

15 494,7

100,0

–8,2

16 078,0

100,0

–13,6

Investicinės prekės

2 060,9

13,3

0,1

2 527,3

15,7

–13,5

Tarpinio vartojimo prekės

7 973,7

51,5

–11,6

8 654,4

53,8

–18,1

Vartojimo prekės

4 804,0

31,0

1,2

4 268,6

26,5

1,4

Benzinas

327,1

2,1

–49,0

11,1

0,1

–58,6

Lengvieji automobiliai

272,9

1,8

–16,2

553,5

3,4

–33,4

Kita

56,2

0,4

–27,3

63,0

0,4

20,2

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres1 2020 m. sausio–liepos mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

15 494,7

100,0

58,5

–8,2

Iš viso

16 078,0

100,0

–13,6

ES 272

8 788,1

56,7

65,9

–7,3

ES 272

11 114,1

69,1

–9,1

Euro zona

6 133,6

39,6

62,9

–3,6

Euro zona

7 573,6

47,1

–11,1

Rusija

2 113,6

13,6

8,4

–5,5

Lenkija

2 050,3

12,8

–3,6

Latvija

1 460,5

9,4

42,7

–8,1

Vokietija

1 954,1

12,2

–9,9

Vokietija

1 290,6

8,3

74,5

–1,5

Rusija

1 576,2

9,8

–45,2

Lenkija

1 037,6

6,7

63,5

–27,8

Latvija

1 221,1

7,6

–7,3

Švedija

733,4

4,7

89,1

–6,6

Nyderlandai

889,5

5,5

–14,5

Estija

728,1

4,7

39,7

–12,7

Italija

806,2

5,0

–9,1

Nyderlandai

716,3

4,6

76,2

8,8

Kinija

680,7

4,2

25,1

Baltarusija

612,6

4,0

11,2

–4,8

Švedija

596,8

3,7

–13,1

Jungtinė Karalystė

560,7

3,6

80,2

–14,5

Estija

523,2

3,3

–15,7

Jungtinės Valstijos

544,4

3,5

89,9

–6,9

Prancūzija

511,6

3,2

–13,3

Ukraina

532,5

3,4

66,9

–4,7

Suomija

425,9

2,6

–10,8

Norvegija

483,4

3,1

90,4

4,1

Jungtinė Karalystė

416,8

2,6

–21,0

Danija

415,8

2,7

80,8

–2,4

Baltarusija

408,6

2,5

–11,4

Prancūzija

403,2

2,6

70,4

–6,3

Kazachstanas

400,0

2,5

16,1

Italija

340,8

2,2

77,2

–11,9

Belgija

397,2

2,5

–22,9

Kitos šalys

3 521,2

22,9

70,0

Kitos šalys

3 219,8

20,0

________________________
1
 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis ir Jungtine Karalyste – šalis siuntėja, prekiaujant su kitomis ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

2 Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–liepos mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

15 494,7

100,0

58,5

–8,2

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

2 440,1

15,7

25,1

–4,0

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 409,6

9,1

17,1

–2,0

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 005,1

12,9

47,4

5,9

30

Farmacijos produktai

509,1

3,3

9,2

14,0

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 407,0

9,1

75,0

11,5

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

475,9

3,1

99,6

26,4

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 329,7

8,6

87,1

–4,9

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 246,7

8,0

91,0

–4,3

V

Mineraliniai produktai

1 184,8

7,6

85,6

–48,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 161,6

7,5

85,7

–49,0

2710

Naftos produktai

957,1

6,2

93,6

–52,1

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 059,3

6,8

68,9

–8,9

39

Plastikai ir jų gaminiai

986,6

6,4

72,8

–9,5

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 002,6

6,5

56,1

0,1

73

Gaminiai iš geležies arba plieno

423,7

2,7

64,0

–1,3

 

Kita

5 066,1

32,8

58,8

 

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–liepos mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

9 060,4

100,0

–11,6

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 158,3

12,8

–4,9

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 134,2

12,5

–4,3

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 054,6

11,6

14,3

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

474,0

5,2

26,7

V

Mineraliniai produktai

1 014,0

11,2

–50,0

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

995,8

11,0

–50,4

2710

Naftos produktai

895,6

9,9

–51,9

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

949,7

10,5

9,5

31

Trąšos

368,4

4,1

–14,5

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

729,4

8,1

–15,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

718,7

7,9

–15,3

I

Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai

652,2

7,2

–6,2

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus

304,9

3,4

–0,6

 

Kita

3 502,2

38,6

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–liepos mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

16 078,0

100,0

–13,6

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

3 052,4

19,0

–3,8

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 769,4

11,0

–5,3

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 226,2

13,8

–5,3

30

Farmacijos produktai

770,5

4,8

6,7

V

Mineraliniai produktai

2 138,8

13,3

–41,0

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 995,0

12,4

–42,4

2709

Žalia nafta

1 378,5

8,6

–42,0

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

1 367,4

8,5

–32,0

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

1 252,6

7,8

–33,8

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 183,6

7,4

–6,7

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

396,8

2,5

–2,6

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

976,9

6,1

1,6

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

273,4

1,7

6,6

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

960,1

6,0

–1,9

39

Plastikai ir jų gaminiai

805,8

5,0

–1,9

 

Kita

4 172,6

25,9

 

 

Eksporto ir importo dinamika 2016–2020 m.

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. EUR

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas,

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2019-07

2 479,9

4,2

1 456,5

1,2

58,7

2 870,4

14,5

−390,5

2019-08

2 492,7

0,5

1 511,5

3,8

60,6

2 633,2

−8,3

−140,5

2019-09

2 563,7

2,8

1 583,5

4,8

61,8

2 625,3

−0,3

−61,6

2019-10

2 771,1

8,1

1 632,1

3,1

58,9

2 845,2

8,4

−74,1

2019-11

2 567,2

−7,4

1 530,3

−6,2

59,6

2 672,8

−6,1

−105,6

2019-12

2 354,1

−8,3

1 303,4

−14,8

55,4

2 557,7

−4,3

−203,6

2020-01

2 229,8

−5,3

1 371,9

5,3

61,5

2 345,6

−8,3

−115,8

2020-02

2 302,7

3,3

1 348,9

−1,7

58,6

2 443,1

4,2

−140,5

2020-03

2 537,9

10,2

1 500,9

11,3

59,1

2 591,0

6,1

−53,0

2020-04

1 916,2

−24,5

1 115,0

−25,7

58,2

1 957,0

−24,5

−40,8

2020-05

1 968,4

2,7

1 102,9

−1,1

56,0

1 964,5

0,4

3,9

2020-06

2 205,7

12,1

1 279,1

16,0

58,0

2 271,8

15,6

−66,1

2020-07

2 334,0

5,8

1 341,7

4,9

57,5

2 504,9

10,3

−170,9

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.

Patikslinti 2020 m. balandžio, gegužės, birželio mėn. duomenys.


2020 m. rugpjūčio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2020 m. spalio 9 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Zita Kuzmickaitė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.