???warnOperationFailedBecauseWarning???

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai


2017 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 0,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,1 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo chemikalų ir chemijos bei rafinuotų naftos produktų kainų padidėjimas ir maisto produktų kainų sumažėjimas. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams pagal ekonominės veiklos rūšis pateikta 1 lentelėje.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 0,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,6 proc. Labiausiai – 1,3 proc. – atpigo variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos produkcija. Daugiausia – 6,9 proc. – pabrango žalios naftos gavybos produkcija. Iš maisto produktų atpigo cukrus – 3,5 proc., užgardai ir pagardai bei grūdų malimo produktai – po 1,4 proc. Tačiau pabrango perdirbta ir konservuota mėsa – 1,9 proc., paruošti valgiai ir patiekalai – 1,6 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,9 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,7 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,7 proc., ne euro zonos rinkoje – 1,1 proc.

1 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu

_____________
* Išankstiniai duomenys.

1 lentelė. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams per mėnesį (2017 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn.) pagal EVRK 2 red.1 skyrius

EVRK
2 red. skyrius

Ekonominės veiklos rūšys

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Įtaka,
proc. punktais

Visa parduota pramonės produkcija

20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

3,5

+0,303

19

Rafinuotų naftos produktų gamyba

0,9

+0,204

25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

1,9

+0,052

14

Drabužių siuvimas

1,3

+0,031

16

Medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba

0,7

+0,030

26

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

–0,9

–0,012

31

Baldų gamyba

–0,2

–0,017

11

Gėrimų gamyba

–0,8

–0,023

35

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

–1,1

–0,092

10

Maisto produktų gamyba

–1,1

–0,190

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

2,4

+0,094

14

Drabužių siuvimas

1,6

+0,038

06

Žalios naftos gavyba

6,9

+0,020

16

Medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba

0,3

+0,012

08

Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,4

+0,004

23

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

–1,2

–0,044

11

Gėrimų gamyba

–1,0

–0,051

19

Rafinuotų naftos produktų gamyba

–0,4

–0,053

35

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

–1,1

–0,217

10

Maisto produktų gamyba

–1,2

–0,280

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

3,7

+0,454

19

Rafinuotų naftos produktų gamyba

1,4

+0,391

25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

3,3

+0,093

16

Medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba

0,9

+0,042

23

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

2,4

+0,032

13

Tekstilės gaminių gamyba

–0,2

–0,004

33

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

–0,5

–0,008

26

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

–1,0

–0,020

31

Baldų gamyba

–0,4

–0,031

10

Maisto produktų gamyba

–0,9

–0,124

_____________

1 Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.).

Įtaka bendram gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo produkto kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, koks yra tam tikros ekonominės veiklos parduotos pramonės produkcijos lyginamasis svoris visoje pramonės produkcijoje.

Per metus (2017 m. gruodžio mėn., palyginti su 2016 m. gruodžio mėn.) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 3,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 2,3 proc. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo 8,1 proc. rafinuotų naftos produktų, 8,5 proc. – chemikalų ir chemijos produktų kainų padidėjimas ir 4,1 proc. mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcijos kainų sumažėjimas.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 3,8 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 2,9 proc. Lietuvos rinkoje metiniam kainų pokyčiui didžiausią įtaką turėjo 10,9 proc. rafinuotų naftos produktų, 4 proc. – maisto produktų kainų padidėjimas ir 3,1 proc. spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo produkcijos kainų sumažėjimas.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 3,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1,8 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 2,4 proc., ne euro zonos rinkoje – 3,9 proc.

2 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

____________

* Išankstiniai duomenys.
** Patikslinti duomenys.

2 lentelė. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai 2017 m. gruodžio mėn.
Procentais

Ekonominės veiklos rūšys

Pramonės produkcijos lyginamieji svoriai

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–)
2017 m. gruodžio mėn., palyginti su

2017 m.
lapkričio mėn.

2016 m.
gruodžio mėn.

Visa parduota pramonės produkcija

100,0

0,3

3,5

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,9

1,6

4,6

Apdirbamoji gamyba

89,6

0,4

3,8

Rafinuotų naftos produktų gamyba

21,0

0,9

8,1

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

8,6

−1,1

0,6

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,9

0,8

5,9

Visa parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

79,0

0,1

2,3

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

68,6

0,2

2,5

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

−0,5

3,8

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

1,5

1,7

2,0

Apdirbamoji gamyba

76,4

−0,4

4,7

Rafinuotų naftos produktų gamyba

11,3

−0,4

10,9

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

20,6

−1,1

0,6

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

1,5

−0,2

4,4

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

88,7

−0,6

2,9

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

65,1

−0,4

3,7

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,9

3,3

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,5

1,3

10,0

Apdirbamoji gamyba

99,0

0,9

3,2

Rafinuotų naftos produktų gamyba

27,8

1,4

7,3

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

-

-

-

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,5

3,1

9,5

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

72,2

0,7

1,8

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

71,2

0,7

1,7

Euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,7

2,4

Ne euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

1,1

3,9

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

 

2018 m. sausio mėn. gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius skelbsime vasario 13 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Regina Burneikienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4732
El. p. regina.burneikiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: