???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje

 

Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per 2020 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo 4 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2020 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 1 454,8 EUR ir, palyginti su 2020 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 4 proc.: viešajame sektoriuje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 1 546 EUR ir buvo 2,1 proc. didesnis, privačiajame – 1 414,1 EUR ir buvo 5,2 proc. didesnis.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2020 m. trečiąjį ketvirtį labiausiai išaugo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje (18,4 proc.) bei kitoje aptarnavimo veikloje (10,9 proc.), o sumažėjo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (8,7 proc.), finansinės ir draudimo (3,6 proc.) bei informacijos ir ryšių (0,9 proc.) veiklose.

 • Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 927,9 EUR ir, palyginti su 2020 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 4,4 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 979,7 EUR ir buvo 2,5 proc. didesnis, privačiajame – 904,8 EUR ir buvo 5,5 proc. didesnis.

 • Realusis darbo užmokestis 2020 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 4,5 proc.: viešajame sektoriuje – 2,6 proc., privačiajame sektoriuje – 5,6 proc.

 • Darbo užmokesčio padidėjimui 2020 m. trečiąjį ketvirtį įtakos turėjo sustabdytos veiklos dėl COVID-19 infekcijos atnaujinimas, didesnis darbo dienų skaičius, sezoniniai svyravimai ir kitos priežastys.

 

1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 ir realiojo darbo užmokesčio indeksai šalies ūkyje ketvirčiais

Created with Highcharts 6.1.4EURProcentai102,3102,1101,9101,2104,51 317,61 358,61 381,01 398,51 454,8834,3857,9879,2889,2927,9Realiojo darbo užmokesčio indeksas, ankstesnis ketvirtis – 100 procentųBruto darbo užmokestisNeto darbo užmokestis2019K3‍2019K4‍2019K1‍2020K2‍2020K3‍‍04008001 2001 600100102104106108

______________________
1 Be individualiųjų įmonių.

 

Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 10,4 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 10,4 proc.: viešajame sektoriuje – 12,7 proc., privačiajame – 9,3 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus padidėjo visose ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose: nuo 2,9 proc. (žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės) iki 20,5 proc. (žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo).

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 11,2 proc.: viešajame sektoriuje – 13,2 proc., privačiajame – 10,2 proc.

 • Realusis darbo užmokestis 2020 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 10,1 proc.: viešajame sektoriuje – 12,1 proc., privačiajame – 9,1 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2020 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.

 

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis pagal sektorius ketvirčiais
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius2016K1‍2016K2‍2016K3‍2016K4‍2017K1‍2017K2‍2017K3‍2017K4‍2018K1‍2018K2‍2018K3‍2018K4‍2019K1‍2019K2‍2019K3‍2019K4‍2020K1‍2020K2‍‍2020K3‍‍‍0481216

–––––––––––––––––––––––––
2 Be individualiųjų įmonių, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

 

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis3 šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis
EUR

Created with Highcharts 6.1.42020 m. III ketv.2019 m. III ketv.Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2020 m. III ketv. – 1 454,8 EURBruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2019 m. III ketv. – 1 317,6 EURJKMODQBCEPHGFALNSRI05001 0001 5002 0002 5003 000

________________________
3 Be individualiųjų įmonių.

 

4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio4 pokytis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis
2020 m. III ketvirtis, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4EURProcentai102,3102,1101,9101,2104,51 317,61 358,61 381,01 398,51 454,8834,3857,9879,2889,2927,9Realiojo darbo užmokesčio indeksas, ankstesnis ketvirtis – 100 procentųBruto darbo užmokestisNeto darbo užmokestis2019K3‍2019K4‍2019K1‍2020K2‍2020K3‍‍04008001 2001 600100102104106108

_______________________
4 Be individualiųjų įmonių.

 

Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu5, procentais

Created with Highcharts 6.1.42020 m. III ketv.2019 m. III ketv.2020 m. III ketv. šalies ūkyje padidėjo 10,4 proc.2019 m. III ketv. šalies ūkyje padidėjo 9,2 proc.AILBCMKJGFESDRPNOHQ0510152025

________________________
5 Be individualiųjų įmonių, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

 

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

 

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis6 pagal sektorius ir lytį 2020 m. trečiąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

1 454,8

1 543,3

1 365,7

927,9

978,1

877,4

Viešasis sektorius

1 546,0

1 679,8

1 479,3

979,7

1 055,5

941,8

Privatusis sektorius

1 414,1

1 508,1

1 285,5

904,8

958,2

831,9

________________________
6
Be individualiųjų įmonių.


2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio7 indeksai pagal sektorius ir lytį 2020 m. trečiąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

2019 m. trečiasis ketvirtis – 100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

104,0

103,8

104,3

110,4

110,5

110,4

Viešasis sektorius

102,1

100,0

103,3

112,7

110,5

114,1

Privatusis sektorius

105,2

105,2

105,5

109,3

110,5

107,5

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

104,4

104,1

104,6

111,2

111,2

111,3

Viešasis sektorius

102,5

100,5

103,7

113,2

111,0

114,6

Privatusis sektorius

105,5

105,4

105,8

110,2

111,2

108,8

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

104,5

104,2

104,7

110,1

110,1

110,2

Viešasis sektorius

102,6

100,6

103,8

112,1

109,9

113,5

Privatusis sektorius

105,6

105,5

105,9

109,1

110,1

107,7

________________________
7 Be individualiųjų įmonių.

 

2020 m. trečiąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje sumažėjo 1,2 tūkst.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju, šalies ūkyje sumažėjo 1,2 tūkst. (0,1 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 3,3 tūkst. (0,9 proc.), o privačiajame sektoriuje padidėjo 2,1 tūkst. (0,2 proc.).

 • Per metus vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje sumažėjo 16,1 tūkst. (1,3 proc.): viešajame sektoriuje  2,3 tūkst. (0,6 proc.), o privačiajame sektoriuje  13,8 tūkst. (1,5 proc.).

 

2020 m. ketvirtojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius skelbsime 2021 m. vasario 26 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.
 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.
 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: