???warnOperationFailedBecauseWarning???

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai

2018 m. sausio mėn., palyginti su gruodžio mėn., gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 0,8 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,1 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų bei tabako gaminių kainų padidėjimas ir elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo produkcijos kainų sumažėjimas. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams pagal ekonominės veiklos rūšis pateikta 1 lentelėje.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,2 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų kainos per mėnesį beveik nesikeitė. Labiausiai – 5 proc. – pabrango pagrindinių metalų gamybos produkcija. Daugiausia – 2,7 proc. – atpigo gėrimų gamybos produkcija. Iš maisto produktų pabrango vaisių, uogų ir daržovių sultys – 15,9 proc., mėsos ir paukštienos produktai – 4,8 proc., tačiau atpigo džiūvėsiai ir sausainiai, ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai – 2,6 proc., pieno ir sūrių gaminiai – 1,8 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 1,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,3 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 1,8 proc., ne euro zonos rinkoje – 1 proc.

1 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu

_____________________
* Išankstiniai duomenys.

1 lentelė. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams per mėnesį (2018 m. sausio mėn., palyginti su 2017 m. gruodžio mėn.) pagal EVRK 2 red.1 skyrius

Ekonominės veiklos rūšys

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Įtaka,
proc. punktais

Visa parduota pramonės produkcija

Rafinuotų naftos produktų gamyba

3,4

+0,704

Tabako gaminių gamyba

14,6

+0,048

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

1,3

+0,043

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

0,4

+0,034

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

0,6

+0,029

Tekstilės gaminių gamyba

–0,5

–0,010

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

–1,2

–0,016

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

–1,1

–0,020

Gėrimų gamyba

–1,6

–0,046

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

–1,0

–0,084

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

Rafinuotų naftos produktų gamyba

1,7

+0,202

Maisto produktų gamyba

0,4

+0,090

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

2,0

+0,054

Medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba

0,9

+0,037

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

1,0

+0,037

Tekstilės gaminių gamyba

–0,4

–0,004

Elektros įrangos gamyba

–0,6

–0,005

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

–2,6

–0,020

Gėrimų gamyba

–2,7

–0,140

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

–1,0

–0,205

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

Rafinuotų naftos produktų gamyba

3,9

+1,051

Tabako gaminių gamyba

14,6

+0,081

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

2,0

+0,069

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

0,9

+0,049

Drabužių siuvimas

1,6

+0,040

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

–0,7

–0,012

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

–0,7

–0,013

Tekstilės gaminių gamyba

–0,6

–0,014

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

–2,6

–0,048

Maisto produktų gamyba

–0,8

–0,095

_____________________
1
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.).

Įtaka bendram gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo produkto kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, koks yra tam tikros ekonominės veiklos parduotos pramonės produkcijos lyginamasis svoris visoje pramonės produkcijoje.

Per metus (2018 m. sausio mėn., palyginti su 2017 m. sausio mėn.) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 3,1 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1,8 proc.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1,8 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 3,2 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1,7 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 2,1 proc., ne euro zonos rinkoje – 4 proc.

2 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

_____________________
* Išankstiniai duomenys.

2 lentelė. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai 2018 m. sausio mėn.
Procentais

Ekonominės veiklos rūšys

Pramonės produkcijos lyginamieji svoriai

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–)
2018 m. sausio mėn., palyginti su

2017 m.

gruodžio mėn.

sausio mėn.

Visa parduota pramonės produkcija

100,0

0,8

3,1

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,9

0,6

5,0

Apdirbamoji gamyba

90,3

1,0

3,3

Rafinuotų naftos produktų gamyba

20,8

3,4

8,3

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

8,0

−1,0

0,2

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,8

0,7

5,3

Visa parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

79,2

0,1

1,8

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

69,5

0,3

1,8

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,2

3,0

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

1,3

0,7

2,8

Apdirbamoji gamyba

77,6

0,5

3,7

Rafinuotų naftos produktų gamyba

11,9

1,7

12,2

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

19,7

−1,0

0,2

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

1,4

1,1

4,1

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

88,1

0,0

1,8

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

65,7

0,3

2,2

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

1,3

3,2

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,5

0,5

9,5

Apdirbamoji gamyba

99,1

1,3

3,1

Rafinuotų naftos produktų gamyba

27,0

3,9

7,2

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

-

-

-

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,4

−0,4

7,6

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

73,0

0,3

1,7

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

72,1

0,3

1,6

Euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

1,8

2,1

Ne euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

1,0

4,0

 

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

 

Nauja svorių sistema 2018 m. GKI skaičiuoti pagrįsta 2016 m. statistine informacija apie parduotos pramonės produkcijos, suklasifikuotos pagal Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorių (PGPK), apimtį vertine išraiška. Pagal skaičiavimams taikomą Laspeireso formulę, svorių ir kainų baziniai laikotarpiai turi būti suderinti. Kainų bazinis laikotarpis yra 2017 m. gruodžio mėn., t. y. 2018 m. kiekvieno mėnesio kainos bus lyginamos su šio laikotarpio kainomis. Todėl 2016 m. parduotos pramonės produkcijos apimtys perskaičiuotos, naudojant atitinkamus gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksus, ir taip išreikštos 2017 m. gruodžio mėn. kainomis.

Dabartinė svorių sistema apima 545 atrinktų produktų pagal PGPK kodus kategorijas, kurių parduotos pramonės produkcijos apimtis sudaro apie 80 proc. visos 2016 m. parduotos pramonės produkcijos apimties.

Statistiniam tyrimui atrinktos 764 pramoninę veiklą vykdančios įmonės, jos kiekvieną mėnesį pateiks 1 979 reprezentatyviųjų produktų kainas, iš jų 602 įmonės – 1 200 Lietuvos rinkoje parduodamų produktų kainų ir 386 įmonės – 779 ne Lietuvos rinkoje parduodamų produktų kainas.

 

2018 m. vasario mėn. gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius skelbsime kovo 9 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Regina Burneikienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4732
El. p. regina.burneikiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: