???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis apskrityse ir savivaldybėse


Darbo užmokestis 2018 m. pirmąjį ketvirtį Sostinės regione išaugo, o Vidurio ir vakarų Lietuvos regione sumažėjo

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2018 m. pirmąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1 000,3 EUR ir, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, išaugo 2,5 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis sudarė 816,5 EUR ir sumažėjo 0,2 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp abiejų regionų 2018 m. pirmąjį ketvirtį buvo 183,8 EUR.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo Kauno ir Marijampolės (po 0,3 proc.) bei Vilniaus (2,5 proc.) apskrityse, šešiose apskrityse sumažėjo – nuo 0,5 proc. Alytaus iki 2,7 proc. Telšių apskrityje, o Klaipėdos apskrityje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis beveik nepakito.

2018 m. pirmąjį ketvirtį didžiausią – 1 000,3 EUR – bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai – 703,1 EUR – uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.

Darbo užmokesčio padidėjimą 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, lėmė padidinta minimalioji mėnesinė alga (MMA) ir padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai kvalifikuotiems biudžetinių įstaigų darbuotojams (atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas) ir kitos priežastys.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį kito panašiai kaip ir bruto, labiausiai – 2,6 proc. – išaugo Vilniaus apskrityje.

1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 pagal apskritis 2018 m. pirmąjį ketvirtį


_______________________________
1
Be individualiųjų įmonių.

 

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal apskritis 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu

 

Per metus (2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo visose apskrityse, labiausiai – 10 proc. – Kauno apskrityje. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 6,9 proc. Tauragės iki 9,8 proc. Klaipėdos ir Vilniaus apskrityse.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse – nuo 6,3 proc. Tauragės iki 9 proc. Kauno ir Vilniaus.

Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2017 m. liepos 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams), nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinta MMA ir padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai kvalifikuotiems biudžetinių įstaigų darbuotojams (atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas) bei kitos priežastys.

3 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal apskritis 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

 

Bruto darbo užmokestis 2018 m. pirmąjį ketvirtį daugiausia augo Kėdainių rajono savivaldybėje

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo 24 savivaldybėse – nuo 0,1 proc. Alytaus rajono, Druskininkų ir Kaišiadorių rajono iki 3,6 proc. Kėdainių rajono savivaldybėje.

2018 m. pirmąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį – 1 032,4 EUR – gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 137,2 EUR viršijo šalies ūkio vidurkį. Mažiausiai (629 EUR) uždirbo Zarasų rajono savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 1,6 karto mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybės (atotrūkis sudarė 403,4 EUR).

Per metus (2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo beveik visose savivaldybėse – nuo 2,6 proc. Biržų rajono iki 15,9 proc. Neringos, išskyrus Ignalinos rajono, Varėnos rajono bei Pagėgių savivaldybes, kuriose vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo atitinkamai 0,1, 0,2 ir 0,5 proc.

_______________________________
1 Be individualiųjų įmonių.

 

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal savivaldybes 2018 m. pirmąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

Savivaldybės vieta pagal bruto darbo užmokestį2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

895,2

1,2

9,5

700,2

1,4

8,6

1 230 548

0,6

0,7

Akmenės r. sav.

766,2

–4,7

4,4

611,9

–3,7

4,2

4 236

–0,8

2,7

20

Alytaus m. sav.

796,1

–0,5

8,2

632,3

0,0

7,4

19 395

–1,8

–1,9

15

Alytaus r. sav.

713,4

0,1

4,7

575,7

0,5

4,4

4 248

3,8

5,4

32

Anykščių r. sav.

677,6

–3,0

7,3

551,1

–2,1

6,6

4 960

–0,8

–0,7

43

Birštono sav.

738,3

–5,1

9,6

592,7

–4,0

8,6

1 455

0,6

4,5

25

Biržų r. sav.

662,7

–3,2

2,6

541,0

–2,2

2,7

4 998

–2,3

–2,6

51

Druskininkų sav.

721,9

0,1

11,0

581,5

0,5

9,7

7 113

–2,1

–0,2

30

Elektrėnų sav.

831,7

1,5

5,5

656,7

1,7

5,2

8 726

–0,2

–1,3

12

Ignalinos r. sav.

677,2

–10,4

–0,1

550,9

–8,5

0,4

2 608

–25,0

–24,9

44

Jonavos r. sav.

853,9

–4,5

9,4

671,9

–3,6

8,6

11 532

0,4

0,2

7

Joniškio r. sav.

706,7

–2,7

7,0

571,1

–1,9

6,4

4 690

–4,1

–3,5

35

Jurbarko r. sav.

657,9

1,4

7,1

537,6

1,6

6,4

5 840

5,0

6,8

52

Kaišiadorių r. sav.

787,2

0,1

13,5

626,2

0,5

11,9

8 595

–3,0

–3,2

16

Kalvarijos sav.

636,2

–1,2

8,2

522,8

–0,5

7,3

1 679

4,3

4,9

59

Kauno m. sav.

904,6

0,2

10,2

706,6

0,5

9,2

176 882

2,2

2,9

3

Kauno r. sav.

837,6

1,4

10,8

660,7

1,6

9,7

30 037

3,8

5,5

10

Kazlų Rūdos sav.

837,9

–0,3

4,6

660,9

0,1

4,4

2 768

–4,7

–5,7

9

Kėdainių r. sav.

898,3

3,6

5,4

702,3

3,5

5,1

13 281

–0,9

–1,7

4

Kelmės r. sav.

667,6

1,0

9,1

544,3

1,4

8,1

4 698

–1,0

–0,3

50

Klaipėdos m. sav.

942,7

–0,1

10,7

732,7

0,3

9,7

76 277

0,5

–2,7

2

Klaipėdos r. sav.

785,4

1,1

8,2

625,0

1,4

7,4

18 414

1,4

5,5

17

Kretingos r. sav.

693,4

0,5

7,0

562,0

0,9

6,4

8 962

–2,5

–2,2

39

Kupiškio r. sav.

672,4

–3,0

9,3

547,6

–2,1

8,3

3 515

–4,1

–3,9

46

Lazdijų r. sav.

653,1

–1,6

8,0

534,4

–0,9

7,1

2 783

0,0

1,8

55

Marijampolės sav.

728,4

1,4

6,7

586,0

1,7

6,2

20 098

–0,7

1,4

27

Mažeikių r. sav.

849,2

–4,0

9,3

668,7

–3,2

8,4

18 229

1,5

1,7

8

Molėtų r. sav.

657,8

–1,0

7,0

537,6

–0,4

6,4

3 463

0,0

–5,0

53

Neringos sav.

811,7

–6,0

15,9

643,0

–4,9

13,9

1 302

0,7

–1,4

14

Pagėgių sav.

702,7

–9,8

–0,5

568,3

–8,0

0,0

1 765

–26,6

–29,3

36

Pakruojo r. sav.

712,4

–11,3

8,9

575,0

–9,4

8,0

4 714

–2,6

–2,4

33

Palangos m. sav.

670,7

–4,5

8,4

546,4

–3,4

7,5

5 233

2,4

2,3

48

Panevėžio m. sav.

833,5

–0,7

9,2

657,9

–0,2

8,4

37 674

0,4

–0,9

11

Panevėžio r. sav.

699,0

–0,1

8,2

565,8

0,4

7,4

8 088

1,2

0,8

38

Pasvalio r. sav.

707,3

1,5

9,0

571,5

1,8

8,1

 5 241

–1,2

0,2

34

Plungės r. sav.

749,7

1,5

12,1

600,5

1,7

10,7

10 178

2,3

3,3

22

Prienų r. sav.

670,8

–3,4

6,5

546,5

–2,5

6,0

5 049

0,3

–0,1

47

Radviliškio r. sav.

670,6

–1,2

6,8

546,4

–0,5

6,2

7 461

–1,5

3,9

49

Raseinių r. sav.

716,4

2,3

7,0

577,7

2,4

6,3

7 413

–1,0

–2,4

31

Rietavo sav.

743,6

–6,3

10,5

596,4

–5,0

9,4

1 570

–4,6

–5,0

24

Rokiškio r. sav.

724,2

0,2

5,5

583,1

0,6

5,2

7 459

–2,8

–2,6

29

Skuodo r. sav.

638,9

–1,4

6,9

524,6

–0,7

6,2

2 448

–1,8

–2,5

58

Šakių r. sav.

688,5

–2,1

8,4

558,6

–1,4

7,5

5 921

–1,6

–0,6

42

Šalčininkų r. sav.

649,5

0,4

8,5

531,9

0,8

7,6

5 804

0,7

1,5

56

Šiaulių m. sav.

777,3

0,7

7,7

619,4

1,0

7,0

53 392

1,9

3,4

18

Šiaulių r. sav.

675,7

–4,1

6,2

549,8

–3,1

5,6

8 774

–1,9

–0,4

45

Šilalės r. sav.

690,6

1,3

8,1

560,0

1,6

7,2

4 670

–1,0

–0,6

40

Šilutės r. sav.

725,2

1,5

10,4

583,7

1,7

9,2

9 491

–1,9

–0,1

28

Širvintų r. sav.

702,6

–3,6

8,2

568,3

–2,6

7,4

3 037

6,4

6,2

37

Švenčionių r. sav.

690,4

–0,8

6,7

559,9

–0,2

6,1

6 227

0,7

4,4

41

Tauragės r. sav.

733,5

–0,4

8,7

589,5

0,1

7,8

10 866

0,7

–0,8

26

Telšių r. sav.

751,3

–3,3

7,3

601,7

–2,4

6,7

12 262

–1,4

–3,0

21

Trakų r. sav.

896,8

–1,1

13,4

701,3

–0,6

12,0

7 830

–2,1

–3,8

5

Ukmergės r. sav.

746,9

0,9

8,4

598,6

1,2

7,6

9 408

–1,0

–0,8

23

Utenos r. sav.

772,7

–0,4

8,6

616,3

0,1

7,8

13 513

–0,8

–3,3

19

Varėnos r. sav.

648,6

–4,1

–0,2

531,3

–3,0

0,3

4 309

–18,7

–18,7

57

Vilkaviškio r. sav.

656,8

0,9

10,3

536,9

1,2

9,1

6 340

–1,2

0,1

54

Vilniaus m. sav.

1 032,4

2,9

10,1

794,2

2,9

9,2

453 893

0,9

0,8

1

Vilniaus r. sav.

821,4

–0,7

7,6

649,6

–0,2

7,0

29 329

7,1

7,3

13

Visagino sav.

863,6

1,1

5,9

678,6

1,3

5,5

7 514

–1,2

–1,0

6

Zarasų r. sav.

629,0

–0,7

8,2

517,9

–0,1

7,3

2 891

–3,9

–3,2

60

_______________________________
1 Be individualiųjų įmonių.
2 Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.

 

Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. pirmąjį ketvirtį labiausiai augo Vilniaus ir Kauno apskrityse

Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 7,7 tūkst. (0,6 proc.). Tai lėmė išaugęs darbuotojų skaičius Klaipėdos (0,3 proc.), Šiaulių (0,4 proc.), Telšių (0,6 proc.), Vilniaus (1,1 proc.) ir Kauno (1,8 proc.) apskrityse. Kitose apskrityse vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 0,5 iki 3,4 proc.

2018 m. pirmąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius išaugo 23 savivaldybėse nuo 0,3 iki 7,1 proc., kitose – sumažėjo nuo 0,2 proc. iki 26,6 proc. Lazdijų ir Molėtų rajonų savivaldybėse vidutinis darbuotojų skaičius beveik nepakito.

Per metus (2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu) vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje išaugo 8,2 tūkst. (0,7 proc.). Darbuotojų skaičius padidėjo penkiose apskrityse nuo 0,4 proc. iki 2,4 proc. Kitose apskrityse vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 1,1 iki 4,7 proc.

Per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 24 savivaldybėse, labiausiai – 7,3 proc. – Vilniaus rajono savivaldybėje, o sumažėjo 36 savivaldybėse, labiausiai – 29,3 proc. – Pagėgių savivaldybėje.

2 lentelė. Vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jo pokytis pagal regionus ir apskritis 2018 m. pirmąjį ketvirtį

 

Darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

1 230 548

0,6

0,7

Sostinės regionas

524 254

1,1

1,1

Vilniaus apskritis

524 254

1,1

1,1

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

706 294

0,3

0,4

Alytaus apskritis

37 849

–3,4

–2,8

Kauno apskritis

254 245

1,8

2,4

Klaipėdos apskritis

122 128

0,3

–1,1

Marijampolės apskritis

36 805

–1,0

0,4

Panevėžio apskritis

66 974

–0,5

–1,1

Šiaulių apskritis

87 965

0,4

2,1

Tauragės apskritis

23 140

–1,4

–2,0

Telšių apskritis

42 239

0,6

0,4

Utenos apskritis

34 949

–3,4

–4,7

_______________________________
1 Be individualiųjų įmonių.


Sąvokos

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

Vidutinis darbuotojų skaičius – darbuotojų (fizinių asmenų), neatsižvelgiant į jų darbo laiko trukmę, skaičiaus vidurkis.


2018 m. antrojo ketvirčio darbo užmokesčio rodiklius apskrityse ir savivaldybėse skelbsime 2018 m. rugsėjo 3 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: