???warnOperationFailedBecauseWarning???
2017-04-21

Keleivių srautai ir krovinių krova oro ir jūrų uostuose


2017 m. pirmąjį ketvirtį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 1,1 mln. keleivių – tai 16,4 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Per šį laikotarpį Vilniaus oro uoste buvo aptarnauta 78,4 proc. visų keleivių, Kauno – 16,4, Palangos – 5,1 proc. Daugiausia keleivių atvyko iš ir išvyko į Jungtinę Karalystę. Palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, 30 proc. daugiau keleivių atvyko iš ir išvyko į Ukrainą, 22,1 – Italiją, 19,3 proc. – Jungtinę Karalystę.

1 pav. Didžiausi keleivių srautai oro uostuose pagal šalis


2017 m. pirmąjį ketvirtį oro uostuose pakrauta ir iškrauta 3,3 tūkst. tonų krovinių ir pašto, arba 6,7 proc. daugiau nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu. Vilniaus oro uoste pakrauta ir iškrauta 72,1 proc. visų krovinių ir pašto, Kauno – 20,7, Šiaulių – 7,2, Palangos – 0,03 proc.

Lietuvos ir užsienio oro linijų bendrovių lėktuvai 2017 m. pirmąjį ketvirtį oro uostuose pakilo ir nusileido 12 tūkst. kartų, arba 11,7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

2017 m. pirmąjį ketvirtį į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą atvyko ir iš jo išvyko 56,5 tūkst. keleivių – tai 4,6 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausia keleivių atvyko ir išvyko į Švediją ir, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, jų skaičius sumažėjo 11,1 proc.

2017 m. pirmąjį ketvirtį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 12,5 mln. tonų ir, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 0,3 proc. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkrauta 10,3 mln. tonų krovinių, arba 1,4 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, Būtingės terminale – 2,2 mln. tonų, arba 4,8 proc. mažiau.

2 pav. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krovos pokyčiai pagal rūšis


2017 m. pirmąjį ketvirtį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkrauta 113 tūkst. konteinerių (TEU1) ir 62,1 tūkst. kelių transporto priemonių. Palyginti su 2016 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo konteinerių (5,9 proc.) ir sumažėjo kelių transporto priemonių (0,6 proc.) krova.

________________________
1 TEU lygus 20 pėdų ilgio standartiniam konteineriui.

Daugiausia krovinių Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale perkrauta į ir iš Rusijos. Palyginti su 2016 m. pirmuoju ketvirčiu, krovinių krova padidėjo į ir iš Lenkijos (17,5 proc.), Švedijos (9,6 proc.) ir Vokietijos (8,9 proc.).

3 pav. Krovinių krova Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale pagal šalis


Keleivių srautai ir krovinių krova 2017 m. pirmąjį ketvirtį

Rodiklio pavadinimas

2017 m. I ketv.

Padidėjimas, sumažėjimas (–), %, 2017 m. I ketv., palyginti su

2016 m. I ketv.

2016 m. IV ketv.

Oro uostai

 

 

 

Atvyko ir išvyko keleivių, tūkst.

1 063,7

16,4

–8,5

atvyko

517,7

15,6

–12,8

išvyko

545,9

17,1

–4,0

Pakrauta ir iškrauta krovinių ir pašto, tūkst. t

3,3

6,7

–12,4

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir Būtingės terminalas

 

 

 

Atvyko ir išvyko keleivių, tūkst.

56,5

–4,6

–18,0

Perkrauta krovinių, tūkst. t

12 472,3

0,3

–3,3

pakrauta

8 085,7

1,0

0,9

iškrauta

4 386,6

–1,0

–10,2

 

2017 m. antrojo ketvirčio oro ir jūrų uostuose keleivių srautų ir krovinių krovos statistinius rodiklius skelbsime 2017 m. liepos 20 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Zita Serafinienė
Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4616
El. p. zita.serafiniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.