???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. rugsėjį padidėjo 2 procentiniais punktais

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. rugsėjį buvo 0 ir, palyginti su rugpjūčiu, padidėjo 2 procentiniais punktais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą lėmė teigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai.


1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai
Balansas

 

2020 m. rugsėjo mėn.

2020 m. rugpjūčio mėn.

2019 m. rugsėjo mėn.

2013 m. sausio–2020 m. rugsėjo mėn. vidurkis

Didžiausias nuo 2013 m. sausio mėn.

Mažiausias nuo 2013 m. sausio mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

0

−2

4

−2,6

8
(2019-06)

−16
(2020-04)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per praėjusius 12 mėn.

0

−4

1

−9,2

5
(2020-03)

−23
(2016-05)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

5

4

8

0,7

10
(2019-04)

−12
(2014-09)
(2020-04)

Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

−5

−9

8

−1,4

14
(2019-06)

−48
(2020-04)

Kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

1

0

1

−0,7

7
(2018-11)

−9
(2013-02)

 

 • Rugsėjį namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino truputį geriau nei rugpjūtį: gyventojų, teigiančių, kad jų finansinė padėtis per praėjusius 12 mėn. pagerėjo, dalis padidėjo 4 procentiniais punktais (nuo 17 iki 21 proc.), kas penktas gyventojas (20 proc.) teigė, kad ji pablogėjo (rugpjūtį – 21 proc.).

 • Vertinant namų ūkio finansinės padėties perspektyvas per ateinančius 12 mėn., 22 proc. gyventojų tikėjosi, kad jų namų ūkio finansinė padėtis gerės, kas dešimtas gyventojas manė, kad ji blogės (rugpjūtį – atitinkamai 20 ir 12 proc.).

 • Gyventojų, besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo, palyginti su praėjusiu mėnesiu, dalis padidėjo nuo 20 iki 24 proc., 32 proc. gyventojų manė, kad padėtis blogės (rugpjūtį – 36 proc.)

 • Rugsėjį 24 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 17 proc. – mažiau (rugpjūtį – atitinkamai 23 ir 18 proc.).

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime rugsėjį skyrėsi 3 procentiniais punktais: mieste jis buvo minus 1, kaime – plius 2. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė, o kaime – padidėjo 6 procentiniais punktais.

 • Rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, miesto gyventojai truputį geriau vertino namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. ir šalies ekonominės padėties perspektyvas, truputį blogiau – namų ūkio finansinės padėties perspektyvas ir didesniems pirkiniams ketino išleisti šiek tiek mažiau.

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą kaime rugsėjį lėmė teigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai. Kaimo gyventojų, teigiančių, kad namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, dalis padidėjo nuo 16 iki 22 proc., manančiųjų, kad ji gerės ateityje – nuo 21 iki 28 proc., ketinančių daugiau išleisti didesniems pirkiniams per ateinančius 12 mėn. – nuo 20 iki 30 proc. Šalies ekonominės padėties gerėjimo tikėjosi 24 proc. kaimo gyventojų (rugpjūtį – 19 proc.).

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu

 • Per metus (2020 m. rugsėjį, palyginti su 2019 m. rugsėju) vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4 procentiniais punktais. Palyginti su 2019 m. rugsėju, gyventojų, besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo, dalis sumažėjo 9 procentiniais punktais (nuo 33 iki 24 proc.), manančiųjų, kad padėtis blogės, dalis padidėjo 15 procentinių punktų (nuo 17 iki 32 proc.).

 • Gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo per praėjusius 12 mėn., palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, dalis sumažėjo nuo 25 iki 21 proc., besitikinčių, kad ji gerės per ateinančius 12 mėn., – nuo 26 iki 22 proc.

 • Gyventojų nuomonės apie numatomas išlaidas tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika vertinimo balansas per metus nepasikeitė.

 

Pokyčių per praėjusius 12 mėn. ir dabartinės padėties vertinimas

 • Šalies ekonominės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. rugsėjį gyventojai vertino šiek tiek geriau nei rugpjūtį: 20 proc. gyventojų teigė, kad per praėjusius 12 mėn. ji pagerėjo, 38 proc. – kad pablogėjo (rugpjūtį – atitinkamai 19 ir 43 proc.).

 • Esamą savo šeimos finansinę padėtį rugsėjį gyventojai vertino truputį geriau nei rugpjūtį: 56 proc. gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo (rugpjūtį – 54 proc.), kaip ir praėjusį mėnesį 6 proc. teigė, kad gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų.

 • Nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. tikėjosi 52 proc. gyventojų, 12 proc. teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti (rugpjūtį – atitinkamai 50 ir 14 proc.)

 

Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en.

 

Duomenys surinkti rugsėjo 1–17 dienomis apklausus 1 230 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų.Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.


Vartotojų nuomonių tyrimo spalio rezultatus skelbsime 2020 m. spalio 28 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

_____________________

Priedas

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2014–2020 m.
Balansas

Created with Highcharts 6.1.4ES 27Lietuva2014M012014M022014M032014M042014M052014M062014M072014M082014M092014M102014M112014M122015M012015M022015M032015M042015M052015M062015M072015M082015M092015M102015M112015M122016M012016M022016M032016M042016M052016M062016M072016M082016M092016M102016M112016M122017M012017M022017M032017M042017M052017M062017M072017M082017M092017M102017M112017M122018M012018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M022019M032019M042019M052019M062019M072019M082019M092019M102019M112019M122020M012020M022020M032020M042020M052020M062020M072020M08‍2020M09‍-30-25-20-15-10-50510

1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis
Balansas

 

2019

2020

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Visi gyventojai

4

1

3

1

3

4

0

–16

–11

–4

–3

–2

0

Moterys

3

1

2

0

2

2

–1

–19

–15

–6

–4

–4

–2

Vyrai

5

1

6

2

4

5

0

–14

–6

–2

–2

0

2

Miesto gyventojai

4

2

4

2

3

3

0

–17

–12

–4

–3

–1

–1

Kaimo gyventojai

4

0

2

–2

3

5

–2

–16

–8

–5

–4

–4

2

 

2 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn.

Procentais

 

2019

2020

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinę padėtį, palyginti su prieš 12 mėn. buvusia padėtimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerėjo

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

truputį pagerėjo

24

21

23

20

22

23

27

21

20

21

15

16

20

nepasikeitė

54

57

56

56

57

58

54

56

48

48

61

61

59

truputį pablogėjo

16

16

16

18

15

14

15

17

25

23

20

17

17

labai pablogėjo

4

4

2

4

4

3

2

4

5

5

3

4

3

Balansas

1

–1

2

–1

2

3

5

–1

–5

–4

–5

–4

0

 

3 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.

Procentais

 

2019

2020

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

truputį pagerės

26

23

25

22

24

22

20

13

18

21

19

19

21

išliks nepakitusi

55

57

56

56

53

58

55

44

49

54

60

61

59

truputį pablogės

9

10

10

12

10

10

14

29

20

13

11

11

9

labai pablogės

1

1

1

2

2

1

1

4

3

2

1

1

1

Balansas

8

6

7

3

6

6

2

–12

–3

3

4

4

5

 

4 lentelė. Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.

Procentais

 

2019

2020

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

truputį pagerės

33

27

27

26

30

28

20

8

14

23

21

20

24

išliks nepakitusi

43

44

43

42

42

45

38

14

25

26

38

38

39

truputį pablogės

16

22

21

23

19

18

30

43

39

37

31

32

29

labai pablogės

1

2

2

4

2

2

7

30

20

10

4

4

3

Balansas

8

1

1

–2

4

4

12

–48

–32

–17

–9

–9

–5

 

5 lentelė. Gyventojų ketinimai išleisti pinigų didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai ir pan.) per artimiausius 12 mėn.

Procentais

 

2019

2020

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams per artimiau­sius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėju­sius 12 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daug didesnė

5

5

4

6

6

5

5

5

8

6

4

5

3

Truputį didesnė

21

19

23

19

19

20

22

21

18

22

18

18

21

Tokia pati

48

49

49

48

47

50

49

42

42

43

52

51

49

Truputį mažesnė

7

8

8

8

8

7

10

9

11

8

8

9

9

Daug mažesnė

11

11

8

10

11

9

8

15

13

12

12

9

8

Balansas

1

–1

3

2

0

3

3

–5

–2

1

–3

0

1Kontaktinė informacija :

Vida Stoškutė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4952
El. p. vida.stoskute@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.