???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis


2018 m. trečiąjį ketvirtį bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis sudarė 12,0 mlrd. EUR, remdamasis išsamesniais verslo, mokesčių ir kainų statistikos duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, realus BVP pokytis1 buvo neigiamas ir sudarė –0,3 proc., o palyginti su atitinkamu 2017 m. ketvirčiu BVP augo 2,9 proc. Nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos BVP augimas siekė atitinkamai 8,1 proc. ir 2,4 proc.

Vertinant gamybos metodu, 2018 m. trečiąjį ketvirtį neigiamam BVP pokyčiui1 didžiausią įtaką turėjo sumažėjusi žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės įmonių sukurta pridėtinė vertė. Sumažėjusią pridėtinę vertę šioje veikloje lėmė prastesnis žemės ūkio augalų derlius (vertintas pagal Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto prognozę). Teigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo išaugusi didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų ir statybos įmonių sukurta pridėtinė vertė.

Vertinant BVP išlaidų metodu, nustatyta, kad 2018 m. trečiąjį ketvirtį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos padidėjo 2,7 proc., valdžios sektoriaus išlaidos reikšmingai nesikeitė. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas padidėjo 1,1 proc. Prekių ir paslaugų eksportas sumažėjo 0,3 proc., o importas – 0,7 proc.

2018 m. trijų ketvirčių BVP sudarė 33,1 mlrd. EUR to meto kainomis. Palyginti su 2017 m. trimis ketvirčiais, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 3,4 proc. (nepašalinus – 3,3 proc.).

Bendrojo vidaus produkto realus kitimas2

_______

1 Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.
2 Realiems BVP pokyčiams įvertinti naudojamas grandininio susiejimo metodas, leidžiantis pašalinti kainų pasikeitimo įtaką.

1 lentelė. Bendrasis vidaus produktas ir jo pokyčiai

 

To meto kainomis, mln. EUR

BVP pokyčiai, pašalinus kainų pasikeitimo įtaką, %

palyginti su praėjusiu laikotarpiu

palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu

pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

palyginti su praėjusiu laikotarpiu

palyginti su atitin-kamu praėjusių metų laikotarpiu

2015

37 433,9

2,0

2,0

2,0

2,0

I

8 232,2

–9,5

1,6

0,5

1,7

II

9 386,9

8,6

1,8

0,9

1,9

III

10 151,2

10,1

2,2

0,7

2,3

IV

9 663,7

–5,3

2,5

0,1

2,2

2016

38 849,4

2,4

2,4

2,4

2,4

I

8 559,9

–9,8

2,1

0,3

2,0

II

9 730,8

8,0

1,6

0,7

1,8

III

10 456,0

10,4

1,9

1,1

2,2

IV

10 102,7

–3,5

3,8

1,4

3,5

2017*

42 190,8

4,1

4,1

4,1

4,1

I*

9 357,6

–9,1

4,6

1,1

4,4

II*

10 470,4

7,9

4,5

0,8

4,5

III*

11 328,0

9,6

3,7

0,6

3,9

IV*

11 034,8

–3,4

3,8

1,3

3,8

2018

 

 

 

 

 

I*

9 929,9

–9,2

3,7

1,0

3,7

II*

11 203,8

8,0

3,8

0,9

3,8

III

11 991,4

8,1

2,4

–0,3

2,9


2 lentelė. Bendrosios pridėtinės vertės realūs pokyčiai1 pagal ekonominės veiklos rūšių grupes3
Palyginti su praėjusiu laikotarpiu, procentais

 

A

B + C + D + E

C

F

G + H + I

J

K

L

M + N

O + P + Q

R + S + T

2015

5,2

1,5

3,1

1,2

1,8

7,5

3,1

2,5

6,2

0,4

3,2

I

2,1

–0,8

1,2

0,7

1,1

3,6

2,8

0,7

1,8

0,1

0,7

II

0,0

1,1

0,5

–2,4

1,6

0,9

–0,8

0,5

0,8

0,1

0,6

III

3,4

–0,2

0,1

–3,3

0,4

3,2

3,0

0,7

2,2

0,0

1,2

IV

–6,7

2,3

2,0

–6,8

2,3

1,3

–2,8

1,0

1,1

0,0

–0,1

2016

5,7

3,2

2,8

7,1

4,8

6,2

3,2

1,6

6,7

0,4

1,3

I

–1,3

–0,6

–1,2

0,1

–0,2

1,4

1,5

0,2

0,9

0,1

0,5

II

0,1

1,7

2,0

–0,7

1,2

0,4

4,0

–0,2

1,4

0,1

–0,1

III

–2,9

1,2

1,6

–1,0

2,4

0,9

–3,4

1,2

3,4

0,3

–0,1

IV

1,4

0,1

0,2

4,9

1,9

4,0

5,1

–0,8

2,9

0,0

0,8

2017*

0,5

5,5

6,0

6,7

6,3

5,4

1,3

0,1

5,1

0,0

0,7

I*

–0,5

3,0

3,1

–0,2

1,6

–1,0

–4,7

–0,2

–0,5

–0,2

–0,2

II*

0,2

0,5

0,4

1,5

0,8

3,1

–0,6

0,0

1,7

0,0

0,4

III*

0,0

0,9

1,2

3,6

1,4

0,9

1,1

0,9

0,3

0,0

0,2

IV*

0,9

1,8

2,0

3,5

1,1

0,2

1,9

–1,4

–0,1

0,1

–0,5

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I*

–4,9

0,9

1,2

4,5

0,6

0,5

–1,5

0,1

2,0

0,3

0,4

II*

–0,3

0,2

0,0

1,3

1,5

2,4

0,4

0,8

2,5

0,1

–0,1

III

–7,8

0,1

0,1

3,1

1,7

0,0

1,1

0,8

–0,6

–0,2

–1,0


3 lentelė. Bendrojo vidaus produkto, įvertinto išlaidų metodu, pagrindinių komponentų realūs pokyčiai1
Palyginti su praėjusiu laikotarpiu, procentais

 

Galutinio vartojimo išlaidos

Bendrojo pagrin­dinio kapitalo formavimas

Prekių ir paslaugų eksportas

Prekių ir paslaugų importas

viso

namų ūkių

valdžios sektoriaus

2015

3,2

4,4

0,1

5,1

0,9

6,9

I

1,3

1,2

–0,1

5,4

–0,6

1,8

II

0,3

0,8

0,1

1,9

0,7

2,8

III

1,1

1,3

–0,2

–3,2

0,4

–0,6

IV

0,3

0,9

–0,2

–4,4

1,2

0,7

2016

3,4

4,6

0,0

0,6

4,0

3,0

I

0,1

1,0

0,2

4,6

0,4

–0,9

II

1,9

1,5

–0,1

2,0

0,9

2,9

III

1,6

1,8

0,3

–3,1

2,1

0,5

IV

0,7

0,2

0,0

3,3

2,0

2,0

2017*

3,0

3,5

-0,4

6,3

13,6

12,8

I*

0,7

1,5

–0,4

0,9

6,0

6,4

II*

0,5

0,4

–0,1

3,0

3,2

2,3

III*

–0,1

–0,3

–0,2

0,9

2,2

2,4

IV*

0,9

1,6

–0,1

4,6

2,4

1,9

2018

 

 

 

 

 

 

I*

1,5

0,5

0,4

–0,6

–0,8

–0,3

II*

1,3

1,4

–0,1

2,4

1,1

–0,2

III

0,0

2,7

–0,1

1,1

–0,3

–0,7

Antrasis įvertis    * Išankstiniai duomenys     Negalutiniai duomenys

___________________
3 A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė; B + C + D + E – kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas; C – apdirbamoji gamyba; F – statyba; G + H + I – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla; J – informacija ir ryšiai; K – finansinė ir draudimo veikla; L – nekilnojamojo turto operacijos; M + N – profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla; O + P + Q – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas; R + S + T – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos.

 

BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.

2018 m. ketvirtojo ketvirčio BVP pirmąjį įvertį skelbsime 2019 m. sausio 30 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse (informacija pateikiama nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos), Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.Kontaktinė informacija :

Inga Daunaravičienė
Metodologijos ir kokybės skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4614
El. p. inga.daunaraviciene@stat.gov.lt

Gailutė Juškienė
Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4837
El. p. gailute.juskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: