???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2020 m. lapkričio mėn.

 

 

  • 2020 m. lapkritį prekių eksportuota už 2,56 mlrd. EUR, importuota – už 2,69 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,50 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 130,1 mln. EUR.

  • Per mėnesį (lapkritį, palyginti su spaliu) eksportas sumažėjo 6,6 proc., importas – 0,4 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo kritęs aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių (77,6 proc.), javų (26,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių (11,2 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (24,1 proc.), geležies ir plieno (29,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 7,6 proc., importas – padidėjo 2,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 9,8 proc., be mineralinių produktų – 11,6 proc.

  • Per metus (2020 m. lapkritį, palyginti su 2019 m. lapkričiu) eksportas sumažėjo 0,4 proc., importas padidėjo 0,5 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (51 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 21 proc.), antžeminio transporto priemonių (7,2 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (21,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (12,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 7,5 proc., importas – 8,2 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 2 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 10,1 proc.

  • 2020 m. sausio–lapkričio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 4,9 proc., importas – 10,2 proc. Eksporto sumažėjimą lėmė kritęs naftos produktų (51 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 26,1 proc.), antžeminio transporto priemonių (13,9 proc.), plastikų ir jų gaminių (9,1 proc.) eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs žalios naftos (39,3 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 15,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (23 proc.), organinių chemijos produktų (24,4 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 1,7 proc., importas sumažėjo 3,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 7 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 3,3 proc.

  • 2020 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,4 proc.), Latviją (9,4 proc.), Vokietiją (8,2 proc.) ir Lenkiją (6,5 proc.), o importavo iš Lenkijos (13 proc.), Vokietijos (12,3 proc.), Rusijos (9,9 proc.), Latvijos (7,8 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,4 proc.), Švediją (7 proc.), Latviją (7 proc.), Lenkiją (6,9 proc.) ir Nyderlandus (6,6 proc.).

  • 2020 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (15,5 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13,2 proc.) bei paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9,1 proc.); daugiausia importavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (19,5 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13,2 proc.), mineralinių produktų (13,1 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota įvairių pramonės dirbinių (12,8 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (11,5 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,8 proc.), naftos produktų (9,4 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas 2020 m. sausio–lapkričio mėn.

 

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas, mln. EUR

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Iš viso

25 920,6

27 269,3

–4,9

15 349,2

16 504,9

–7,0

26 383,0

29 391,4

–10,2

–462,4

–2 122,0

sausis

2 229,8

2 269,8

–1,8

1 371,9

1 458,0

–5,9

2 345,6

2 399,3

–2,2

–115,8

–129,5

vasaris

2 302,7

2 258,8

1,9

1 348,9

1 366,7

–1,3

2 443,1

2 492,1

–2,0

–140,5

–233,2

kovas

2 537,9

2 552,9

–0,6

1 500,9

1 498,2

0,2

2 591,0

2 697,8

–4,0

–53,0

–144,9

I ketvirtis

7 070,4

7 081,5

–0,2

4 221,7

4 322,9

–2,3

7 379,7

7 589,2

–2,8

–309,3

–507,7

balandis

1 916,2

2 436,3

–21,3

1 115,0

1 487,4

–25,0

1 957,0

2 676,2

–26,9

–40,8

–239,9

gegužė

1 968,4

2 498,0

–21,2

1 102,9

1 542,0

–28,5

1 964,5

2 972,8

–33,9

3,9

–474,9

birželis

2 208,1

2 379,0

–7,2

1 280,8

1 438,7

–11,0

2 276,3

2 506,2

–9,2

–68,2

–127,3

II ketvirtis

6 092,7

7 313,2

–16,7

3 498,7

4 468,1

–21,7

6 197,8

8 155,3

–24,0

–105,1

–842,1

liepa

2 343,0

2 479,9

–5,5

1 352,4

1 456,5

–7,1

2 517,0

2 870,4

–12,3

–174,1

–390,5

rugpjūtis

2 475,0

2 492,7

–0,7

1 502,6

1 511,5

–0,6

2 391,3

2 633,2

–9,2

83,8

–140,5

rugsėjis

2 645,6

2 563,7

3,2

1 610,3

1 583,5

1,7

2 512,3

2 625,3

–4,3

133,3

–61,6

III ketvirtis

7 463,6

7 536,3

–1,0

4 465,3

4 551,4

–1,9

7 420,6

8 128,9

–8,7

43,0

–592,5

spalis

2 737,2

2 771,1

–1,2

1 663,4

1 632,1

1,9

2 698,2

2 845,2

–5,2

39,0

–74,1

lapkritis

2 556,6

2 567,2

–0,4

1 500,1

1 530,3

–2,0

2 686,7

2 672,8

0,5

–130,1

–105,6

 

2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2020 m. sausio–lapkričio mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

25 920,6

100,0

–4,9

26 383,0

100,0

–10,2

Investicinės prekės

3 438,1

13,3

2,1

4284,3

16,2

–7,8

Tarpinio vartojimo prekės

13 334,8

51,4

–7,0

13 936,4

52,8

–15,3

Vartojimo prekės

8 013,9

30,9

3,1

6 968,1

26,4

1,6

Benzinas

560,0

2,2

–49,4

21,0

0,1

–67,3

Lengvieji automobiliai

489,3

1,9

–11,6

1 000,8

3,8

–23,4

Kita

84,6

0,3

–39,2

172,3

0,7

2,5 k.

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres1 2020 m. sausio–lapkričio mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

25 920,6

100,0

59,2

–4,9

Iš viso

26 383,0

100,0

–10,2

ES 272

14 635,1

56,5

66,2

–3,2

ES 272

18 382,2

69,7

–5,7

Euro zona

10 322,9

39,8

63,5

0,3

Euro zona

12 524,7

47,5

–7,2

Rusija

3 465,0

13,4

8,1

–7,2

Lenkija

3 442,8

13,0

–0,3

Latvija

2 433,8

9,4

44,0

–6,6

Vokietija

3 244,7

12,3

–5,4

Vokietija

2 117,8

8,2

75,1

0,8

Rusija

2 623,2

9,9

–40,6

Lenkija

1 673,5

6,5

63,0

–22,9

Latvija

2 054,7

7,8

–2,0

Nyderlandai

1 351,8

5,2

75,0

34,2

Nyderlandai

1 432,2

5,4

–10,4

Švedija

1 211,0

4,7

88,5

–2,0

Italija

1 336,1

5,1

–6,5

Estija

1 203,5

4,6

40,0

–13,0

Kinija

1 078,7

4,1

24,7

Jungtinės Valstijos

1 055,1

4,1

88,8

5,8

Švedija

969,9

3,7

–13,0

Jungtinė Karalystė

1 052,8

4,1

81,2

–0,2

Estija

884,6

3,4

–11,5

Baltarusija

932,1

3,6

11,8

–9,9

Prancūzija

856,4

3,2

–9,6

Ukraina

815,1

3,1

65,3

–16,1

Suomija

713,6

2,7

–4,8

Norvegija

792,8

3,1

90,2

4,3

Baltarusija

695,5

2,6

–3,6

Prancūzija

664,0

2,6

70,9

–3,2

Jungtinė Karalystė

686,0

2,6

–14,0

Danija

661,4

2,6

81,0

–1,2

Belgija

646,1

2,4

–16,0

Belgija

563,9

2,2

81,5

10,4

Čekija

603,0

2,3

5,6

Kitos šalys

5 927,0

22,6

70,4

Kitos šalys

5 115,5

19,5

_______________________
1
 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis ir Jungtine Karalyste – šalis siuntėja, prekiaujant su kitomis ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

2 Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–lapkričio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

25 920,6

100,0

59,2

–4,9

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

4 026,0

15,5

25,7

–1,7

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2 270,7

8,8

16,9

–1,2

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

3 421,8

13,2

48,5

13,6

38

Įvairūs chemijos produktai

914,4

3,5

64,8

75,0

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

2 369,7

9,1

74,6

15,1

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

820,9

3,2

99,4

35,3

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

2 264,1

8,7

87,0

–1,0

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

2 113,2

8,2

91,2

–0,5

V

Mineraliniai produktai

1 925,8

7,4

85,1

–47,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 887,4

7,3

85,1

–48,1

2710

Naftos produktai

1 546,7

6,0

93,2

–51,0

II

Augaliniai produktai

1 834,5

7,1

72,2

21,2

10

Javai

846,8

3,3

93,3

29,1

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 651,0

6,4

68,4

–8,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 520,7

5,9

73,0

–9,1

 

Kita

8 427,7

32,6

57,3

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–lapkričio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

15 349,2

100,0

–7,0

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 970,5

12,8

–0,5

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 926,7

12,6

0,0

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 768,2

11,5

18,6

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

816,3

5,3

35,6

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 660,3

10,8

21,4

38

Įvairūs chemijos produktai

592,2

3,9

68,4

V

Mineraliniai produktai

1 636,6

10,7

–49,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 606,6

10,5

–49,7

2710

Naftos produktai

1 441,4

9,4

–51,3

II

Augaliniai produktai

1 323,9

8,6

30,1

10

Javai

790,0

5,1

31,5

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 129,2

7,4

–13,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 110,1

7,2

–13,8

 

Kita

5 860,5

38,2

 –

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–lapkričio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

26 383,0

100,0

–10,2

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

5 152,5

19,5

0,2

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2 913,4

11,0

–1,9

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

3 479,4

13,2

–3,4

30

Farmacijos produktai

1 189,6

4,5

2,9

V

Mineraliniai produktai

3 446,5

13,1

–38,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

3 215,0

12,2

–39,8

2709

Žalia nafta

2 207,4

8,4

–39,3

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

2 369,1

9,0

–23,0

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

2 237,6

8,5

–23,0

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 932,4

7,3

–1,7

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

634,1

2,4

–0,1

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 620,2

6,1

1,6

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

491,3

1,9

11,3

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 559,7

5,9

–0,8

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 278,5

4,8

–1,3

 

Kita

6 823,2

25,9

 

Eksporto ir importo dinamika 2016–2020 m.

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. EUR


Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.

Patikslinti 2020 m. rugsėjo ir spalio mėn. duomenys.


2020 m. gruodžio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2021 m. vasario 9 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Zita Kuzmickaitė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.