???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vietinio ir išvykstamojo turizmo statistika

 

2020 m. antrąjį ketvirtį, dėl nuo kovo 16 d. įvesto karantino, Lietuvos gyventojai keliavo mažiau

 • Šalies gyventojų kelionių su nakvyne skaičius po Lietuvą 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2019 m. ketvirčiu, sumažėjo 22,9 proc. ir sudarė 603 tūkst. kelionių, vienadienių kelionių skaičius sumažėjo 31,1 proc. ir sudarė 1,9 mln. kelionių.

 • 2020 m. balandžio–birželio mėn. šalies gyventojo kelionė Lietuvoje vidutiniškai truko 2,21 nakvynės.

 • Po Lietuvą keliavę gyventojai išleido 47,1 mln. EUR. Per vieną asmeninę kelionę šalies gyventojai vidutiniškai išleido 73 EUR, per verslo kelionę – 113 EUR.

 

1 pav. Asmeninių kelionių vidutinė trukmė pagal tikslus 2020 m. antrąjį ketvirtį

Created with Highcharts 6.1.4Nakvynės3,93,92,42,42,12,11,61,61,81,8Sveikatinimas ir SPA procedūrosLaisvalaikis, poilsis ir atostogosDraugų ir giminių lankymasApsipirkimasKiti tikslai012345

2 pav. Asmeninės kelionės pagal tikslus 2020 m. antrąjį ketvirtį

Created with Highcharts 6.1.4Draugų ir giminių lankymas56 %Draugų ir giminių lankymas56 %Laisvalaikis, poilsis ir atostogos25 %Laisvalaikis, poilsis ir atostogos25 %Sveikatinimas ir SPA procedūros6 %Sveikatinimas ir SPA procedūros6 %Apsipirkimas1 %Apsipirkimas1 %Kiti tikslai12 %Kiti tikslai12 %
 • 42  proc. vietinių turistų nakvojo pas gimines ir draugus, poilsio nuosavame būste – 23 proc., viešbučiuose, svečių namuose arba moteliuose – 17 proc., nuomojamame būste – 13, sanatorijose ir sveikatinimo įstaigose – 2, kitur – 3 proc.

 • Populiariausia transporto priemonė buvo lengvasis automobilis – juo keliavo 90 proc. šalies gyventojų. Autobusu keliavo 5 proc. turistų, traukiniu – 3, kita transporto priemone – 2 proc.

 • 2020 m. antrąjį ketvirtį po Lietuvą keliavę šalies gyventojai savo keliones vertino labai gerai (65 proc.) ir gerai (34 proc.), patenkinamai (1 proc.).

 • Kaip pagrindines priežastis, dėl kurių nevyko į keliones po šalį, Lietuvos gyventojai įvardijo didelį užimtumą (26 proc.), šeimines pareigas (vaiko, ligonio priežiūrą (25 proc.), sveikatos problemas (17 proc.), nenorą keliauti (14 proc.), nepakankamas pajamas (6 proc.), ir kitas priežastis (12 proc.).

 • Iš vienadienių kelionių 91 proc. kelionių buvo asmeniniu tikslu, verslo tikslu – 9 proc.


1 lentelė. Vietinių turistų su viena ir daugiau nakvynių, jų kelionių ir nakvynių skaičius

 

2019 m. ketvirčiai

2020 m. I ketv.

2020 m. II ketv.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Turistų skaičius, tūkst.

331,7

733,0

780,3

445,7

297,9

362,3

Kelionių skaičius, tūkst.

533,0

782,5

925,2

586,2

463,1

603,0

Nakvynių skaičius, tūkst.

1 085,2

1 906,3

3 036,6

1 304,4

975,7

1 330,0

Išlaidos, mln. EUR

33,8

49,3

76,3

45,4

31,2

47,1

Vidutinės vienos kelionės išlaidos, EUR

63,3

63,0

82,5

77,5

67,4

78,2

Vidutinės dienos išlaidos, EUR

31,1

25,9

25,1

34,8

32,0

35,4

 

2020 m. antrąjį ketvirtį Lietuvos gyventojų į užsienį keliavo mažiau

 • Į užsienį 2020 m. antrąjį ketvirtį keliavo 32,1 tūkst. šalies gyventojų, arba 93,9 proc. mažiau nei per tą patį 2019 m. laikotarpį, vidutinė kelionės užsienyje trukmė buvo 7,5 nakvynės.

 • 51,6 proc. keliavusiųjų nakvojo pas gimines ir draugus ar privačiajame apgyvendinimo sektoriuje, 44,3 proc. – viešbučiuose ir moteliuose.

 • 2020 m. balandžio–birželio mėn. po užsienio šalis keliavę turistai iš Lietuvos išleido 22,7 mln. EUR, tai 92,5 proc. mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. 2020 m. antrąjį ketvirtį kelionėje užsienyje vienas Lietuvos gyventojas vidutiniškai išleido 466 EUR.

 • Kelionių į užsienį skaičius 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 92,7 proc. Lietuvos gyventojai buvo išvykę į 48,8 tūkst. kelionių. Kelionės su turizmo paslaugų rinkiniu, įsigytu turizmo paslaugas teikiančiose įmonėse, sudarė 2,4 proc. visų kelionių, arba 99,3 proc. mažiau nei 2019 m. antrąjį ketvirtį.

 • Asmeninės kelionės sudarė 74,2 proc. visų kelionių į užsienį, verslo kelionės – 25,8 proc.

 • Daugiausia keliauta į Latviją (11,3 tūkst., arba 23,2 proc. visų kelionių), Lenkiją (6,4 tūkst., arba 13,1 proc.), Vokietiją (6,1 tūkst., arba 12,5 proc.), Norvegiją (4,3 tūkst., arba 8,8 proc.), Estiją (3,2 tūkst., arba 6,6 proc.) ir Daniją (2,7 tūkst., arba 5,5 proc.).


3 pav. Didžiausi Lietuvos turistų kelionių srautai užsienyje

Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.419,619,635,935,921,221,250,650,653,153,166,266,22,72,73,23,24,34,36,16,16,46,411,311,32020 m. II ketv.2019 m. II ketv.DanijaEstijaNorvegijaVokietijaLenkijaLatvija02,557,51012,51517,52022,52527,53032,53537,54042,54547,55052,55557,56062,56567,5

2 lentelė. Lietuvos turistų, jų kelionių ir nakvynių skaičius užsienyje

 

2019 m. ketvirčiai

2020 m. I ketv.

2020 m. II ketv.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Turistų skaičius, tūkst.

296,2

523,8

622,7

382,0

250,9

32,1

Kelionių skaičius, tūkst.

400,1

668,1

750,4

528,7

344,0

48,8

Nakvynių skaičius, tūkst.

2 468,1

3 936,5

5 023,5

3 309,5

2 180,1

364,3

Išlaidos, mln. EUR

191,0

298,8

312,4

237,5

170,9

22,7

Vidutinės vienos kelionės išlaidos, EUR

477,5

447,2

416,3

449,2

496,8

465,9

Vidutinės dienos išlaidos, EUR

77,4

75,9

62,2

71,8

78,4

62,4


2020 m. trečiojo ketvirčio vietinio ir išvykstamojo turizmo išankstiniai rodikliai bus skelbiami 2020 m. gruodžio 21 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Audrius Taraila
Laikinai einantis Transporto ir turizmo statistikos skyriaus vedėjo pareigas
Tel. (8 5) 236 4616
El. p. Audrius.Taraila@stat.gov.lt
osp.stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.