???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis


 

  • 2020 m. trečiąjį ketvirtį šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 13,1 mlrd. EUR. Palyginti su 2020 m. antruoju ketvirčiu, realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką buvo teigiamas ir sudarė 3,7 proc.

  • Vertinant gamybos metodu, 2020 m. trečiąjį ketvirtį teigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos (1,9 proc.), pramonės (0,9 proc.), statybos (0,2 proc.) įmonių veiklos rezultatai.


Bendrojo vidaus produkto realus kitimas

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Mln. eurų

___________________________
2020 m. III ketv. – pirmasis įvertis.

 

  • 2020 m. trijų ketvirčių BVP sudarė 35,9 mlrd. EUR to meto kainomis. Palyginti su 2019 m. trimis ketvirčiais, realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo –1,4 proc. (nepašalinus sudarė –0,8 proc.).


BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.


2020 m. trečiojo ketvirčio BVP antrąjį įvertį skelbsime 2020 m. lapkričio 30 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.



Kontaktinė informacija :

Inga Masiulaitytė- Šukevič
Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4755
El. p. inga.masiulaityte-sukevic@stat.gov.lt

Darius Astrauskas
Nacionalinių sąskaitų skyriaus patarėjas
Tel. (8 5) 236 4866
El. p. darius.astrauskas@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: