???warnOperationFailedBecauseWarning???

Apgyvendinimo paslaugų statistika šalyje

2017 m. ketvirtąjį ketvirtį šalies apgyven­di­ni­mo įstaigos sulaukė 607,4 tūkst. turistų, tai 8,9 proc. daugiau nei 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Nakvynių skaičius, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, išaugo 7,5 proc. Vienas svečias apgyvendinimo įstaigoje vidutiniškai praleido 2,2 nakvynės.

Šalies apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų užsieniečių skaičius 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 310,9 tūkst., arba 8,9 proc. daugiau nei 2016 m. atitinkamą ketvirtį. Turistų iš Europos Sąjun­gos (ES) šalių apsistojo 165,6 tūkst., arba 9,9 proc. daugiau, iš ne ES šalių – 145,3 tūkst., arba 7,7 proc. daugiau. Beveik pusę (48,1 proc.) visų apgyvendintų užsieniečių sudarė svečiai iš kaimyninių valstybių – Baltarusijos (15,4 proc.), Rusijos (12 proc.), Latvijos (11,7 proc.) ir Lenkijos (8,9 proc.). Svečių iš kaimyninių valstybių sulaukta 10,6 proc. daugiau nei 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį. Išaugo turistų skaičius iš Azijos šalių – Pietų Korėjos (121,3 proc.), Japonijos (20,9 proc.), Izraelio (14,2 proc.) ir Kinijos (10,4 proc.). Turistų iš Skandinavijos šalių (Danijos, Norvegijos, Švedijos) sulaukta 1,6 proc. mažiau nei tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu.

1 pav. Didžiausias apgyvendintų užsieniečių skaičius pagal šalis ir jų pokytis


Šalies gyventojų, apsistojusių apgyvendinimo įstaigose 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, skaičius sudarė 296,5 tūkst. ir, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, išaugo 8,9 proc.

Kurortinių miestų apgyvendinimo įstaigose 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį nakvojo beveik ketvirtadalis (24,8 proc.) visų svečių, jų skaičius, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, išaugo 10,3 proc. Didžiąją dalį (76,6 proc.) kurortinių miestų svečių sudarė Lietuvos gyventojai.

2017 m. šalies apgyvendinimo įstaigos sulaukė 2,9 mln. turistų, arba 6,6 proc. daugiau nei 2016 m., iš jų užsieniečių – 1,6 mln., arba 4,3 proc. daugiau.

Apgyvendintų turistų ir jų nakvynių skaičius

 

2017 m.
IV ketv.

2017 m.

Padidėjimas, %

2017 m. IV ketv., palyginti su
2016 m. IV ketv.

2017 m., palyginti su 2016 m.

Turistų skaičius, tūkst.

 

 

 

 

Visose apgyvendinimo įstaigose, iš viso

607,4

2 928,5

8,9

6,6

Lietuvos gyventojų

296,5

1 376,6

8,9

9,4

užsieniečių

310,9

1 552,0

8,9

4,3

Viešbučiuose ir moteliuose, iš viso

502,3

2 246,1

9,7

7,2

Lietuvos gyventojų

231,2

924,9

12,6

12,6

užsieniečių

271,1

1 321,2

7,5

3,7

Nakvynių skaičius, tūkst.

 

 

 

 

Visose apgyvendinimo įstaigose, iš viso

1 339,8

6 742,6

7,5

5,6

Lietuvos gyventojų

669,3

3 388,1

6,8

6,2

užsieniečių

670,5

3 354,6

8,2

4,9

Viešbučiuose ir moteliuose, iš viso

889,1

4 080,8

10,0

6,4

Lietuvos gyventojų

375,4

1 554,0

13,9

10,5

užsieniečių

513,7

2 526,8

7,3

4,0


 


2017 m. ketvirtąjį ketvirtį viešbučiuose ir moteliuose nakvojo 502,3 tūkst. turistų, arba 9,7 proc. daugiau nei 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį. Apgyvendintų užsieniečių skaičius išaugo 7,5 proc. ir sudarė 271,1 tūkst. Numerių bei vietų užimtumas 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, išaugo atitinkamai 2,2 ir 2,6 procentinio punkto.

2017 m. viešbučiuose ir moteliuose apsistojo 2,2 mln. turistų, arba 7,2 proc. daugiau nei 2016 m., iš jų užsieniečių – 1,3 mln., arba 3,7 proc. daugiau.

4 pav. Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas


Sąvokos

Apgyvendinimo įstaiga – vietos veiklos rūšies vienetas, teikiantis trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas už mokestį ir sudarantis sąlygas tenkinti nakvynės ir higienos poreikius.

Apgyvendintų turistų skaičius apima Lietuvos gyventojus ir atvykusius užsieniečius, kurie apgyvendinimo įstaigoje apsistoja bent vienai nakvynei.

2018 m. pirmojo ketvirčio apgyvendinimo paslaugų statistikos rodiklius skelbsime 2018 m. gegužės 24 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Zita Serafinienė
Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4616
El. p. zita.serafiniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: