???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2020 m. rugpjūčio mėn.


 

  • 2020 m. rugpjūtį prekių eksportuota už 2,47 mlrd. EUR, importuota – už 2,37 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,47 mlrd. EUR. Užsienio prekybos balansas sudarė 92 mln. EUR.

  • Per mėnesį (rugpjūtį, palyginti su liepa) eksportas padidėjo 5,3 proc., importas sumažėjo 5,6 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs javų (4,1 karto), naftos produktų (28,2 proc.), aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių (85,5 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė smukęs antžeminio transporto priemonių (21,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių (10 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 4 proc., importas – sumažėjo 5,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 9 proc., be mineralinių produktų – 7,5 proc.

  • Per metus (2020 m. rugpjūtį, palyginti su 2019 m. rugpjūčiu) eksportas sumažėjo 1,1 proc., importas – 9,8 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (44,2 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 17,5 proc.), plastikų ir jų gaminių (14,1 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (41,1 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 23,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (19,7 proc.), organinių chemijos produktų (21,8 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 5,3 proc., importas – sumažėjo 3,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 2,9 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 7,9 proc.

  • 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 7,2 proc., importas – 13,1 proc. Eksporto sumažėjimą lėmė kritęs naftos produktų (51,1 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 27,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (17,8 proc.), plastikų ir jų gaminių (10 proc.) eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs žalios naftos (41,9 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 20,2 proc.), antžeminio transporto priemonių (32,1 proc.), organinių chemijos produktų (28,4 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 0,8 proc., importas – 6,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 10,4 proc., be mineralinių produktų – 0,8 proc.

  • 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,6 proc.), Latviją (9,5 proc.), Vokietiją (8,3 proc.) ir Lenkiją (6,6 proc.), o importavo iš Lenkijos (12,8 proc.), Vokietijos (12,1 proc.), Rusijos (10,1 proc.), Latvijos (7,7 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,5 proc.), Švediją (7,1 proc.), Lenkiją (7,1 proc.), Latviją (7 proc.) ir Nyderlandus (6,2 proc.).

  • 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (15,6 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,9 proc.) bei paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9,2 proc.); daugiausia importavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (19,1 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13,8 proc.), mineralinių produktų (13,4 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota įvairių pramonės dirbinių (12,8 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (11,8 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,4 proc.), naftos produktų (9,9 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn.

 

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas, mln. EUR

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Iš viso

17 971,4

19 367,3

–7,2

10 534,2

11 759,0

–10,4

18 466,0

21 248,1

–13,1

–494,6

–1 880,8

sausis

2 229,8

2 269,8

–1,8

1 371,9

1 458,0

–5,9

2 345,6

2 399,3

–2,2

–115,8

–129,5

vasaris

2 302,7

2 258,8

1,9

1 348,9

1 366,7

–1,3

2 443,1

2 492,1

–2,0

–140,5

–233,2

kovas

2 537,9

2 552,9

–0,6

1 500,9

1 498,2

0,2

2 591,0

2 697,8

–4,0

–53,0

–144,9

I ketvirtis

7 070,4

7 081,5

–0,2

4 221,7

4 322,9

–2,3

7 379,7

7 589,2

–2,8

–309,3

–507,7

balandis

1 916,2

2 436,3

–21,3

1 115,0

1 487,4

–25,0

1 957,0

2 676,2

–26,9

–40,8

–239,9

gegužė

1 968,4

2 498,0

–21,2

1 102,9

1 542,0

–28,5

1 964,5

2 972,8

–33,9

3,9

–474,9

birželis

2 208,1

2 379,0

–7,2

1 280,8

1 438,7

–11,0

2 276,3

2 506,2

–9,2

–68,2

–127,3

II ketvirtis

6 092,7

7 313,2

–16,7

3 498,7

4 468,1

–21,7

6 197,8

8 155,3

–24,0

–105,1

–842,1

liepa

2 342,1

2 479,9

–5,6

1 346,2

1 456,5

–7,6

2 514,4

2 870,4

–12,4

–172,2

–390,5

rugpjūtis

2 466,1

2 492,7

–1,1

1 467,5

1 511,5

–2,9

2 374,1

2 633,2

–9,8

92,0

–140,5

 

2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

17 971,4

100,0

–7,2

18 466,0

100,0

–13,1

Investicinės prekės

2 374,3

13,2

0,7

2 908,6

15,8

–12,2

Tarpinio vartojimo prekės

9265,6

51,6

–10,3

9 927,1

53,8

–17,8

Vartojimo prekės

5567,6

31,0

1,8

4 887,2

26,5

0,9

Benzinas

391,7

2,2

–47,6

12,8

0,1

–55,8

Lengvieji automobiliai

312,5

1,7

–15,7

642,6

3,5

–30,8

Kita

59,7

0,3

–37,5

87,7

0,5

47,1

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres1 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

17 971,4

100,0

58,6

–7,2

Iš viso

18 466,0

100,0

–13,1

ES 272

10 180,1

56,6

66,0

–6,0

ES 272

12 756,1

69,1

–8,7

Euro zona

7 132,7

39,7

63,3

–2,2

Euro zona

8 688,9

47,1

–10,6

Rusija

2 438,0

13,6

8,2

–6,6

Lenkija

2 363,8

12,8

–3,0

Latvija

1 709,9

9,5

43,4

–8,4

Vokietija

2 231,3

12,1

–10,2

Vokietija

1 489,6

8,3

74,3

–0,7

Rusija

1 867,9

10,1

–43,0

Lenkija

1 188,1

6,6

62,6

–26,6

Latvija

1 416,2

7,7

–6,6

Nyderlandai

860,7

4,8

76,4

18,7

Nyderlandai

1 018,4

5,5

–13,4

Švedija

845,2

4,7

88,7

–5,5

Italija

922,2

5,0

–8,0

Estija

841,2

4,7

40,0

–13,0

Kinija

779,7

4,2

24,8

Baltarusija

696,9

3,9

11,4

–5,2

Švedija

675,6

3,7

–15,1

Jungtinė Karalystė

671,6

3,7

79,8

–10,1

Estija

603,5

3,3

–14,8

Jungtinės Valstijos

666,7

3,7

89,6

0,8

Prancūzija

578,5

3,1

–13,4

Ukraina

613,4

3,4

66,9

–7,3

Baltarusija

493,1

2,7

–7,1

Norvegija

548,1

3,0

90,4

2,5

Suomija

491,4

2,7

–10,1

Danija

476,3

2,7

80,9

–1,6

Jungtinė Karalystė

474,8

2,6

–18,3

Prancūzija

456,0

2,5

70,7

–6,5

Belgija

460,8

2,5

–21,1

Belgija

397,9

2,2

84,2

15,8

Kazachstanas

432,2

2,3

11,7

Kitos šalys

4 071,8

22,7

69,7

Kitos šalys

3 656,6

19,7

________________________
1
 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis ir Jungtine Karalyste – šalis siuntėja, prekiaujant su kitomis ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

2 Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

17 971,4

100,0

58,6

–7,2

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

2 808,2

15,6

25,0

–3,7

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 611,9

9,0

16,8

–2,1

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 327,0

12,9

47,3

7,8

30

Farmacijos produktai

585,7

3,3

9,2

14,7

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 654,2

9,2

75,4

14,9

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

566,3

3,2

99,5

32,3

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 548,6

8,6

87,0

–4,0

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 451,9

8,1

90,9

–3,4

V

Mineraliniai produktai

1 390,9

7,7

85,2

–47,5

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 364,2

7,6

85,3

–47,9

2710

Naftos produktai

1 117,8

6,2

93,4

–51,1

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 204,7

6,7

67,5

–9,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 118,6

6,2

71,6

–10,0

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 150,7

6,4

56,3

1,0

73

Gaminiai iš geležies arba plieno

483,2

2,7

63,7

–1,8

 

Kita

5 887,1

32,9

59,3

 

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

10 534,2

100,0

–10,4

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 347,8

12,8

–3,8

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 319,4

12,5

–3,3

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 246,9

11,8

18,6

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

563,7

5,4

32,6

V

Mineraliniai produktai

1 184,7

11,2

–49,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 163,5

11,0

–49,7

2710

Naftos produktai

1 043,9

9,9

–51,3

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 099,5

10,4

13,4

31

Trąšos

411,1

3,9

–13,1

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

813,5

7,7

–16,7

39

Plastikai ir jų gaminiai

801,0

7,6

–16,9

I

Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai

741,0

7,0

–7,8

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus

345,7

3,3

–3,7

 

Kita

4 100,8

39,1

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

18 466,0

100,0

–13,1

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

3 536,0

19,1

–2,9

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2 040,6

11,1

–4,6

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 544,5

13,8

–5,0

30

Farmacijos produktai

884,6

4,8

6,0

V

Mineraliniai produktai

2 466,6

13,4

–40,4

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 305,4

12,5

–41,7

2709

Žalia nafta

1 591,3

8,6

–41,9

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

1 549,8

8,4

–30,7

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

1 430,4

7,7

–32,1

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 358,0

7,4

–5,9

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

452,4

2,4

–2,4

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 119,3

6,1

1,4

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

318,9

1,7

8,8

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 098,5

5,9

–2,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

916,9

5,0

–2,2

 

Kita

4 793,3

25,9

 

 

Eksporto ir importo dinamika 2016–2020 m.

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. EUR

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2019-08

2 492,7

0,5

1 511,5

3,8

60,6

2 633,2

−8,3

−140,5

2019-09

2 563,7

2,8

1 583,5

4,8

61,8

2 625,3

−0,3

−61,6

2019-10

2 771,1

8,1

1 632,1

3,1

58,9

2 845,2

8,4

−74,1

2019-11

2 567,2

−7,4

1 530,3

−6,2

59,6

2 672,8

−6,1

−105,6

2019-12

2 354,1

−8,3

1 303,4

−14,8

55,4

2 557,7

−4,3

−203,6

2020-01

2 229,8

−5,3

1 371,9

5,3

61,5

2 345,6

−8,3

−115,8

2020-02

2 302,7

3,3

1 348,9

−1,7

58,6

2 443,1

4,2

−140,5

2020-03

2 537,9

10,2

1 500,9

11,3

59,1

2 591,0

6,1

−53,0

2020-04

1 916,2

−24,5

1 115,0

−25,7

58,2

1 957,0

−24,5

−40,8

2020-05

1 968,4

2,7

1 102,9

−1,1

56,0

1 964,5

0,4

3,9

2020-06

2 208,1

12,2

1 280,8

16,1

58,0

2 276,3

15,9

−68,2

2020-07

2 342,1

6,1

1 346,2

5,1

57,5

2 514,4

10,5

−172,2

2020-08

2 466,1

5,3

1 467,5

9,0

59,5

2 374,1

−5,6

92,0

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.

Patikslinti 2020 m. birželio ir liepos mėn. duomenys.


2020 m. rugsėjo mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2020 m. lapkričio 6 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Irina Plačienė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4959
El. p. irina.placiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.