???warnOperationFailedBecauseWarning???

Pastatų statyba


2018 m. pirmąjį ketvirtį išduotų naujų pastatų statybos leidimų ir baigtų statyti naujų pastatų padaugėjo

2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, iš viso išduotų pastatų statybą leidžiančių dokumentų (toliau – leidimai) padaugėjo 56 proc., iš jų gyvenamiesiems namams statyti – 59 proc., remdamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Šalyje ir toliau vyrauja individualiųjų gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 98,4 proc. visų leidimų. Leista statyti 2 681 individualųjį namą, kurių naudingasis plotas bus 40,6 proc. didesnis, ir 75 daugiabučius namus, – jų naudingasis plotas bus 38,4 proc. mažesnis nei 2017 m. pirmąjį ketvirtį.


1 lentelė. 2018 m. pirmąjį ketvirtį išduoti statybos leidimai gyvenamiesiems namams statyti

 

Statybos leidimų skaičius

Leista statyti

Leisto statyti buto vidutinis naudingasis plotas, m2

pastatų

butų

butų, palyginti su 2017 m. I ketv., padidėjimas, sumažėjimas, %

butų naudingojo ploto, tūkst. m2

butų naudin­gojo ploto, palyginti su 2017 m. I ketv., padidėjimas,  sumažėjimas, %

Iš viso

2 380

2 756

4 755

–2,4

494,6

12,1

104,0

1–2 butų namams (individualiesiems)

2 343

2 681

3 019

44,6

396,6

40,6

131,4

3 ir daugiau butų namams (daugiabučiams)

37

75

1 736

–37,6

98,0

–38,4

56,5

 

2018 m. pirmąjį ketvirtį išduoti 309 leidimai negyvenamiesiems pastatams statyti, t. y. 36,1 proc. daugiau nei 2017 m. atitinkamą ketvirtį. Leistų statyti negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas bus 13,6 proc. didesnis nei 2017 m. atitinkamą ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (36,4 proc.) bei įstaigų pastatų (15,3 proc.).

2 lentelė. 2018 m. pirmąjį ketvirtį išduoti statybos leidimai negyvenamiesiems pastatams statyti

 

Statybos leidimų skaičius

Leista statyti

negyvenamųjų pastatų

Bendrojo ploto, tūkst. m2

tūrio, tūkst. m3

Iš viso

309

405

415,0

2659,4

įstaigų pastatams

20

22

63,6

302,1

pramoniniams pastatams ir sandėliams

58

79

150,9

1 235,2

ūkiniams pastatams

23

27

63,3

357,0

transporto ir ryšių pastatams

15

24

14,3

52,0

prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatams

38

47

61,5

411,9

mokyklų, universitetų ir tyrimų centrų pastatams

3

4

4,4

21,4

ligoninių ir slaugos įstaigų pastatams

1

1

4,9

27,2

kultūros ir sporto renginių pastatams

1

1

2,1

16,8

kitos paskirties pastatams

150

200

50,0

235,8

 

Remiantis IS „Infostatyba“ duomenimis, 2018 m. pirmąjį ketvirtį baigti statyti 2 042 gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, t. y. 22,5 proc. daugiau nei 2017 m. atitinkamą ketvirtį. Pastatyti 1 799 gyvenamieji namai su 3 662 butais, iš jų net 53,2 proc. buvo individualiuose namuose. Baigtų statyti butų naudingasis plotas sudarė 374,2 tūkst. m2, kuris buvo 32,8 proc. didesnis nei 2017 m. pirmąjį ketvirtį. Vidutinis buto naudingasis plotas individualiajame name buvo 142,4 m2, buto daugiabutyje – 56,5 m2.

2018 m. pirmąjį ketvirtį 58,5 proc. visų baigtų statyti butų buvo Vilniaus apskrityje, 17,5 – Kauno, 11,6 proc. – Klaipėdos.


3 lentelė. 2018 m. pirmąjį ketvirtį baigti statyti gyvenamieji namai

 

Pastatų skaičius

Butų

Vidutinis baigto statyti buto naudingasis plotas, m2

skaičius

palyginti su 2017 m. I ketv., padidėjimas, %, k.

naudingasis plotas, tūkst. m2

naudingojo ploto, palyginti su 2017 m. I ketv., padidėjimas, %, k.

Iš viso

1 799

3 662

59,2

374,2

32,8

102,2

1–2 butų namai (individualieji)

1 757

1 948

19,6

277,4

15,5

142,4

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

42

1 714

2,5 k.

96,8

2,3 k.

56,5

 

2018 m. pirmąjį ketvirtį baigti statyti 243 negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudaro 258,4 tūkst. m2, t. y. 61,1 proc. daugiau nei atitinkamą 2017 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (95,1 tūkst. m2) bei įstaigų pastatų (45 tūkst. m2).

2018 m. pirmąjį ketvirtį 34,9 proc. visų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo pastatyta Vilniaus apskrityje, 31,2 proc. – Kauno, 8,3 proc. – Klaipėdos.


Informaciniame pranešime pateikta informacija apie leidimus statyti ir baigtus statyti naujus gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus.


Sąvokos

Pastatas laikomas baigtu statyti, kai pagal nustatytą tvarką yra surašyti statybos užbaigimo aktai, deklaracijos apie statybos užbaigimą pagal statinio projekto sprendinius. Statybos užbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos pasirašymo data.

Statybą leidžiantis dokumentas – leidimas statyti naują (naujus) statinį (statinius); leidimas rekonstruoti statinį (statinius); leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (pastatus); statinio projektas, kuriam raštu pritarė įgaliotas (įgalioti) valstybės tarnautojas (tarnautojai); rašytinis (rašytiniai) žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininko (savininkų) ar valdytojo (valdytojų) sutikimas (sutikimai) dėl statybos; leidimas tęsti sustabdytą statybą.


2018 m. antrojo ketvirčio pastatų statybos rodiklius skelbsime 2018 m. rugpjūčio 14 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Jolanta Nikolajeva
Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4603
El. p. jolanta.nikolajeva@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.