???warnOperationFailedBecauseWarning???
2017-04-21

Pramonės pokyčiai


2017 m. kovo mėn. visa pramonės produkcija sudarė 1,69 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su vasario mėn., išankstiniais duomenimis, sumažėjo 3,1 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos – padidėjo 4,7 proc.), praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Per mėnesį labiausiai sumažėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija – 55,1 proc., (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos – 58,9 proc.), mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo gamybos produkcija – 20,9 proc. (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos – 4,2 proc.), gėrimų gamybos produkcija – 10,9 proc., (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos – 22,5 proc.), variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos produkcija – 8,7 proc. (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos – padidėjo 12,2 proc.), rafinuotų naftos produktų gamybos produkcija – 7,6 proc., (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos − sumažėjo 20,5 proc.).

1 lentelė. Pramonės produkcijos pokyčiai
Palyginamosiomis 2010 m. kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

Ekonominės veiklos rūšys

2017 m. kovo mėn., palyginti su

2017 m. vasario mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2017 m. vasario mėn.

2016 m. kovo mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką.

2016 m. kovo mėn.

Pramonė (BE)

−3,1

4,7

4,6

5,8

Kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba (B ir C)

−3,0

7,7

4,6

6,8

Kasyba ir karjerų eksploatavimas (B)

−4,5

43,6

4,6

14,1

Apdirbamoji gamyba (C)

−3,1

7,5

4,7

6,8

Apdirbamoji gamyba (išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą) (C be C19)

−1,7

16,3

5,3

10,6

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (D)

−3,7

−16,1

4,2

−1,8

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas (tik E sekcijos 36 skyrius – vandens rinkimas, valymas ir tiekimas)

−2,2

1,3

−0,3

−0,2

Pagrindinės pramonės grupės

 

 

 

 

Energetikos produktai

−3,6

−18,8

3,2

−5,9

Tarpinio vartojimo prekės

−0,4

18,0

8,7

13,9

Gamybos priemonės

−2,5

20,4

18,3

21,2

Ilgalaikio vartojimo prekės

4,2

22,8

12,9

16,2

Trumpalaikio vartojimo prekės

−4,5

10,1

−5,8

−0,4

 

2017 m. sausio–kovo mėn. visa pramonės produkcija sudarė 4,9 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 6 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos – 6,7 proc.).

2 lentelė. Pramonės produkcijos pokyčiai
Palyginamosiomis 2010 m. kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

Ekonominės veiklos rūšys

2017 m. sausio–kovo mėn., palyginti su

2016 m. sausio–kovo mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2016 m. sausio–kovo mėn.

Pramonė (BE)

6,0

6,7

Kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba (B ir C)

6,4

7,7

Kasyba ir karjerų eksploatavimas (B)

5,5

12,0

Apdirbamoji gamyba (C)

6,4

7,7

Apdirbamoji gamyba (išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą)
(C be C19)

6,3

8,8

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (D)

3,5

−0,1

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas (tik E sekcijos 36 skyrius – vandens rinkimas, valymas ir tiekimas)

0,9

0,3

Pagrindinės pramonės grupės

 

 

Energetikos produktai

4,3

2,2

Tarpinio vartojimo prekės

9,7

13,0

Gamybos priemonės

20,8

19,5

Ilgalaikio vartojimo prekės

8,1

9,9

Trumpalaikio vartojimo prekės

−2,7

−1,4

 

Kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos įmonių produkcijos pardavimo pokyčiai 2017 m. sausio–kovo mėn. palyginti  su tuo pačiu  2016 m. laikotarpiu

Pramonės produkcijos pardavimo ne Lietuvos rinkoje dalis sumažėjo 0,2 procentinio punkto ir sudarė 66 proc., Lietuvos rinkoje – padidėjo 0,2 procentinio punkto ir sudarė 34 proc. Daugiau negu pusę (55,7 proc.) ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos vertės sudarė ne euro zonos šalims parduotos produkcijos vertė.

Pramonės įmonių ne Lietuvos rinkoje parduotos produkcijos vertė tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 16,8 proc. to meto kainomis. Padidėjimą lėmė išaugęs rafinuotų naftos (59,5 proc.), metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius (42,4 proc.), maisto produktų gamybos (7,7 proc.) produkcijos pardavimas. Ne Lietuvos rinkoje parduotos produkcijos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, vertė padidėjo 7,8 proc. to meto kainomis. Euro zonos šalyse parduotos pramonės produkcijos vertė padidėjo 10,9 proc. to meto kainomis, ne euro zonos ES šalyse – 21,9 proc.

Pramonės produkcijos pardavimo vertė Lietuvos rinkoje padidėjo 17,9 proc. to meto kainomis, be rafinuotų naftos produktų – 11,8 proc.

Kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos (B ir C) įmonių pardavimo ir paslaugų rinkos struktūra sausio–kovo mėn.


Kasyba ir karjerų eksploatavimas – B
Apdirbamoji gamyba – C


Sąvokos

Pramonės įmonių produkcijos pardavimas – kasybos ir karjerų eksploatavimo, apdirbamosios gamybos (EVRK 2 red. B ir C sekcijos) įmonių pajamos (neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų), gautos per ataskaitinį laikotarpį, pardavus prekes ir (arba) suteikus paslaugas.

Pramonės produkcija – pramonės įmonių (B_C_D_E sekcijos pagal EVRK 2 red.) prekių pardavimo ir atliktų gamybos darbų vertė (be PVM ir akcizų). Skaičiuojant pramonės produkcijos pokyčius naudojamas pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas.


2017 m. balandžio mėn. pramonės produkcijos pokyčius skelbsime 2017 m. gegužės 22 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Violeta Kunigėlienė
Pramonės statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4708
El. p. violeta.kunigeliene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: