???warnOperationFailedBecauseWarning???

Būsto kainų pokyčiai

  • 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, būsto kainos padidėjo 2,2 proc.

  • Naujos statybos būstai pabrango 1 proc. Vienbučiai ir dvibučiai namai pabrango 1,7 proc., o butai daugiabučiuose namuose – 0,8 proc.

  • Ankstesnės statybos būstai pabrango 2,7 proc. Vienbučiai ir dvibučiai namai pabrango 5,6 proc., o butai daugiabučiuose namuose – 1,8 proc.

 

1 pav. Būsto kainų pokyčiai per ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

    Procentai

  • 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, būsto kainos padidėjo 7 proc.

  • Naujos statybos būstai pabrango 5,8 proc. Iš jų vienbučiai ir dvibučiai namai – 15,1 proc., butai daugiabučiuose namuose – 2,4 proc.

  • Ankstesnės statybos būstai pabrango 7,5 proc. Iš jų butai daugiabučiuose namuose – 8,9 proc., vienbučiai ir dvibučiai namai – 7,1 proc.

 

2 pav. Būsto kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

    Procentai

1 lentelė. Būsto kainų pokyčiai 2020 m. antrąjį ketvirtį

 

Išlaidų lyginamieji svoriai bendrosiose išlaidose būstui įsigyti, ‰

Kainų padidėjimas, %

2020 m. II ketv., palyginti su

vidutinis metinis

2020 m. I ketv.

2019 m. II ketv.

2019–2020 m. II ketv.
2018–2019 m. II ketv.

Visų būstų

1 000,0

2,2

7,0

6,5

Naujos statybos būstų

327,2

1,0

5,8

5,3

Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje

177,6

0,4

3,3

4,3

Kitoje šalies teritorijoje

149,6

1,8

9,2

6,5

Ankstesnės statybos būstų

672,8

2,7

7,5

7,2

Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje

275,5

3,3

8,1

7,8

Kitoje šalies teritorijoje

397,3

2,4

7,2

6,8

 

  • 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, savininkų užimtų būstų sąnaudų elementų kainų padidėjimas, apskaičiuotas pagal savininkų užimtų būstų kainų indeksą (SUBKI), sudarė 0,6 proc.

 

3 pav. Savininkų užimtų būstų kainų pokyčiai per ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

    Procentai

  • 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, savininkų užimtų būstų sąnaudų elementų kainų padidėjimas, apskaičiuotas pagal SUBKI, sudarė 3 proc.

 

4 pav. Savininkų užimtų būstų kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

Procentai

2 lentelė. Savininkų užimtų būstų kainų pokyčiai 2020 m. antrąjį ketvirtį

 

Išlaidų lyginamieji svoriai bendrose išlaidose savininkų užimtam būstui, ‰

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (−), %

2020 m. II ketv., palyginti su

vidutinis metinis

2020 m. I ketv.

2019 m. II ketv.

2019–2020 m. II ketv.
2018–2019 m. II ketv.

Savininkų užimtų būstų

1 000,0

0,6

3,0

4,1

Būstų

898,6

0,7

3,2

4,3

Naujos statybos

704,4

–0,6

1,7

3,8

Naujos statybos įsigytų būstų

534,3

–0,9

1,3

4,0

Savininkų pastatytų būstų ir esminių rekonstrukcijų

170,1

0,5

2,8

2,9

Ankstesnės statybos

162,9

5,6

8,8

6,1

Kitų su būstų įsigijimu susijusių paslaugų

31,3

2,1

8,3

6,1

Nuosavo būsto priežiūros ir išlaikymo

101,4

0,4

1,6

3,2

Kapitalinio remonto ir priežiūros

87,9

0,3

1,8

3,7

Būsto draudimo paslaugų

13,5

0,5

0,1

0,2

 

BKI ir SUBKI skirtumai

Aprėptis. BKI aprėpia namų ūkių išlaidas būstui iš visų sektorių įsigyti, bet neaprėpia išlaidų kitoms su būstų įsigijimu ir nuosavybe susijusioms prekėms ir paslaugoms. SUBKI aprėpia namų ūkių išlaidas naujos ir ankstesnės statybos būstui iš kitų sektorių įsigyti, savininkų pastatytam būstui bei kitoms su būsto įsigijimu ir nuosavybe susijusioms prekėms ir paslaugoms (notarų ir būsto registracijos išlaidos).

Taikomas metodas. Skaičiuojant BKI taikomas įsigijimų metodas, t. y. aprėpiami visi namų ūkių įsigyti būstai. SUBKI skaičiuojamas taikant grynųjų įsigijimų metodą, pagal kurį aprėpiami tik tie būstai, kurie naujai atsiranda namų ūkių sektoriuje, neįskaitant iš kitų namų ūkių įsigytų būstų.

Žemės kainos traktavimas. Skaičiuojant BKI žemės kaina įskaitoma, o skaičiuojant SUBKI – neįskaitoma.

Kainų duomenų šaltiniai. Skaičiuojant BKI ir SUBKI, kainų duomenų šaltinis yra valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazė ir Sandorių duomenų bazė. SUBKI komponentų kainų subindeksams skaičiuoti papildomai naudojami vartojimo prekių ir paslaugų kainų, statybos sąnaudų elementų kainų, statybos darbų kainų statistinių tyrimų duomenys, šalies teisės aktai, kurie nustato atlyginimo už su būstų įsigijimu ir nuosavybe susijusias paslaugas dydžius.

Svorių duomenų šaltiniai. Skaičiuojant BKI ir SUBKI duomenų šaltiniai svorių sistemoms parengti yra valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazė ir Sandorių duomenų bazė. SUBKI svorių sistemai parengti taip pat naudojami nacionalinių sąskaitų duomenys apie bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą naujiems būstams ir būstų savininkų vartojimo išlaidas draudimui, eksperto parengta gyvenamųjų pastatų sąmatinė dokumentacija

Svorių bazinis laikotarpis. BKI svorių bazinis laikotarpis yra t-1 metai (t – ataskaitiniai metai), o SUBKI – t-2 metai.

 

2020 m. trečiojo ketvirčio būsto kainų pokyčius skelbsime gruodžio 18 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

Daugiau metodinės informacijos apie BKI ir SUBKI skaičiavimą rasite Oficialiosios statistikos portale.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Viktorija Liubinienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4762
El. p. viktorija.liubiniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: