???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. gruodį padidėjo 1 procentiniu punktu

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. gruodį buvo minus 3 ir, palyginti su lapkričiu, padidėjo 1 procentiniu punktu, bet liko 4 procentiniais punktais mažesnis, nei spalio mėnesį, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su lapkričiu, gyventojai šiek tiek geriau vertino namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas, tačiau didesniems pirkiniams ketino išleisti mažiau.
 

1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai
Balansas

 

2020 m. gruodžio mėn.

2020 m. lapkričio mėn.

2019 m. gruodžio mėn.

2013 m. sausio–2020 m. gruodžio mėn. vidurkis

Didžiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Mažiausias nuo 2013 m. sausio mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

−3

−4

1

−2,6

8
(2019-06)

−16
(2020-04)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per praėjusius 12 mėn.

−1

−1

−1

−8,9

5
(2020-03)

−23
(2016-05)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

4

2

3

0,8

10
(2019-04)

−12
(2014-09)
(2020-04)

Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

−14

−16

−2

−1,7

14
(2019-06)

−48
(2020-04)

Kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

−3

−2

2

−0,7

7
(2018-11)

−9
(2013-02)

 

 • Gruodį, palyginti su lapkričiu, gyventojų nuomonės apie namų ūkio finansinės padėties pokyčių per praėjusius 12 mėn. vertinimo balansas nepasikeitė. Gruodį 23 proc. gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, tiek pat jų manė, kad ji pablogėjo (lapkritį – atitinkamai 22 ir 21 proc.).

 • Gruodį, palyginti su lapkričiu, gyventojai šiek tiek optimistiškiau vertino namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas. Vertinant namų ūkio finansinės padėties perspektyvas per ateinančius 12 mėn., 22 proc. gyventojų tikėjosi, kad jų namų ūkio finansinė padėtis gerės, 14 proc. manė, kad ji blogės (lapkritį – atitinkamai 21 ir 15 proc.).

 • Šalies ekonominės padėties gerėjimo per ateinančius 12 mėn. tikėjosi 21 proc. gyventojų, tačiau beveik dvigubai daugiau jų (40 proc.) prognozavo, kad ji blogės (lapkritį – atitinkamai 19 ir 45 proc.).

 • Gruodį 23 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 21 proc. – mažiau (lapkritį – atitinkamai 24 ir 22 proc.).


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime gruodį skyrėsi 1 procentiniu punktu: mieste jis buvo minus 3, kaime – minus 4. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, ir mieste, ir kaime vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu.

 • Gruodį, palyginti su lapkričiu, miesto gyventojai šiek tiek geriau vertino savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėn., namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas: gyventojų, teigiančių, kad namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, dalis padidėjo nuo 22 iki 24 proc., manančių, kad ji gerės ateityje – nuo 21 iki 23 proc. Šalies ekonominės padėties gerėjimo tikėjosi 22 proc. miesto gyventojų (lapkritį – 20 proc.).

 • Kaimo gyventojai, palyginti su praėjusiu mėnesiu, blogiau vertino savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėn.: gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pablogėjo, dalis padidėjo nuo 18 iki 22 proc. Nors kaimo gyventojų dalis, įžvelgianti teigiamus finansinės ir ekonominės padėties pokyčius beveik nepasikeitė, tačiau sumažėjo gyventojų dalis įžvelgianti neigiamus pokyčius: gyventojų, manančių, kad namų ūkio finansinė padėtis per ateinančius 12 mėn. blogės, dalis sumažėjo nuo 17 iki 13 proc., prognozuojančiųjų šalies ekonominės padėties blogėjimą – nuo 44 iki 39 proc.


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu

 • Per metus (2020 m. gruodį, palyginti su 2019 m. gruodžiu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4 procentiniais punktais.

 • Palyginti su praėjusių metų gruodžiu, gyventojai blogiau vertino šalies ekonominės padėties perspektyvas ir didesniems pirkiniams per ateinančius 12 mėn. ketino išleisti mažiau.

 • Per metus, gyventojų, besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo, dalis sumažėjo 5 procentiniais punktais (nuo 26 iki 21 proc.), manančiųjų, kad padėtis pablogės – dalis padidėjo 13 procentinių punktų (nuo 27 iki 40 proc.).

 • Gruodį 23 proc. gyventojų teigė, kad per artimiausius 12 mėn. didesniems pirkiniams ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 21 proc. – mažiau (prieš metus – atitinkamai 25 ir 18 proc.).

 • Nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėn. ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas, palyginti su nuomone, išsakyta prieš metus, beveik nepasikeitė.


Pokyčių per praėjusius 12 mėn. ir dabartinės padėties vertinimas

 • Šalies ekonominės padėties pasikeitimus gruodį gyventojai vertino blogiau nei lapkritį: 19 proc. gyventojų teigė, kad per praėjusius 12 mėn. ji pagerėjo, 45 proc. – kad pablogėjo (lapkritį – atitinkamai 20 ir 41 proc.).

 • Vertindami esamą savo šeimos finansinę padėtį, kaip ir praėjusį mėnesį, 55 proc. gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo, 7 proc. – teigė, kad gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų (lapkritį – 8 proc.).

 • Nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. tikėjosi 52 proc. gyventojų, 13 proc. teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti (lapkritį – atitinkamai 50 ir 15 proc.).

 • Gruodį gyventojų nuomonė apie bedarbių skaičiaus tikėtinus pokyčius per ateinančius 12 mėn., palyginti su praėjusiu mėnesiu, šiek tiek pablogėjo: gyventojų, manančių, kad bedarbių skaičius per ateinančius 12 mėn. labai išaugs, dalis padidėjo nuo 16 iki 19 proc., kaip ir praėjusį mėn., 10 proc. teigė, kad bedarbių skaičius mažės.


Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.


Duomenys surinkti gruodžio 1–18 dienomis apklausus daugiau kaip 1 200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų.
 

Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.


Vartotojų nuomonių tyrimo 2021 m. sausio rezultatus skelbsime 2021 m. sausio 27 d.
 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.
 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.
 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

 

_____________________

Priedas

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2014–2020 m.
Balansas

Created with Highcharts 6.1.4ES 27Lietuva2014M012014M022014M032014M042014M052014M062014M072014M082014M092014M102014M112014M122015M012015M022015M032015M042015M052015M062015M072015M082015M092015M102015M112015M122016M012016M022016M032016M042016M052016M062016M072016M082016M092016M102016M112016M122017M012017M022017M032017M042017M052017M062017M072017M082017M092017M102017M112017M122018M012018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M022019M032019M042019M052019M062019M072019M082019M092019M102019M112019M122020M012020M022020M032020M042020M052020M062020M072020M08‍2020M09‍2020M10‍2020M11‍‍2020M12‍-30-25-20-15-10-50510


1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis
Balansas

 

2019

2020

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Visi gyventojai

1

3

4

0

–16

–11

–4

–3

–2

0

1

–4

–3

Moterys

0

2

2

–1

–19

–15

–6

–4

–4

–2

0

–7

–5

Vyrai

2

4

5

0

–14

–6

–2

–2

0

2

2

–2

–1

Miesto gyventojai

2

3

3

0

–17

–12

–4

–3

–1

–1

0

–4

–3

Kaimo gyventojai

–2

3

5

–2

–16

–8

–5

–4

–4

2

1

–5

–4

 

2 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinę padėtį, palyginti su prieš 12 mėn. buvusia padėtimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerėjo

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

truputį pagerėjo

20

22

23

27

21

20

21

15

16

20

21

21

22

nepasikeitė

56

57

58

54

56

48

48

61

61

59

58

56

53

truputį pablogėjo

18

15

14

15

17

25

23

20

17

17

16

18

19

labai pablogėjo

4

4

3

2

4

5

5

3

4

3

3

3

4

Balansas

–1

2

3

5

–1

–5

–4

–5

–4

0

1

–1

–1

 

3 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

truputį pagerės

22

24

22

20

13

18

21

19

19

21

24

20

21

išliks nepakitusi

56

53

58

55

44

49

54

60

61

59

55

55

54

truputį pablogės

12

10

10

14

29

20

13

11

11

9

10

13

13

labai pablogės

2

2

1

1

4

3

2

1

1

1

1

2

1

Balansas

3

6

6

2

–12

–3

3

4

4

5

7

2

4

 

4 lentelė. Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

truputį pagerės

26

30

28

20

8

14

23

21

20

24

24

18

20

išliks nepakitusi

42

42

45

38

14

25

26

38

38

39

38

28

33

truputį pablogės

23

19

18

30

43

39

37

31

32

29

25

37

32

labai pablogės

4

2

2

7

30

20

10

4

4

3

4

8

8

Balansas

–2

4

4

12

–48

–32

–17

–9

–9

–5

–4

–16

–14

 

5 lentelė. Gyventojų ketinimai išleisti pinigų didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai ir pan.) per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams per artimiau­sius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėju­sius 12 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daug didesnė

6

6

5

5

5

8

6

4

5

3

4

5

4

Truputį didesnė

19

19

20

22

21

18

22

18

18

21

20

19

19

Tokia pati

48

47

50

49

42

42

43

52

51

49

48

45

47

Truputį mažesnė

8

8

7

10

9

11

8

8

9

9

8

11

9

Daug mažesnė

10

11

9

8

15

13

12

12

9

8

11

11

12

Balansas

2

0

3

3

–5

–2

1

–3

0

1

–1

–2

–3Kontaktinė informacija :

Vida Stoškutė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4952
El. p. vida.stoskute@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.