???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2020 m. spalio mėn.

 

 

  • 2020 m. spalį prekių eksportuota už 2,74 mlrd. EUR, importuota – už 2,69 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,66 mlrd. EUR. Užsienio prekybos balansas sudarė 51,8 mln. EUR.

  • Per mėnesį (spalį, palyginti su rugsėju) eksportas padidėjo 3,5 proc., importas – 7,2 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių (16,9 proc.), geležies ir plieno (36,2 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs žalios naftos (27,9 proc.), geležies ir plieno (52,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 5,2 proc., importas – 6,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 3,2 proc., be mineralinių produktų – 3,9 proc.

  • Per metus (2020 m. spalį, palyginti su 2019 m. spaliu) eksportas sumažėjo 1,1 proc., importas – 5,5 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (55,3 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 27,1 proc.), trąšų (42,6 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (28,7 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 1,4 proc.), tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (52,2 proc.), antžeminio transporto priemonių (3,2 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 7 proc., importas – sumažėjo 0,8 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 1,8 proc., be mineralinių produktų – 12,9 proc.

  • 2020 m. sausio–spalio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 5,4 proc., importas – 11,4 proc. Eksporto sumažėjimą lėmė kritęs naftos produktų (51 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 26,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (14,7 proc.), plastikų ir jų gaminių (9,5 proc.) eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs žalios naftos (39,7 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 16,8 proc.), antžeminio transporto priemonių (26,6 proc.), organinių chemijos produktų (25,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 1,2 proc., importas sumažėjo 4,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 7,5 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 2,5 proc.

  • 2020 m. sausio–spalio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,3 proc.), Latviją (9,4 proc.), Vokietiją (8,2 proc.) ir Lenkiją (6,5 proc.), o importavo iš Lenkijos (13,1 proc.), Vokietijos (12,3 proc.), Rusijos (10,3 proc.), Latvijos (7,8 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,4 proc.), Švediją (7 proc.), Latviją (7 proc.), Lenkiją (6,9 proc.) ir Nyderlandus (6,5 proc.).

  • 2020 m. sausio–spalio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (15,5 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13 proc.) bei paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9,2 proc.); daugiausia importavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (19,3 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13,3 proc.), mineralinių produktų (13,3 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota įvairių pramonės dirbinių (12,8 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (11,6 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,6 proc.), naftos produktų (9,4 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas 2020 m. sausio–spalio mėn.

 

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas, mln. EUR

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Iš viso

23 366,6

24 702,1

–5,4

13 846,1

14 974,6

–7,5

23 680,7

26 718,6

–11,4

–314,1

–2 016,5

sausis

2 229,8

2 269,8

–1,8

1 371,9

1 458,0

–5,9

2 345,6

2 399,3

–2,2

–115,8

–129,5

vasaris

2 302,7

2 258,8

1,9

1 348,9

1 366,7

–1,3

2 443,1

2 492,1

–2,0

–140,5

–233,2

kovas

2 537,9

2 552,9

–0,6

1 500,9

1 498,2

0,2

2 591,0

2 697,8

–4,0

–53,0

–144,9

I ketvirtis

7 070,4

7 081,5

–0,2

4 221,7

4 322,9

–2,3

7 379,7

7 589,2

–2,8

–309,3

–507,7

balandis

1 916,2

2 436,3

–21,3

1 115,0

1 487,4

–25,0

1 957,0

2 676,2

–26,9

–40,8

–239,9

gegužė

1 968,4

2 498,0

–21,2

1 102,9

1 542,0

–28,5

1 964,5

2 972,8

–33,9

3,9

–474,9

birželis

2 208,1

2 379,0

–7,2

1 280,8

1 438,7

–11,0

2 276,3

2 506,2

–9,2

–68,2

–127,3

II ketvirtis

6 092,7

7 313,2

–16,7

3 498,7

4 468,1

–21,7

6 197,8

8 155,3

–24,0

–105,1

–842,1

liepa

2 343,0

2 479,9

–5,5

1 352,4

1 456,5

–7,1

2 517,0

2 870,4

–12,3

–174,1

–390,5

rugpjūtis

2 475,0

2 492,7

–0,7

1 502,6

1 511,5

–0,6

2 391,3

2 633,2

–9,2

83,8

–140,5

rugsėjis

2 646,1

2 563,7

3,2

1 609,5

1 583,5

1,6

2 507,4

2 625,3

–4,5

138,7

–61,6

III ketvirtis

7 464,1

7 536,3

–1,0

4 464,6

4 551,4

–1,9

7 415,7

8 128,9

–8,8

48,4

–592,5

spalis

2 739,3

2 771,1

–1,1

1 661,1

1 632,1

1,8

2 687,5

2 845,2

–5,5

51,8

–74,1

 

2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2020 m. sausio–spalio mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

23 366,6

100,0

–5,4

23 680,7

100,0

–11,4

Investicinės prekės

3 078,6

13,2

2,0

3 773,7

15,9

–10,1

Tarpinio vartojimo prekės

12 036,1

51,5

–7,8

12 623,3

53,3

–16,1

Vartojimo prekės

7 226,2

30,9

3,2

6 266,2

26,5

1,4

Benzinas

511,3

2,2

–48,5

19,6

0,1

–58,1

Lengvieji automobiliai

434,4

1,9

–12,4

877,3

3,7

–25,3

Kita

80,1

0,3

–38,4

120,7

0,5

83,1

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres1 2020 m. sausio–spalio mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

23 366,6

100,0

59,3

–5,4

Iš viso

23 680,7

100,0

–11,4

ES 272

13 202,5

56,5

66,3

–3,8

ES 272

16 471,9

69,6

–6,8

Euro zona

9 298,9

39,8

63,6

–0,3

Euro zona

11 207,9

47,3

–8,5

Rusija

3 118,5

13,3

8,2

–7,0

Lenkija

3 100,8

13,1

–0,7

Latvija

2 206,8

9,4

44,1

–7,2

Vokietija

2 905,4

12,3

–7,2

Vokietija

1 913,8

8,2

75,0

0,3

Rusija

2 432,2

10,3

–40,5

Lenkija

1 518,6

6,5

63,2

–23,1

Latvija

1 838,0

7,8

–3,5

Nyderlandai

1 194,5

5,1

75,4

29,0

Nyderlandai

1 286,5

5,4

–12,5

Švedija

1 098,4

4,7

88,7

–2,6

Italija

1 193,4

5,0

–7,2

Estija

1 079,2

4,6

40,0

–12,9

Kinija

978,2

4,1

23,2

Jungtinė Karalystė

943,9

4,0

81,4

–3,2

Švedija

864,8

3,7

–14,8

Jungtinės Valstijos

925,5

4,0

89,1

7,4

Estija

793,1

3,3

–12,7

Baltarusija

849,2

3,6

11,7

–9,1

Prancūzija

754,7

3,2

–11,5

Ukraina

746,2

3,2

65,7

–13,6

Suomija

635,4

2,7

–7,6

Norvegija

720,6

3,1

90,3

5,5

Baltarusija

628,7

2,7

–5,0

Prancūzija

601,4

2,6

70,3

–3,3

Jungtinė Karalystė

613,6

2,6

–14,8

Danija

598,2

2,6

81,1

–1,7

Belgija

583,5

2,5

–17,5

Belgija

513,9

2,2

82,3

12,0

Čekija

535,9

2,3

6,9

Kitos šalys

5 337,9

22,9

70,2

Kitos šalys

4 536,5

19,0

____________________
1
 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis ir Jungtine Karalyste – šalis siuntėja, prekiaujant su kitomis ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

2 Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–spalio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

23 366,6

100,0

59,3

–5,4

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

3 611,4

15,5

25,6

–2,5

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2 057,0

8,8

17,0

–1,1

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

3 035,5

13,0

48,1

10,5

38

Įvairūs chemijos produktai

768,4

3,3

65,4

61,9

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

2 141,0

9,2

75,1

16,0

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

748,2

3,2

99,5

37,9

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

2 028,7

8,7

87,3

–1,5

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 896,1

8,1

91,3

–1,0

V

Mineraliniai produktai

1 749,1

7,5

84,5

–47,5

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 714,3

7,3

84,7

–47,9

2710

Naftos produktai

1 400,8

6,0

92,8

–51,0

II

Augaliniai produktai

1 664,6

7,1

71,6

21,2

10

Javai

750,3

3,2

92,7

27,0

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 505,3

6,4

68,5

–8,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 388,8

5,9

73,0

–9,5

 

Kita

7 631,0

32,6

57,4

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–spalio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

13 846,1

100,0

–7,5

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 770,9

12,8

–1,1

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 731,3

12,5

–0,5

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 607,7

11,6

19,9

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

744,2

5,4

38,2

V

Mineraliniai produktai

1 478,7

10,7

–49,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 451,3

10,5

–49,7

2710

Naftos produktai

1 299,9

9,4

–51,3

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 460,8

10,6

18,1

38

Įvairūs chemijos produktai

502,7

3,6

59,8

II

Augaliniai produktai

1 192,4

8,6

28,1

10

Javai

695,2

5,0

27,7

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 031,2

7,4

–14,1

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 014,4

7,3

–14,2

 

Kita

5 304,4

38,3

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–spalio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

23 680,7

100,0

–11,4

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

4 563,2

19,3

–1,3

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2 624,2

11,1

–2,7

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

3 157,9

13,3

–4,5

30

Farmacijos produktai

1 084,0

4,6

2,6

V

Mineraliniai produktai

3 144,7

13,3

–38,5

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 934,4

12,4

–40,0

2709

Žalia nafta

2 023,4

8,5

–39,7

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

2 080,3

8,8

–26,0

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

1 952,0

8,2

–26,6

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 753,0

7,4

–2,7

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

578,0

2,4

–0,5

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 443,1

6,1

1,3

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

430,7

1,8

10,5

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 405,2

5,9

–2,0

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 154,6

4,9

–2,5

 

Kita

6 133,3

25,9

 

Eksporto ir importo dinamika 2016–2020 m.

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. EUR


Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.

Patikslinti 2020 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. duomenys.


2020 m. lapkričio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2021 m. sausio 8 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Irina Plačienė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4959
El. p. irina.placiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.