???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2020 m. rugsėjo mėn.

  • 2020 m. rugsėjį prekių eksportuota už 2,65 mlrd. EUR, importuota – už 2,49 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,58 mlrd. EUR. Užsienio prekybos balansas sudarė 151,9 mln. EUR.

  • Per mėnesį (rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu) eksportas padidėjo 6,9 proc., importas – 4,2 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs įvairių chemijos produktų (72 proc.), javų (32,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (29,3 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs antžeminio transporto priemonių (33,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių (6,2 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 8 proc., importas – 5,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,8 proc., be mineralinių produktų – 9,3 proc.

  • Per metus (2020 m. rugsėjį, palyginti su 2019 m. rugsėju) eksportas padidėjo 3,2 proc., importas sumažėjo 5 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs įvairių chemijos produktų (3,6 karto), javų (2,2 karto.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (32,2 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 7,1 proc.), antžeminio transporto priemonių (15 proc.), importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 9,2 proc., importas – 1,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 0,1 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 10,6 proc.

  • 2020 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 6 proc., importas – 12,1 proc. Eksporto sumažėjimą lėmė kritęs naftos produktų (50,6 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 26,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (16,4 proc.), plastikų ir jų gaminių (9,8 proc.) eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs žalios naftos (41 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 19 proc.), antžeminio transporto priemonių (29,9 proc.), organinių chemijos produktų (27,1 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 0,4 proc., importas – sumažėjo 5,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 9 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 0,8 proc.

  • 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,3 proc.), Latviją (9,5 proc.), Vokietiją (8,2 proc.) ir Lenkiją (6,6 proc.), o importavo iš Lenkijos (13,1 proc.), Vokietijos (12,2 proc.), Rusijos (9,9 proc.), Latvijos (7,7 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,4 proc.), Švediją (7,1 proc.), Latviją (7,1 proc.), Lenkiją (7 proc.) ir Nyderlandus (6,4 proc.).

  • 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuva daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (15,5 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13 proc.) bei paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9,2 proc.); daugiausia importavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (19,3 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13,6 proc.), mineralinių produktų (13,3 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota įvairių pramonės dirbinių (12,8 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (11,8 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,5 proc.), naftos produktų (9,7 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas 2020 m. sausio–rugsėjo mėn.

 

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas, mln. EUR

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Iš viso

20 624,3

21 931,1

–6,0

12 136,4

13 342,4

–9,0

20979,2

23 873,4

–12,1

–354,9

–1 942,3

sausis

2 229,8

2 269,8

–1,8

1 371,9

1 458,0

–5,9

2 345,6

2 399,3

–2,2

–115,8

–129,5

vasaris

2 302,7

2 258,8

1,9

1 348,9

1 366,7

–1,3

2 443,1

2 492,1

–2,0

–140,5

–233,2

kovas

2 537,9

2 552,9

–0,6

1 500,9

1 498,2

0,2

2 591,0

2 697,8

–4,0

–53,0

–144,9

I ketvirtis

7 070,4

7 081,5

–0,2

4 221,7

4 322,9

–2,3

7 379,7

7 589,2

–2,8

–309,3

–507,7

balandis

1 916,2

2 436,3

–21,3

1 115,0

1 487,4

–25,0

1 957,0

2 676,2

–26,9

–40,8

–239,9

gegužė

1 968,4

2 498,0

–21,2

1 102,9

1 542,0

–28,5

1 964,5

2 972,8

–33,9

3,9

–474,9

birželis

2 208,1

2 379,0

–7,2

1 280,8

1 438,7

–11,0

2 276,3

2 506,2

–9,2

–68,2

–127,3

II ketvirtis

6 092,7

7 313,2

–16,7

3 498,7

4 468,1

–21,7

6 197,8

8 155,3

–24,0

–105,1

–842,1

liepa

2 343,0

2 479,9

–5,5

1 352,4

1 456,5

–7,1

2 517,0

2 870,4

–12,3

–174,1

–390,5

rugpjūtis

2 473,2

2 492,7

–0,8

1 481,5

1 511,5

–2,0

2 391,6

2 633,2

–9,2

81,5

–140,5

rugsėjis

2 645,0

2 563,7

3,2

1 582,0

1583,5

–0,1

2 493,1

2 625,3

–5,0

151,9

–61,6

III ketvirtis

7 461,1

7 536,3

–1,0

4 416,0

4551,4

–3,0

7 401,7

8 128,9

–8,9

59,4

–592,5

 

 

2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2020 m. sausio–rugsėjo mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

20 624,3

100,0

–6,0

20 979,2

100,0

–12,1

Investicinės prekės

2 704,4

13,1

1,6

3 318,9

15,8

–10,8

Tarpinio vartojimo prekės

10 645,5

51,6

–8,7

11 231,4

53,5

–16,8

Vartojimo prekės

6 369,2

30,9

2,7

5 557,1

26,5

1,4

Benzinas

457,8

2,2

–47,3

15,0

0,1

–66,6

Lengvieji automobiliai

372,4

1,8

–13,7

755,9

3,6

–28,7

Kita

75,1

0,4

–34,0

101,0

0,5

63,0

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres1 2020 m. sausio–rugsėjo mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

20 624,3

100,0

58,8

–6,0

Iš viso

20 979,2

100,0

–12,1

ES 272

11 717,3

56,8

65,8

–4,4

ES 272

14 572,6

69,5

–7,6

Euro zona

8 230,8

39,9

63,1

–1,0

Euro zona

9 898,9

47,2

–9,5

Rusija

2 745,3

13,3

8,2

–6,8

Lenkija

2 745,2

13,1

–1,2

Latvija

1 964,3

9,5

43,8

–7,0

Vokietija

2 553,6

12,2

–9,1

Vokietija

1 693,2

8,2

74,7

–1,0

Rusija

2 086,7

9,9

–43,6

Lenkija

1 363,2

6,6

62,4

–23,8

Latvija

1 620,0

7,7

–4,9

Nyderlandai

1 053,5

5,1

73,9

26,7

Nyderlandai

1 148,6

5,5

–13,4

Švedija

975,8

4,7

88,5

–3,2

Italija

1 045,6

5,0

–7,1

Estija

959,5

4,7

40,2

–12,7

Kinija

879,2

4,2

24,8

Jungtinė Karalystė

806,0

3,9

81,0

–6,0

Švedija

767,7

3,7

–14,6

Jungtinės Valstijos

777,4

3,8

88,5

4,8

Estija

695,4

3,3

–13,6

Baltarusija

771,5

3,7

11,6

–6,2

Prancūzija

660,6

3,1

–11,7

Ukraina

684,1

3,3

66,3

–10,1

Baltarusija

559,8

2,7

–5,4

Norvegija

637,1

3,1

90,4

4,9

Suomija

559,3

2,7

–9,9

Danija

538,0

2,6

81,2

–0,2

Jungtinė Karalystė

537,2

2,6

–17,4

Prancūzija

530,6

2,6

69,5

–3,6

Belgija

522,7

2,5

–19,0

Belgija

447,7

2,2

82,8

10,4

Kazachstanas

489,4

2,3

26,1

Kitos šalys

4 677,1

22,7

69,9

Kitos šalys

4 108,2

19,5

_______________________
1
 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis ir Jungtine Karalyste – šalis siuntėja, prekiaujant su kitomis ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

2 Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–rugsėjo mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

20 624,3

100,0

58,8

–6,0

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

3 187,5

15,5

25,4

–2,9

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 817,1

8,8

17,1

–1,3

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 684,1

13,0

47,3

9,9

30

Farmacijos produktai

655,1

3,2

9,2

9,0

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 894,7

9,2

75,5

15,8

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

656,1

3,2

99,5

34,0

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 783,9

8,6

87,3

–2,1

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 670,9

8,1

91,2

–1,5

V

Mineraliniai produktai

1 587,0

7,7

84,0

–46,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 556,0

7,5

84,1

–47,0

2710

Naftos produktai

1 268,1

6,1

92,4

–50,6

II

Augaliniai produktai

1 391,2

6,7

68,7

15,1

10

Javai

606,3

2,9

91,3

20,3

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 349,9

6,5

66,6

–9,0

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 250,8

6,1

70,7

–9,8

 

Kita

6 746,0

32,8

57,5

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–rugsėjo mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

12 136,4

100,0

–9,0

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 557,0

12,8

–1,8

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 523,2

12,6

–1,2

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 429,6

11,8

19,5

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

652,5

5,4

34,3

V

Mineraliniai produktai

1 333,4

11,0

–49,2

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 308,8

10,8

–49,6

2710

Naftos produktai

1 171,4

9,7

–51,4

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 270,6

10,5

15,9

31

Trąšos

447,6

3,7

–15,5

II

Augaliniai produktai

955,4

7,9

18,2

10

Javai

553,7

4,6

20,0

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

898,4

7,4

–17,4

39

Plastikai ir jų gaminiai

884,0

7,3

–17,6

 

Kita

4 692,0

38,6

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–rugsėjo mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

20 979,2

100,0

–12,1

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

4 039,7

19,3

–1,2

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2 334,4

11,1

–2,5

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 850,6

13,6

–4,9

30

Farmacijos produktai

983,9

4,7

2,7

V

Mineraliniai produktai

2 782,2

13,3

–39,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 592,3

12,4

–41,2

2709

Žalia nafta

1 780,9

8,5

–41,0

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

1 794,8

8,6

–28,9

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

1 671,6

8,0

–29,9

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 537,6

7,3

–4,7

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

512,1

2,4

–1,2

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 277,4

6,1

2,3

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

371,5

1,8

10,5

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 249,4

6,0

–1,8

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 034,2

4,9

–2,1

 

Kita

5 447,5

25,8

 

Eksporto ir importo dinamika 2016–2020 m.

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. EUR


Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.

Patikslinti 2020 m. liepos ir rugpjūčio mėn. duomenys.


2020 m. spalio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2020 m. gruodžio 10 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Zita Kuzmickaitė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.