???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. spalį padidėjo 1 procentiniu punktu

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. spalį buvo 1 ir, palyginti su rugsėju, padidėjo 1 procentiniu punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su rugsėju, gyventojai šiek tiek geriau vertino namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn., namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas, tačiau didesniems pirkiniams ketino išleisti mažiau.


1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai
Balansas

 

2020 m. spalio mėn.

2020 m. rugsėjo mėn.

2019 m. spalio mėn.

2013 m. sausio–2020 m. spalio mėn. vidurkis

Didžiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Mažiausias nuo 2013 m. sausio mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

1

0

1

−2,6

8
(2019-06)

−16
(2020-04)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per praėjusius 12 mėn.

1

0

−1

−9,1

5
(2020-03)

−23
(2016-05)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

7

5

6

0,7

10
(2019-04)

−12
(2014-09)
(2020-04)

Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

−4

−5

1

−1,5

14
(2019-06)

−48
(2020-04)

Kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

−1

1

−1

−0,7

7
(2018-11)

−9
(2013-02)

 

 • Spalį namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino truputį geriau nei rugsėjį: 22 proc. gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, 19 proc. – kad pablogėjo (rugsėjį – atitinkamai 21 ir 20 proc.).

 • Vertinant namų ūkio finansinės padėties perspektyvas per ateinančius 12 mėn., kas ketvirtas gyventojas (25 proc.) tikėjosi, kad jo namų ūkio finansinė padėtis gerės, 11 proc. manė, kad ji blogės (rugsėjį – atitinkamai 22 ir 10 proc.).

 • Spalį, palyginti su rugsėju, gyventojai šiek tiek optimistiškiau vertino šalies ekonominės padėties perspektyvas: 25 proc. nurodė, kad padėtis gerės, 29 proc. – kad blogės (rugsėjį – atitinkamai 24 ir 32 proc.).

 • Spalį, kaip ir rugsėjį, 24 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 19 proc. – mažiau (rugsėjį – 17 proc.).

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime spalį skyrėsi 1 procentiniu punktu: mieste jis buvo 0, kaime – plius 1. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu, o kaime – tiek pat sumažėjo.

 • Miesto gyventojai šiek tiek geriau vertino namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas, bet didesniems pirkiniams ketino išleisti mažiau. Miesto gyventojų nuomonės apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn. vertinimo balansas nepasikeitė.

 • Spalį, palyginti su rugsėju, kaimo gyventojai šiek tiek geriau vertino savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėn., bet nuomonė apie namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas buvo pesimistiškesnė. Kaimo gyventojų, ketinančių mažiau išleisti didesniems pirkiniams, dalis padidėjo nuo 16 iki 20 proc.

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu

 • Per metus (2020 m. spalį, palyginti su 2019 m. spaliu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė. Palyginti su 2019 m. spaliu, gyventojai šiek tiek blogiau vertino šalies ekonominės padėties perspektyvas: gyventojų besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo, dalis sumažėjo 2 procentiniais punktais (nuo 27 iki 25 proc.), manančiųjų, kad padėtis blogės, dalis padidėjo 5 procentiniais punktais (nuo 24 iki 29 proc.).

 • Pesimistines šalies ekonominės padėties prognozes atsvėrė šiek tiek geresnis namų ūkio finansinės padėties pokyčių per praėjusius 12 mėn. ir optimistiškesnis namų ūkio finansinės padėties perspektyvų vertinimas. Gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius 12 mėn. pagerėjo, dalis per metus nepasikeitė (tokių buvo 22 proc.), 19 proc. teigė, kad padėtis pablogėjo (2019 m. spalį – 20 proc.).

 • Gyventojų, besitikinčių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerės, dalis per metus padidėjo 2 procentiniais punktais (nuo 23 iki 25 proc.), manančiųjų, kad blogės dalis nepasikeitė (tokių buvo 11 proc.).

 • Gyventojų nuomonė apie numatomas išlaidas tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika per metus nepasikeitė.

 

Pokyčių per praėjusius 12 mėn. ir dabartinės padėties vertinimas

 • Šalies ekonominės padėties pasikeitimus spalį gyventojai vertino geriau nei rugsėjį: 24 proc. gyventojų teigė, kad per praėjusius 12 mėn. ji pagerėjo, 35 proc. – kad pablogėjo (rugsėjį – atitinkamai 20 ir 38 proc.).

 • Esamą savo šeimos finansinę padėtį rugsėjį gyventojai vertino truputį blogiau nei rugsėjį: 55 proc. gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo (rugsėjį – 56 proc.), kaip ir praėjusį mėnesį 6 proc. teigė, kad gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų.

 • Nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. tikėjosi 51 proc. gyventojų, 13 proc. teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti (rugsėjį – atitinkamai 52 ir 12 proc.)

 

Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en.


Duomenys surinkti spalio 1–18 dienomis apklausus 1 240 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų.


Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.


Vartotojų nuomonių tyrimo lapkričio rezultatus skelbsime 2020 m. lapkričio 26 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.
 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.
 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

____________________

Priedas

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2014–2020 m.

Balansas

Created with Highcharts 6.1.4ES 27Lietuva2014M012014M022014M032014M042014M052014M062014M072014M082014M092014M102014M112014M122015M012015M022015M032015M042015M052015M062015M072015M082015M092015M102015M112015M122016M012016M022016M032016M042016M052016M062016M072016M082016M092016M102016M112016M122017M012017M022017M032017M042017M052017M062017M072017M082017M092017M102017M112017M122018M012018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M022019M032019M042019M052019M062019M072019M082019M092019M102019M112019M122020M012020M022020M032020M042020M052020M062020M072020M08‍2020M09‍2020M10‍-30-25-20-15-10-50510

1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis
Balansas

 

2019

2020

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Visi gyventojai

1

3

1

3

4

0

–16

–11

–4

–3

–2

0

1

Moterys

1

2

0

2

2

–1

–19

–15

–6

–4

–4

–2

0

Vyrai

1

6

2

4

5

0

–14

–6

–2

–2

0

2

2

Miesto gyventojai

2

4

2

3

3

0

–17

–12

–4

–3

–1

–1

0

Kaimo gyventojai

0

2

–2

3

5

–2

–16

–8

–5

–4

–4

2

1

 

2 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn.

Procentais

 

2019

2020

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinę padėtį, palyginti su prieš 12 mėn. buvusia padėtimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerėjo

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

truputį pagerėjo

21

23

20

22

23

27

21

20

21

15

16

20

21

nepasikeitė

57

56

56

57

58

54

56

48

48

61

61

59

58

truputį pablogėjo

16

16

18

15

14

15

17

25

23

20

17

17

16

labai pablogėjo

4

2

4

4

3

2

4

5

5

3

4

3

3

Balansas

–1

2

–1

2

3

5

–1

–5

–4

–5

–4

0

1

 

3 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.

Procentais

 

2019

2020

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

truputį pagerės

23

25

22

24

22

20

13

18

21

19

19

21

24

išliks nepakitusi

57

56

56

53

58

55

44

49

54

60

61

59

55

truputį pablogės

10

10

12

10

10

14

29

20

13

11

11

9

10

labai pablogės

1

1

2

2

1

1

4

3

2

1

1

1

1

Balansas

6

7

3

6

6

2

–12

–3

3

4

4

5

7

 

4 lentelė. Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.

Procentais

 

2019

2020

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

truputį pagerės

27

27

26

30

28

20

8

14

23

21

20

24

24

išliks nepakitusi

44

43

42

42

45

38

14

25

26

38

38

39

38

truputį pablogės

22

21

23

19

18

30

43

39

37

31

32

29

25

labai pablogės

2

2

4

2

2

7

30

20

10

4

4

3

4

Balansas

1

1

–2

4

4

12

–48

–32

–17

–9

–9

–5

–4

 

5 lentelė. Gyventojų ketinimai išleisti pinigų didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai ir pan.) per artimiausius 12 mėn.

Procentais

 

2019

2020

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams per artimiau­sius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėju­sius 12 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daug didesnė

5

4

6

6

5

5

5

8

6

4

5

3

4

Truputį didesnė

19

23

19

19

20

22

21

18

22

18

18

21

20

Tokia pati

49

49

48

47

50

49

42

42

43

52

51

49

48

Truputį mažesnė

8

8

8

8

7

10

9

11

8

8

9

9

8

Daug mažesnė

11

8

10

11

9

8

15

13

12

12

9

8

11

Balansas

–1

3

2

0

3

3

–5

–2

1

–3

0

1

–1Kontaktinė informacija :

Vida Stoškutė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4952
El. p. vida.stoskute@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.