???warnOperationFailedBecauseWarning???

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai


2018 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 0,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,6 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo chemikalų ir chemijos produktų, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo produkcijos bei maisto produktų kainų padidėjimas ir mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcijos kainų sumažėjimas. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams pagal ekonominės veiklos rūšis pateikta 1 lentelėje.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,4 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – taip pat 0,4 proc. Labiausiai – 9,5 proc. – pabrango žalios naftos gavybos produkcija. Daugiausia – 2,7 proc. – atpigo oda ir odos dirbiniai. Iš maisto produktų atpigo užgardai ir pagardai – 12,5 proc., perdirbta ir konservuota paukštiena – 5,8, cukrus – 4,5 proc., tačiau pabrango paruošti valgiai ir patiekalai – 7,4 proc., perdirbti ir konservuoti vaisiai ir daržovės – 5,8, mėsos ir paukštienos produktai – 2,3 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,6 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,8 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,8 proc., ne euro zonos rinkoje – 0,5 proc.

1 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu

________________________
* Išankstiniai duomenys.

1 lentelė. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams per mėnesį (2018 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn.) pagal EVRK 2 red.1 skyrius

Ekonominės veiklos rūšys

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Įtaka, proc. punktais

Visa parduota pramonės produkcija

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

2,7

+0,244

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

2,3

+0,182

Maisto produktų gamyba

0,9

+0,150

Kita gamyba

4,8

+0,041

Gėrimų gamyba

1,1

+0,029

Kita kasyba ir karjerų eksploata­vimas

–1,2

–0,009

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

–0,7

–0,012

Drabužių siuvimas

–2,0

–0,050

Baldų gamyba

–1,1

–0,077

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

–4,8

–0,083

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

2,3

+0,450

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

1,7

+0,065

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

5,0

+0,032

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

0,8

+0,024

Žalios naftos gavyba

9,5

+0,023

Medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba

–0,5

–0,019

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

–0.8

–0,022

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

–1,1

–0,043

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

–2,1

–0,075

Maisto produktų gamyba

–0,4

–0,078

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

3,5

+0,438

Maisto produktų gamyba

2,5

+0,303

Kita gamyba

5,9

+0,069

Rafinuotų naftos produktų gamyba

0,2

+0,055

Gėrimų gamyba

4,6

+0,049

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

–0,8

–0,018

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

–1,4

–0,020

Drabužių siuvimas

–3,2

–0,080

Baldų gamyba

–1,7

–0,137

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

–8,5

–0,150

________________________
1
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.).


Įtaka bendram gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo produkto kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, koks yra tam tikros ekonominės veiklos parduotos pramonės produkcijos lyginamasis svoris visoje pramonės produkcijoje.


Per metus (2018 m. birželio mėn., palyginti su 2017 m. birželio mėn.) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 8,7 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1,6 proc.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1,4 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 11,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1,8 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 8 proc., ne euro zonos rinkoje – 13,7 proc.

2 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

________________________
* Išankstiniai duomenys.

2 lentelė. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai 2018 m. birželio mėn.
Procentais

Ekonominės veiklos rūšys

Pramonės produkcijos lyginamieji svoriai

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–)
2018 m. birželio mėn., palyginti su

2018 m. gegužės mėn.

2017 m.

gruodžio mėn.

birželio mėn.

Visa parduota pramonės produkcija

100,0

0,5

3,9

8,7

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,9

0,7

4,4

12,5

Apdirbamoji gamyba

90,3

0,4

4,1

9,2

Rafinuotų naftos produktų gamyba

20,8

0,1

14,3

40,5

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

8,0

2,3

2,2

3,7

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,8

0,7

0,2

0,8

Visa parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

79,2

0,6

1,2

1,6

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

69,5

0,4

1,0

1,3

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,4

2,3

5,0

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

1,3

1,2

6,2

11,8

Apdirbamoji gamyba

77,6

–0,1

2,3

5,3

Rafinuotų naftos produktų gamyba

11,9

–0,1

13,0

36,5

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

19,7

2,3

2,2

3,7

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

1,4

–0,1

1,7

–0,4

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

88,1

0,4

0,8

1,4

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

65,7

–0,1

0,3

0,5

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,6

5,0

11,5

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,5

–0,1

1,4

14,4

Apdirbamoji gamyba

99,1

0,6

5,1

11,5

Rafinuotų naftos produktų gamyba

27,0

0,2

14,7

41,7

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

-

-

-

-

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,4

3,1

–4,2

2,9

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

73,0

0,8

1,5

1,8

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

72,1

0,8

1,5

1,7

Euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,8

2,8

8,0

Ne euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,5

6,3

13,7

________________________
- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

 

2018 m. liepos mėn. gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius skelbsime rugpjūčio 9 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Regina Burneikienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4732
El. p. regina.burneikiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: