???warnOperationFailedBecauseWarning???

Laisvos darbo vietos


Per antrąjį ketvirtį laisvų darbo vietų skaičius sumažėjo beveik 1 tūkst.

2017 m. antrojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 19,8 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, laisvų darbo vietų skaičius sumažėjo beveik 1 tūkst., arba 4,6 proc., palyginti su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu, – padidėjo 3 tūkst., arba 17,9 proc.

Laisvų darbo vietų skaičius 2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2017 m. ketvirčiu, mažėjo beveik visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, daugiausia – 0,3 tūkst. – prekyboje, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos įmonėse bei viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – po 0,2 tūkst.

Laisvų darbo vietų skaičius ir laisvų darbo vietų lygis 2016–2017 m. ketvirčiais

 

Daugiausia laisvų darbo vietų 2017 m. antrąjį ketvirtį buvo pramonėje – 4 tūkst. (20,4 proc. visų laisvų darbo vietų), prekyboje – 3,5 tūkst. (17,6 proc.), viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 2,8 tūkst. (14 proc.).

2017 m. antrojo ketvirčio pabaigoje laisvų darbo vietų lygis šalyje siekė 1,5 proc. – tai 0,1 procentinio punkto mažiau nei pirmąjį 2017 m. ketvirtį ir 0,2 procentinio punkto daugiau nei prieš metus.

Aukščiausias laisvų darbo vietų lygis 2017 m. antrąjį ketvirtį buvo finansinėje ir draudimo veikloje – 3,5 proc., viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 3,3 proc., informacijos ir ryšių įmonėse – 2,8 proc. Žemiausias laisvų darbo vietų lygis buvo švietime ir nekilnojamo turto operacijų įmonėse – po 0,4 proc., kitoje aptarnavimo veikloje – 0,7 proc.

1 lentelė. Laisvų darbo vietų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis
Ketvirčio pabaigoje

Ekonominės veiklos rūšys

2016 m.

2017 m.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

tūkst.

proc.

tūkst.

proc.

tūkst.

proc.

tūkst.

proc.

tūkst.

proc.

Iš viso

16,8

100,0

16,9

100,0

14,9

100,0

20,7

100,0

19,8

100,0

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

0,3

1,6

0,3

1,8

0,2

1,0

0,4

2,0

0,3

1,7

Pramonė*

3,2

18,9

3,3

19,4

2,7

17,9

4,0

19,3

4,0

20,4

Statyba

1,1

6,3

1,0

6,0

1,0

6,4

2,0

9,6

2,0

10,0

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

2,8

16,7

2,6

15,2

2,1

14,3

3,8

18,4

3,5

17,6

Transportas ir saugojimas

1,9

11,5

1,9

11,5

1,8

12,1

1,5

7,2

1,4

6,9

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

0,6

3,5

0,7

4,1

0,5

3,1

0,7

3,4

0,5

2,6

Informacija ir ryšiai

0,7

4,1

0,7

4,1

0,7

4,6

0,8

4,0

0,8

4,2

Finansinė ir draudimo veikla

0,5

3,1

0,6

3,3

0,6

4,0

0,5

2,4

0,6

3,0

Nekilnojamojo turto operacijos

0,1

0,8

0,1

0,8

0,1

0,7

0,1

0,4

0,1

0,3

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

0,5

3,1

0,4

2,5

0,4

3,0

0,5

2,4

0,4

2,2

Administracinė ir aptarnavimo veikla

1,1

6,5

1,1

6,3

0,9

6,3

1,0

4,9

1,0

4,9

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

2,1

12,5

2,3

13,6

2,1

14,1

3,0

14,3

2,8

14,0

Švietimas

0,5

3,1

0,4

2,6

0,4

2,5

0,7

3,1

0,6

3,1

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

1,0

5,7

1,1

6,3

1,2

7,8

1,3

6,0

1,2

6,3

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

0,3

2,1

0,3

1,8

0,3

1,8

0,4

2,0

0,5

2,4

Kita aptarnavimo veikla

0,1

0,5

0,1

0,7

0,1

0,5

0,1

0,5

0,1

0,5

 

2 lentelė. Laisvų darbo vietų lygis pagal ekonominės veiklos rūšis
Ketvirčio pabaigoje, procentais

Ekonominės veiklos rūšys

2016 m.

2017 m.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

Iš viso

1,3

1,3

1,2

1,6

1,5

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

0,9

1,0

0,5

1,4

1,1

Pramonė*

1,4

1,4

1,1

1,7

1,7

Statyba

1,2

1,1

1,1

2,2

2,1

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

1,3

1,1

1,0

1,7

1,6

Transportas ir saugojimas

1,7

1,7

1,6

1,3

1,2

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

1,5

1,7

1,2

1,8

1,2

Informacija ir ryšiai

2,4

2,4

2,4

2,8

2,8

Finansinė ir draudimo veikla

3,2

3,5

3,6

3,0

3,5

Nekilnojamojo turto operacijos

0,8

0,7

0,5

0,5

0,4

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

1,0

0,8

0,8

0,9

0,8

Administracinė ir aptarnavimo veikla

2,0

1,9

1,7

1,8

1,7

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

2,5

2,8

2,6

3,6

3,3

Švietimas

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

0,9

1,0

1,1

1,2

1,2

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

1,2

1,1

1,0

1,5

1,7

Kita aptarnavimo veikla

0,6

0,8

0,6

0,8

0,7

 

Pastaba. Dėl apvalinimo eilučių suma gali nesutapti su duomenimis „Iš viso“.
* Pramonė apima kasybą ir karjerų eksploatavimą, apdirbamąją gamybą, elektros, dujų, garo tiekimą ir oro kondicionavimą, vandens tiekimą, nuotekų valymą, atliekų tvarkymą ir regeneravimą.


Sąvokos

Laisva darbo vieta – naujai sukurta, neužimta arba artimiausiu metu tapsianti laisva mokamo darbo vieta, dėl kurios darbdavys imasi ir yra pasirengęs toliau imtis aktyvių veiksmų, ieškodamas tinkamo kandidato ne iš tos pačios įmonės ir į kurią iš karto ar per tam tikrą laikotarpį ketina priimti kandidatą.

Laisvų darbo vietų lygis – rodiklis, išreiškiamas laisvų ir visų darbo vietų santykiu.


2017 m. trečiojo ketvirčio laisvų darbo vietų rodiklius skelbsime 2017 m. lapkričio 24 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.