???warnOperationFailedBecauseWarning???
2017-07-14

Verslo paslaugų struktūra

2015 m. dauguma ekonominės veiklos rūšių įmonių teikė paslaugas rezidentams, iš kurių gautos pajamos sudarė nuo 54,4 iki 91,2 proc. visų pardavimo pajamų, skelbia Lietuvos statistikos departamentas.

Programinės įrangos leidybos, rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos bei įdarbinimo įmonės didžiąją pardavimo pajamų dalį gavo iš ES nerezidentų – atitinkamai 73,5, 54,4 ir 45,5 proc. Didžioji dalis iš nerezidentų gautų įmonių pajamų buvo iš ES šalių klientų, išskyrus duomenų apdorojimo, prieglobos ir susijusių paslaugų; žiniatinklio portalo paslaugų bei techninio tikrinimo ir analizės paslaugų įmonių pajamas – iš ES šalių klientų gautos pajamos sudarė atitinkamai 19,8 ir 9,5 proc. visų iš nerezidentų gautų pajamų, o iš kitų šalių – atitinkamai 43,6 ir 14,1 proc.

Palyginti su 2014 m., beveik visų įmonių pardavimo pajamos to meto kainomis (be PVM) augo. Sparčiausiai didėjo programinės įrangos leidybos įmonių pajamos (42,5 proc.), o lėčiausiai – duomenų apdorojimo, prieglobos ir susijusių paslaugų; žiniatinklio portalo paslaugų įmonių (9,4 proc.). Sumažėjo tik architektūros paslaugų įmonių pajamos – 0,1 proc.

Verslo paslaugų įmonių pardavimo pajamų struktūra pagal klientų buvimo vietą 2015 m.


Verslo paslaugų įmonių pardavimo pajamų struktūra pagal paslaugas ar produktus
Procentais

CPA1 kodas

Ekonominės veiklos rūšys (EVRK 2 red.) / Paslaugos ir produktai

2015 m.

 

Programinės įrangos leidybos paslaugos (J 58.2)

 

 

Pardavimo pajamos, tūkst. eurų

24 071

58.21

Kompiuterių žaidimų leidybos paslaugos

22,8

58.29

Kitos programinės įrangos leidybos paslaugos

39,9

58.29.1–58.29.2

Supakuotos sisteminės programos; supakuota taikomoji programinė įranga

18,2

58.29.3-58.29.4

Atsiunčiama programinė įranga; programinė įranga tiesioginės prijungties režimu

18,5

58.29.5

Kompiuterių programinės įrangos naudojimo licencijavimo paslaugos

3,2

62.01

Kompiuterių programavimo paslaugos

29,1

 

Kitos, niekur nepriskirtos, paslaugos ir produktai

8,2

 

Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios paslaugos (J 62)

 

 

Pardavimo pajamos, tūkst. eurų

688 378

58.29

Kitos programinės įrangos leidybos paslaugos

4,3

58.29.1–58.29.2

Supakuotos sisteminės programos; supakuota taikomoji programinė įranga

2,0

58.29.3-58.29.4

Atsiunčiama programinė įranga; programinė įranga tiesioginės prijungties režimu

1,1

58.29.5

Kompiuterių programinės įrangos naudojimo licencijavimo paslaugos

1,2

62.01

Kompiuterių programavimo paslaugos

37,4

62.02

Konsultacinės kompiuterių paslaugos

17,9

62.03

Kompiuterinės įrangos valdymo paslaugos

4,1

62.09

Kitos informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugos

12,2

63.11

Duomenų apdorojimo, prieglobos ir susijusios paslaugos; žiniatinklio portalas

4,7

63.12

Žiniatinklio portalo turinys

0,5

 

Kitos, niekur nepriskirtos, paslaugos ir produktai

18,9

 

Duomenų apdorojimo, prieglobos ir susijusios paslaugos; žiniatinklio portalai (J 63.1)

 

 

Pardavimo pajamos, tūkst. eurų

115 458

58.21

Kompiuterių žaidimų leidybos paslaugos

0,3

62.01

Kompiuterių programavimo paslaugos

9,9

62.02

Konsultacinės kompiuterių paslaugos

0,1

62.03

Kompiuterinės įrangos valdymo paslaugos

0,5

63.11

Duomenų apdorojimo, prieglobos ir susijusios paslaugos

82,7

63.12

Žiniatinklio portalų paslaugos

3,2

 

Kitos, niekur nepriskirtos, paslaugos ir produktai

3,3

 

Architektūros paslaugos (M 71.11)

 

 

Pardavimo pajamos, tūkst. eurų

961 177

71.11.1

Architektūriniai planai ir brėžiniai

23,8

71.11.2

Pastatų architektūros paslaugos

40,3

71.11.21–71.11.22

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų projektų architektūros paslaugos

23,5

71.11.23

Istorinių pastatų restauravimo architektūros paslaugos

8,3

71.11.24

Architektūros konsultacijų pastatų projektų klausimais paslaugos

8,5

71.11.3

Miestų ir žemės planavimo paslaugos

3,4

71.11.4

Kraštovaizdžio architektūros paslaugos ir architektūros konsultacijų paslaugos

1,0

 

Kitos, niekur nepriskirtos, paslaugos ir produktai

31,5

 

Inžinerijos paslaugos ir susijusios techninės konsultacijos (M 71.12)

 

 

Pardavimo pajamos, tūkst. eurų

298 245

71.12.1

Inžinerijos paslaugos

51,1

71.12.11

Inžinerijos konsultacijų paslaugos

17,1

71.12.12

Statybos projektų inžinerijos paslaugos

15,3

71.12.13

Energetikos projektų inžinerijos paslaugos

2,6

71.12.14

Transporto projektų inžinerijos paslaugos

1,3

71.12.15

Atliekų (pavojingųjų ir nepavojingųjų) tvarkymo projektų inžinerijos paslaugos

0,5

71.12.16

Vandens, nuotakynų ir sausinimo projektų inžinerijos paslaugos

3,9

71.12.17

Pramonės ir gamybos projektų inžinerijos paslaugos

0,8

71.12.19

Kitų projektų inžinerijos paslaugos

9,6

71.12.2

Vadovavimo statybos projektams paslaugos

8,1

71.12.3

Geologinio, geofizinio ir susijusio žvalgymo ir konsultacijų paslaugos

8,2

 

Kitos, niekur nepriskirtos, paslaugos ir produktai

32,6

 

Techninis tikrinimo ir analizės paslaugos (M 71.2)

 

 

Pardavimo pajamos, tūkst. eurų

77 409

71.20.1

Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

63,4

71.20.11

Sudėties ir grynumo tyrimų ir analizės paslaugos

17,0

71.20.12

Fizinių savybių tyrimo ir analizės paslaugos

4,5

71.20.13

Sudėtinių mechaninių ir elektros sistemų tyrimo ir analizės paslaugos

3,8

71.20.14

Kelių transporto priemonių techninės apžiūros paslaugos

16,3

71.20.19

Kitos techninio tyrimo ir analizės paslaugos

21,8

 

Kitos, niekur nepriskirtos, paslaugos ir produktai

36,6

 

Reklamos paslaugos (M 73.1)

 

 

Pardavimo pajamos, tūkst. eurų

394 053

73.11.1

Reklamos agentūrų paslaugos

42,2

73.11.11

Visos reklamos paslaugos

37,2

73.11.12

Tiesioginės rinkodaros ir reklamos pateikimo paslaugos

1,4

73.11.13

Reklamos koncepcijų kūrimo paslaugos

0,6

73.11.19

Kitos reklamos paslaugos

3,0

73.12.1

Reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal sutartį

52,8

73.12.11

Reklamos vietos spaudoje pardavimas už atlygį ar pagal sutartį

4,2

73.12.12

Televizijos ir (arba) radijo reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal sutartį

