???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2018 m. rugpjūčio mėn.


2018 m. rugpjūčio mėn. prekių eksportuota už 2,54 mlrd. EUR, importuota – už 2,69 mlrd. EUR, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,57 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,15 mlrd. EUR.

Per mėnesį (rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn.) eksportas ir importas padidėjo po 5,7 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (17,4 proc.), baldų (18,9 proc.), javų (96,5 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs žalios naftos (42,3 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (14,8 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 3,7 proc., importas sumažėjo 1,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,9 proc., be mineralinių produktų – 5,5 proc.

Per metus (2018 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2017 m. rugpjūčio mėn.) eksportas padidėjo 13,5 proc., importas – 11,6 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (54,1 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 9,7 proc.), javų (2,3 karto), plastikų ir jų gaminių (18,2 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (68,6 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 11,7 proc.), organinių chemijos produktų (46,1 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 7,9 proc., importas – 3,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 18,3 proc., be mineralinių produktų – 10,5 proc.

2018 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 8,8 proc., importas – 8,9 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (10,3 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 9,7 proc.), įvairių chemijos produktų (55 proc.), tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (38,1 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (37,8 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 0,2 proc.), antžeminio transporto priemonių (16,3 proc.), geležies ir plieno (23,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 8,4 proc., importas – 5,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 11,8 proc., be mineralinių produktų – 10,6 proc.

2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,9 proc.), Latviją (9,9 proc.), Lenkiją (8,2 proc.) ir Vokietiją (7,3 proc.), o importavo iš Rusijos (14 proc.), Vokietijos (12,2 proc.), Lenkijos (11,3 proc.) ir Latvijos (6,7 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (9,2 proc.), Vokietiją (9,1 proc.), Jungtines Valstijas (8,4 proc.), Latviją (7,7 proc.) ir Švediją (6,9 proc.).

2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 14,8 ir 21,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 15,2 ir 17,1 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,5 ir 11,6 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (20,2 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,3 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (9,2 proc.), plastikų ir jų gaminių (8 proc.).

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2017 m. sausis–rugpjūtis

16 904,0

18 528,2

–1 624,2

I ketvirtis

6 129,7

6 691,6

–561,9

II ketvirtis

6 506,2

7 101,0

–594,8

rugpjūtis

2 238,9

2 407,7

–168,9

III ketvirtis

6 571,9

7 152,8

–580,9

IV ketvirtis

7 202,7

7 570,8

–368,1

2017 m.

26 410,5

28 516,2

–2 105,7

2018 m. sausis–rugpjūtis

18 388,0

20 180,3

–1 792,3

sausis

2 110,0

2 373,4

–263,4

vasaris

2 061,4

2 298,7

–237,3

kovas

2 389,6

2 614,9

–225,3

I ketvirtis

6 561,0

7 287,0

–726,0

balandis

2 075,4

2 346,9

–271,5

gegužė

2 333,0

2 702,8

–369,8

birželis1

2 472,9

2 615,4

–142,5

II ketvirtis1

6 881,3

7 665,1

–783,8

liepa1

2 404,2

2 541,5

–137,3

rugpjūtis

2 541,5

2 686,7

–145,2

________________________
1 Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2013–2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

18 388,0

100,0

8,8

20 180,3

100,0

8,9

Investicinės prekės

2 331,0

12,7

4,3

3 285,7

16,3

4,8

Tarpinio vartojimo prekės

9 507,5

51,7

11,3

11 584,9

57,4

13,6

Vartojimo prekės

5 344,2

29,1

5,0

4 514,2

22,4

0,0

Benzinas

884,8

4,8

14,0

55,6

0,3

78,7

Lengvieji automobiliai

214,9

1,2

13,1

720,2

3,6

15,2

Kita

105,6

0,6

45,8

19,7

0,1

–26,5

 

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais2 struktūra ir pokyčiai 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viš­kos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

18 388,0

100,0

60,8

8,8

Iš viso

20 180,3

100,0

8,9

ES28

10 832,9

58,9

69,7

8,0

ES28

13 787,5

68,3

5,0

  Euro zona

6 780,7

36,9

65,8

8,2

  Euro zona

9 189,4

45,5

3,8

Rusija

2 551,4

13,9

7,8

5,5

Rusija

2 821,3

14,0

24,5

Latvija

1 824,6

9,9

47,3

5,1

Vokietija

2 460,0

12,2

5,7

Lenkija

1 504,8

8,2

68,6

5,1

Lenkija

2 283,2

11,3

13,6

Vokietija

1 349,9

7,3

75,2

7,7

Latvija

1 361,1

6,7

3,2

Jungtinės Valstijos

1 007,2

5,5

93,1

8,9

Italija

1 030,4

5,1

10,8

Estija

922,6

5,0

51,9

10,6

Nyderlandai

956,0

4,7

–1,0

Švedija

874,4

4,8

88,7

3,7

Švedija

769,2

3,8

6,8

Jungtinė Karalystė

705,8

3,8

83,5

12,6

Kazachstanas

749,5

3,7

35,7

Baltarusija

695,9

3,8

13,9

5,4

Prancūzija

667,7

3,3

–2,5

Nyderlandai

611,2

3,3

79,7

–2,1

Belgija

646,5

3,2

4,8

Norvegija

523,4

2,8

87,6

7,6

Estija

623,5

3,1

4,0

Ukraina

521,2

2,8

72,5

21,4

Jungtinė Karalystė

577,6

2,9

–4,1

Prancūzija

466,4

2,5

78,6

18,7

Kinija

563,1

2,8

0,4

Danija

463,9

2,5

83,0

7,7

Baltarusija

496,5

2,5

12,9

Italija

398,6

2,2

80,7

2,7

Suomija

493,6

2,4

–0,6

Kitos šalys

3 966,7

21,7

70,4

15,9

Kitos šalys

3 681,1

18,3

7,2

________________________
2 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

18 388,0

100,0

60,8

8,8

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

2 800,8

15,2

27,9

5,0

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 556,0

8,5

17,2

5,3

V

Mineraliniai produktai

2 714,2

14,8

88,6

11,1

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 686,1

14,6

89,2

11,0

2710

Naftos produktai

2 402,2

13,1

94,2

10,3

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 937,9

10,5

45,0

13,4

31

Trąšos

480,5

2,6

82,7

–0,4

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 515,2

8,2

83,5

10,5

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 394,5

7,6

88,1

10,0

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 424,7

7,7

72,5

13,3

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

472,5

2,6

98,1

38,1

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 239,6

6,7

72,5

9,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 160,6

6,3

76,5

10,4

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 139,2

6,2

55,1

14,3

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

455,1

2,5

63,8

8,4

 

Kita

5 616,4

30,7

58,7

5,4

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

11 179,3

100,0

11,8

V

Mineraliniai produktai

2 405,7

21,5

16,5

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 395,2

21,4

17,1

2710

Naftos produktai

2 262,5

20,2

17,5

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 265,2

11,3

7,9

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 229,3

11,0

8,2

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 032,7

9,2

14,8

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

463,6

4,1

39,3

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

899,1

8,0

15,3

39

Plastikai ir jų gaminiai

887,6

7,9

15,1

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

871,6

7,8

22,3

31

Trąšos

397,2

3,6

–3,2

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

780,0

7,0

13,4

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

512,9

4,6

16,5

I

Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai

767,5

6,9

–2,6

04

Pienas ir pieno produktai, paukščių kiaušiniai, natūralus medus, gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

336,2

3,0

–4,1

 

Kita

3 157,5

28,3

9,3

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

20 180,3

100,0

8,9

V

Mineraliniai produktai

4 277,2

21,2

24,0

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

4 105,0

20,3

24,9

2709

Žalia nafta

2 897,5

14,4

37,8

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

3 452,6

17,1

1,7

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2 028,2

10,3

3,5

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 346,4

11,6

5,9

30

Farmacijos produktai

672,5

3,3

–0,8

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

2 024,7

10,0

15,0

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

1 971,2

9,8

16,3

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 374,4

6,8

13,4

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

491,5

2,4

23,5

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 081,0

5,4

2,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

912,6

4,5

3,1

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 011,2

5,0

4,8

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

278,7

1,4

8,8

 

Kita

4 612,8

22,9

3,1

 

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2013–2018 m.

 

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas
mln. EUR

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

2017-08

2 238,9

10,3

1 324,3

13,9

59,2

2 407,7

3,4

−168,9

2017-09

2 303,8

2,9

1 429,2

7,9

62,0

2 417,2

0,4

−113,3

2017-10

2 357,5

2,3

1 387,8

−2,9

58,9

2 505,6

3,7

−148,0

2017-11

2 488,7

5,6

1 489,2

7,3

59,8

2 648,3

5,7

−159,5

2017-12

2 356,4

−5,3

1 390,7

−6,6

59,0

2 416,9

−8,7

−60,5

2018-01

2 110,0

−10,5

1 348,8

−3,0

63,9

2 373,4

−1,8

−263,4

2018-02

2 061,4

−2,3

1 239,4

−8,1

60,1

2 298,7

−3,1

−237,3

2018-03

2 389,6

15,9

1 420,6

14,6

59,4

2 614,9

13,8

−225,3

2018-04

2 075,4

−13,1

1 187,2

−16,4

57,2

2 346,9

–10,3

−271,5

2018-05

2 333,0

12,4

1 419,6

19,5

60,8

2 702,8

15,2

−369,8

2018-06

2 472,9

6,0

1 531,6

7,9

61,9

2 615,4

–3,2

−142,5

2018-07

2 404,2

−2,8

1 465,7

−4,3

61,0

2 541,5

–2,8

−137,3

2018-08

2 541,5

5,7

1 566,4

6,9

61,6

2 686,7

5,7

−145,2

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.


2018 m. rugsėjo mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2018 m. lapkričio 9 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Zita Kuzmickaitė
Užsienio prekybos statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.