???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. lapkritį sumažėjo 5 procentiniais punktais

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. lapkritį buvo minus 4 ir, palyginti su spaliu, sumažėjo 5 procentiniais punktais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimą, palyginti su spaliu, lėmė neigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai, o didžiausios įtakos turėjo dėl susiklosčiusios Covid-19 situacijos pesimistiškesnės šalies ekonominės padėties prognozės.


1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai
Balansas

 

2020 m. lapkričio mėn.

2020 m. spalio mėn.

2019 m. lapkričio mėn.

2013 m. sausio–2020 m. lapkričio mėn. vidurkis

Didžiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Mažiausias nuo 2013 m. sausio mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

−4

1

3

−2,6

8
(2019-06)

−16
(2020-04)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per praėjusius 12 mėn.

−1

1

2

−9,0

5
(2020-03)

−23
(2016-05)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

2

7

7

0,8

10
(2019-04)

−12
(2014-09)
(2020-04)

Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

−16

−4

1

−1,6

14
(2019-06)

−48
(2020-04)

Kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

−2

−1

3

−0,7

7
(2018-11)

−9
(2013-02)

 

 • Lapkritį, palyginti su spaliu, gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis per ateinančius 12 mėn. gerės dalis sumažėjo 6 procentiniais punktais (nuo 25 iki 19 proc.), manančiųjų, kad padėtis pablogės, dalis padidėjo 16 procentinių punktų (nuo 29 iki 45 proc.).
 • Namų ūkio finansinės padėties prognozės, palyginti su spaliu, taip pat buvo pesimistiškesnės, tačiau optimistiškai nusiteikusių gyventojų dalis išliko didesnė, nei nusiteikusių pesimistiškai: 21 proc. gyventojų nurodė, kad padėtis gerės, 15 proc. – kad blogės (spalį – atitinkamai 25 ir 11 proc.). Kaip ir praėjusį mėnesį, 55 proc. gyventojų manė, kad padėtis nesikeis.
 • Vertindami namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn., kaip ir spalį 22 proc. gyventojų teigė, kad ji pagerėjo, 21 proc. nurodė, kad ji pablogėjo (spalį – 19 proc.)
 • Lapkritį, kaip ir spalį, 24 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 22 proc. – mažiau (spalį – 19 proc.).

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime lapkritį skyrėsi 1 procentiniu punktu: mieste jis buvo minus 4, kaime – minus 5. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4, o kaime – 6 procentiniais punktais.

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimą ir mieste, ir kaime lapkritį lėmė pesimistiškesnės šalies ekonominės ir namų ūkio finansinės padėties prognozės. Miesto gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis blogės, dalis padidėjo nuo 29 iki 45 proc., kaimo – nuo 28 iki 44 proc. Namų ūkio finansinės padėties blogėjimą per artimiausius 12 mėn. prognozavo 14 proc. miesto ir 17 proc. kaimo gyventojų (spalį – po 11 proc.).

 • Lapkritį, palyginti su spaliu, miesto gyventojai blogiau vertino savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėn.: gyventojų, teigiančių, kad namų ūkio finansinė padėtis pablogėjo, dalis padidėjo nuo 18 iki 23 proc. Kaimo gyventojų nuomonės apie namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą vertinimų balansas, palyginti su spaliu, nepasikeitė.

 • Palyginti su nuomone, išsakyta prieš mėnesį, padaugėjo ir miesto, ir kaimo gyventojų, planuojančių mažiau išleisti didesniems pirkiniams per ateinančius 12 mėn.: mieste – nuo 19 iki 21 proc., kaime – nuo 20 iki 25 proc.

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu

 • Per metus (2020 m. lapkritį, palyginti su 2019 m. lapkričiu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 7 procentiniais punktais. Tai lėmė neigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai. Ypač pasikeitė gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties perspektyvas. Palyginti su 2019 m. lapkričiu, gyventojų, besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo, dalis sumažėjo 9 procentiniais punktais (nuo 28 iki 19 proc.), manančiųjų, kad padėtis pablogės – dalis padidėjo 22 procentiniais punktais (nuo 23 iki 45 proc.).

 • Gyventojų, besitikinčių, kad namų ūkio finansinė padėtis per ateinančius 12 mėn. gerės, dalis per metus sumažėjo nuo 26 iki 21 proc., manančiųjų, kad ji blogės – dalis padidėjo nuo 11 iki 15 proc.

 • Gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius 12 mėn. pagerėjo, dalis sumažėjo nuo 24 iki 22 proc. teigiančiųjų, kad padėtis pablogėjo, dalis padidėjo nuo 18 iki 21 proc.

 • Lapkritį 24 proc. gyventojų teigė, kad per artimiausius 12 mėn. didesniems pirkiniams ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 22 proc. – mažiau (prieš metus – atitinkamai 27 ir 16 proc.).

 

Pokyčių per praėjusius 12 mėn. ir dabartinės padėties vertinimas

 • Šalies ekonominės padėties pasikeitimus lapkritį gyventojai vertino blogiau nei spalį: kas penktas gyventojas (20 proc.) teigė, kad per praėjusius 12 mėn. ji pagerėjo, 41 proc. – kad pablogėjo (spalį – atitinkamai 24 ir 35 proc.).

 • Vertindami esamą savo šeimos finansinę padėtį, kaip ir praėjusį mėnesį, 55 proc. gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo, 8 proc. – teigė, kad gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų (spalį – 6 proc.).

 • Nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. tikėjosi pusė gyventojų (50 proc.), 15 proc. teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti (spalį – atitinkamai 51 ir 13 proc.).

 • Lapkritį gyventojų nuomonė apie bedarbių skaičiaus kitimo perspektyvas per ateinančius 12 mėn., palyginti su praėjusiu mėnesiu, pablogėjo: gyventojų, manančių, kad bedarbių skaičius per ateinančius 12 mėn. išaugs, dalis padidėjo nuo 57 iki 71 proc., 10 proc. teigė, kad bedarbių skaičius mažės (spalį – 13 proc.).

 

Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.

 

Duomenys surinkti lapkričio 1–18 dienomis apklausus beveik 1 200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų.

 

Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

 

Vartotojų nuomonių tyrimo gruodžio rezultatus skelbsime 2020 m. gruodžio 29 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

 

___________________

Priedas

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2014–2020 m.
Balansas

Created with Highcharts 6.1.4ES 27Lietuva2014M012014M022014M032014M042014M052014M062014M072014M082014M092014M102014M112014M122015M012015M022015M032015M042015M052015M062015M072015M082015M092015M102015M112015M122016M012016M022016M032016M042016M052016M062016M072016M082016M092016M102016M112016M122017M012017M022017M032017M042017M052017M062017M072017M082017M092017M102017M112017M122018M012018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M022019M032019M042019M052019M062019M072019M082019M092019M102019M112019M122020M012020M022020M032020M042020M052020M062020M072020M08‍2020M09‍2020M10‍2020M11‍‍-30-25-20-15-10-50510

 

1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis
Balansas

 

2019

2020

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Visi gyventojai

3

1

3

4

0

–16

–11

–4

–3

–2

0

1

–4

Moterys

2

0

2

2

–1

–19

–15

–6

–4

–4

–2

0

–7

Vyrai

6

2

4

5

0

–14

–6

–2

–2

0

2

2

–2

Miesto gyventojai

4

2

3

3

0

–17

–12

–4

–3

–1

–1

0

–4

Kaimo gyventojai

2

–2

3

5

–2

–16

–8

–5

–4

–4

2

1

–5

 

2 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinę padėtį, palyginti su prieš 12 mėn. buvusia padėtimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerėjo

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

truputį pagerėjo

23

20

22

23

27

21

20

21

15

16

20

21

21

nepasikeitė

56

56

57

58

54

56

48

48

61

61

59

58

56

truputį pablogėjo

16

18

15

14

15

17

25

23

20

17

17

16

18

labai pablogėjo

2

4

4

3

2

4

5

5

3

4

3

3

3

Balansas

2

–1

2

3

5

–1

–5

–4

–5

–4

0

1

–1

 

3 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

truputį pagerės

25

22

24

22

20

13

18

21

19

19

21

24

20

išliks nepakitusi

56

56

53

58

55

44

49

54

60

61

59

55

55

truputį pablogės

10

12

10

10

14

29

20

13

11

11

9

10

13

labai pablogės

1

2

2

1

1

4

3

2

1

1

1

1

2

Balansas

7

3

6

6

2

–12

–3

3

4

4

5

7

2

 

4 lentelė. Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

truputį pagerės

27

26

30

28

20

8

14

23

21

20

24

24

18

išliks nepakitusi

43

42

42

45

38

14

25

26

38

38

39

38

28

truputį pablogės

21

23

19

18

30

43

39

37

31

32

29

25

37

labai pablogės

2

4

2

2

7

30

20

10

4

4

3

4

8

Balansas

1

–2

4

4

12

–48

–32

–17

–9

–9

–5

–4

–16

 

5 lentelė. Gyventojų ketinimai išleisti pinigų didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai ir pan.) per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams per artimiau­sius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėju­sius 12 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daug didesnė

4

6

6

5

5

5

8

6

4

5

3

4

5

Truputį didesnė

23

19

19

20

22

21

18

22

18

18

21

20

19

Tokia pati

49

48

47

50

49

42

42

43

52

51

49

48

45

Truputį mažesnė

8

8

8

7

10

9

11

8

8

9

9

8

11

Daug mažesnė

8

10

11

9

8

15

13

12

12

9

8

11

11

Balansas

3

2

0

3

3

–5

–2

1

–3

0

1

–1

–2Kontaktinė informacija :

Vida Stoškutė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4952
El. p. vida.stoskute@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.