24,0

73.12.13

Internetinės reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal sutartį

15,7

73.12.14

Susijusios su renginiais reklamos pardavimas

0,4

73.12.19

Kitos reklamos vietos ir laiko pardavimo paslaugos už atlygį ar pagal sutartį

8,5

 

Kitos, niekur nepriskirtos, paslaugos ir produktai

5,0

 

Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos (M 73.2)

 

 

Pardavimo pajamos, tūkst. eurų

92 884

73.20.1

Rinkos tyrimo ir panašios paslaugos

49,4

73.20.11

Rinkos tyrimo paslaugos: kokybinės apklausos

1,4

73.20.12

Rinkos tyrimo paslaugos: specialiosios kiekybinės apklausos

25,4

73.20.13

Rinkos tyrimo paslaugos: tęstinės ir reguliarios kiekybinės apklausos

9,3

73.20.14–
73.20.19

Rinkos tyrimo paslaugos, išskyrus apklausas; kitos rinkos tyrimo paslaugos

13,3

73.20.2

Viešosios nuomonės apklausos paslaugos

14,3

 

Kitos, niekur nepriskirtos, paslaugos ir produktai

36,3

 

Įdarbinimo paslaugos (N 78)

 

 

Pardavimo pajamos, tūkst. eurų

225 415

78.10.1

Įdarbinimo agentūrų teikiamos paslaugos

12,2

78.10.11

Vadovų paieškos paslaugos

2,1

78.10.12

Nuolatinio įdarbinimo paslaugos, kitokios nei vadovų paieškos paslaugos

10,1

78.20.1

Laikinojo įdarbinimo agentūrų paslaugos

51,6

78.20.11

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kompiuterių ir telekomunikacijų specialistų paieškos paslaugos

1,6

78.20.12

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų įstaigų aptarnavimo darbuotojų tiekimo paslaugos

1,4

78.20.13

Laikinojo įdarbinimo agentūrų komercijos ir prekybos darbuotojų tiekimo paslaugos

2,9

78.20.14

Laikinojo įdarbinimo agentūrų transporto, sandėliavimo, logistikos ar pramonės darbininkų tiekimo paslaugos

7,3

78.20.16

Laikinojo įdarbinimo agentūrų medicinos darbuotojų tiekimo paslaugos

6,8

78.20.19

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų darbuotojų tiekimo paslaugos

31,6

78.30.1

Kitos darbo jėgos teikimo paslaugos

32,1

 

Kitos, niekur nepriskirtos, paslaugos ir produktai

4,1

________________

1 Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA).

Informacija skelbiama įvertinus pardavimo pajamų pasiskirstymą pagal klientų buvimo vietą ir paslaugas bei produktus.

Sąvokos

Pardavimo pajamos (be PVM) – įmonės pajamos, gautos per ataskaitinį laikotarpį, pardavus prekes ir (ar) suteikus paslaugas. Pajamos, gautos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo, finansinės ir investicinės veiklos, dividendų ir kt., neįskaitomos.

Rezidentai – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių ekonominiai interesai yra Lietuvos ekonominėje erdvėje ir kurių vykdoma ekonominė veikla Lietuvoje yra ilgalaikė (trunka ilgiau nei vienus metus).

Nerezidentai – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių ekonominiai interesai yra už Lietuvos ekonominės erdvės ribų ir kurių vykdoma ekonominė veikla Lietuvoje nėra ilgalaikė (trunka trumpiau nei vienus metus). Nerezidentai nuolat gyvena ir veikia užsienyje, o Lietuvoje gyvena ir veikia ne ilgiau kaip vienus metus.

 

Daugiau informacijos šia tema Rodiklių duomenų bazėjeKontaktinė informacija :

Danutė Geležauskaitė
Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4616
El. p. danute.gelezauskaite@stat.gov.lt
osp.stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.